Søg
Close this search box.

Referat Generalforsamling 19. februar 2020

default image

Hermed referat fra generalforsamling i Håndboldafdeling:

Tilstede:

Rikke Jørgensen, Steven Turrell, Rasmus Priess, Mikael Jakobsen,
Linda Kristoffersen, Jane Madsen, Christa Svendsen, Martha Berdiin,
Kristina Pagh, Rasmus Gregersen, Gitte Elgaard,
Mette Snedker Madsen, Mikkel Jung, Flemming Hjorth

Dagsorden og referat:

 1. Valg af dirigent.
  1. Rasmus Gregersen valgt.
  2. Indkaldelse til generalforsamling foretaget rettidigt.
 2. Valg af referent.
  1. Flemming Hjorth valgt.
 3. Formandens beretning af det forløbne år
  1. Formandens beretning vedhæftet nederst i referatet.
  2. Stor tak til 2 afgående bestyrelsesmedlemmer; Steven Turrell og Rasmus Priess.
  3. Formandens beretning godkendt.
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  1. Regnskabet blev fremlagt og godkendt.
   Regnskabet viser et negativt resultat på kr. 32.110, hvilket primært skyldes at
   indtægter fra OK og hal-reklamer for hal 1 overføres til næste budgetår.
  2. Regnskab er endvidere godkendt af revisor.
 5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget.
  1. Bestyrelsen foreslår at kontingent fastholdes på nuværende niveau.
  2. Budget og kontingentsats blev godkendt.
   Der budgetteres med et negativt resultat på kr. 17.810,hvilket skyldes at bestyrelsen
   har valgt at investere kr. 25.000 i en ny beach håndboldbane, i samarbejde med Volley.
  3. Godkendt budget og regnskab findes her.
 6. Behandling af indkomne forslag
  1. Ingen indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. Mikael Jakobsen, Jesper Snedker Madsen og Gitte Elgaard blev valgt ind som nye
   medlemmer i bestyrelsen. Gitte fratræder hermed som suppleant.
  2. Bestyrelsen for sæson 2020 ser dermed således ud:
   Christa Svendsen
   Martha Berdiin
   Gitte Elgaard
   Flemming Hjorth Andersen
   Jesper Snedker Madsen
   Mikael Jakobsen
   Suppleant: Jane Madsen fortsætter.
  3. Christian Frederiksen er udtrådt af bestyrelsen pr.1. februar 2020 pga. fraflytning.
 8. Valg af suppleanter
  1. Jane Madsen fortsætter som suppleant (ikke på valg)
 9. Valg af revisor.
  1. Jesper Snedker Madsen kan ikke fortsætte som revisor da han nu er indtrådt i bestyrelsen.
  2. Ny revisor: Rikke Jørgensen.
 10. Eventuelt
  1. Der blev uddelt en lille gave til de 2 afgående bestyrelsesmedlemmer.

Formandens beretning:

Sæson 2019-20:

Vi har på nuværende tidspunkt omkring 260 medlemmer i Skødstrup Håndbold ligeligt fordelt mellem
mænd & Kvinder, børn & unge de 260 medlemmer er fordelt på 12 årgange samt træner og bestyrelse &
Håndbold fitness. Vi har 12 hold tilmeldt i JHF kreds 5 fordelt fra U9 Til Senior.

Året 2019-20:

Fra Håndboldafdelingen har vi arbejdet vider med DGI det fortsætter vi lystigt da der er positiv respons fra spiller samt træner.

I 2019 afholdt vi igen håndboldskolen. Den blev holdt lørdag/søndag den 7/8 september.
Der var i år 75 spillere. Der skal lyde en stor ros til alle de trænere/hjælpere, som var med til at arrangere Håndboldskolen 2019. 

Vi gentager succesen igen i år lørdag/søndag den 12/13 september 2020.

Der blev igen afholdt juleafslutning på tværs af alle årgangene med afsluttende spisning.

Vi fortsætter vores store succes med at afholde sponsordag med indløb, navneopråb, speak og musik.

Præmier til kampens spillere.

Samt der bliver delt frugt og juice ud til hver spiller efter hver kamp.

Som noget nyt var Ok Benzin tilstede i hallen sidste sponsor dag, de vil gerne deltage igen
de var meget positive for dagen arrangement.

Senest aktivitet i Håndbold afdelingen var D 11/12 jan-20 hvor vi i samarbejde med DGI afholdt Flex
modulcamp på Tirstrup efterskole hvor spiller fra U9 Til U13 samt træner fik 24 timers intensiv træning
samt socialt hygge på kryds og tværs, fra instruktør fra DGI.

Håndboldkaravanen:

Vi havde igen i 2019 besøg af DHF’s håndboldkaravanen, med instruktører samt frivillige fra håndboldafdelingen.

Minimix stævne:

Igen i denne sæson har vi haft stævne. Rigtig god succes som altid. Rigtig god opbakning af trænere og forældre.

Stævne:

 Igen i 2019 var alle de store afsted til Gråsten OK Cup, hvilket bød på nogle gode kampe – masser af   

hygge mellem spiller og træner, ikke at forglemme Disco festen.

 

Århus håndbold:

Har vi stadig et godt samarbejde så vores spille kan være med til indløb samt tage deres
forælder med ind og se lidt håndbold.

Sponsorer:

Der skal lyde en stor tak til alle håndboldafdelingens sponsorer som gøre at vi i
håndboldafdelingen kan fortsætte udviklingen.

Bestyrelsen:

Vi håber stadig flere vil byde ind og give en hånd med og støtte op om Skødstrup Håndbold der er
ingen krav om at man skal kunne spille håndbold for sidde i en Håndbold bestyrelses eller bare give en hånd med udenfor bestyrelsen.

Vi står pt og mangler 3-4 personer i bestyrelsen samt op til 20 uden for bestyrelsen til at varetage små opgaver.

Der er i år to der trækker sig fra bestyrelsen som har valgt takke af for denne gang efter mange års tro bestyrelsesarbejde i håndboldafdelingen.

Stor tak til Steven Turrell for det store arbejde du har lagt i håndboldafdelingen, som arrangeret

Bestyrelsesmedlem, Turneringsansvarlig, Halbooking, Håndoffice og meget mere.

Men ikke mindst og ej at forglemme som trofast DJ til vores sponsor dage.

Bestyrelsen vil gerne takke alle træner – frivillige hjælper – Hjælpetræner – Forældre, for den store hjælpen
i Skødstrup Håndbold, uden alle jer vil der ikke være Skødstrup Håndbold.

Relaterede artikler

Peder og Inge Lisbergs søn Jesper Lisberg har taget dette billede fra en af de mange ture, som ægteparret fra Studstrup har haft i selskab med deres jolle. Her er parret på Kalø Vig, tæt på Vosnæs Pynt. (Foto Jesper Lisberg)
Sport & Fritid

En dag skal man give den videre

Kan man godt have et ret nært forhold til sin jolle? For os ikke-bådejere kan det lyde en lille smule mærkeligt, men der hører en historie med, hvis det nu er en Lynæs-jolle, man har haft i næsten 50 år.

Sport & Fritid

Stor opbakning til Skødstrup Tennisklub

Vi har haft et forrygende første halvår i Skødstrup Tennisklub med stor fremgang i medlemstallet.
Det skyldes først og fremmest de mange nye aktiviteter, som klubbens ildsjæle har sat i søen.

Majbrit Oddershede Pedersen
Kultur

Du så ikke Majbrit

Da TV 2 i sommer viste miniserien ”Balladen om kolonihaven”, spillede en 8541-borger en vigtig rolle. Du så hende bare ikke, for Majbrit arbejdede bag kameraet.