Søg
Close this search box.

Referat Håndbold Generalforsamling

midtpunkt

Referat fra Håndbold Generalforsamling, den 22. februar 2018

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning af det forløbne år

 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse/budget

 4. Fastsættelse af kontingent

 5. Behandling af indkomne forslag

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 7. Valg af suppleanter

 8. Valg af revisor og suppleant (Vælges for 1 år)

 9. Eventuelt

 

Tilstede:

Rasmus Priess, Linda Kristoffersen, Steven Turrell, Pia Vester, Camilla Pasciak, Rasmus Gregersen,
Mette Mørk Olesen, Flemming Hjorth Andersen, Bent Vester, Niels Røddik, Annette Hove Joensen.

Valg af dirigent

– Niels Røddik valgt

Enighed om at indkaldelse til generalforsamling er udsendt rettidigt den 30. januar 2017, på holdsport samt i det trykte 8541.

Formandens beretning

Der er på nuværende tidspunkt 230 spillere, fordelt på 13 hold.
Det er tilgang ift sidste år, grundet opstart af MicroMix og håndboldfitness, samt lidt generel tilgang på nogle af holdene.
Der har været mange aktiviteter i år, bla. en hel række DGI-aktiviteter i form af trænerkurser, 
MaxTotal Håndbold kurser og trænerkurser for ungdom.
Afholdt håndboldskole igen i efteråret 2017, stigning i antal tilmeldte på 20%.
Gentager håndboldskole 8. og 9. september 2018.
For første gang blev der afholdt juleafslutning på tværs af holdene, med fællesspisning og “skumbold” på tværs af årgange. En stor success.
Der blev også afholdt 2 Sponsor Dage med speak, indløb med lys og røg-effekter samt sponsorpræmier fra Djurslands Bank, Sportmaster og Netto.
Bestyrelsen har søgt Nordea Fonden om tilskud til Harpiksfjerner, MaxTotal bane samt social aktivitet, hvilket gav en check på kr. 40.000,- til etablering af disse.
Der blev afholdt håndboldkaravanen i august, med 450 skolebørn igennem, med hjælp fra DHF’s instruktører samt 5-6 frivillige fra trænerstab og bestyrelse.
Igen i år er der solgt juleskrab, overskuddet går til at betale bus og holdgebyr ifm. Gråsten stævnet.
Afholdt U6 og U8 stævne i februar måned, med fin opbakning fra trænere og forældre.
U10/12/14 var alle afsted til Gråsten Cup 2017, hvor foreningen samlet set blev nr. 4 ud af 11 foreninger. På målscoren blev vi samlet nr. 2 med hele 330 mål.
Århus Håndbold har vi stadig godt samarbejde med. Den 16. februar spillede ÅH træningskamp mod Chile, stor success hvor hallen var fyldt op.
Bestyrelsen har arbejdet med at få defineret opgaver, som kan deles ud til forældre uden for bestyrelsen.
3 bestyrelsesmedlemmer stopper i år; Linda Kristoffersen, Pia Vester og Anne Turrell. De tager dog alle hver især opgaver med ud af bestyrelsen.

Stor tak til dem, de har trukket et stort læs i håndboldforeningen.

Formandens beretning blev godkendt.

Fremlæggelse af- og godkendelse af regnskab, fremlæggelse af budget.

Bent Vester fortsætter som kasserer i 2018, men stopper efter sæsonen 2018/2019.

Regnskabet godkendt. (se vedlagt bilag Regnskab 2017) 

Budgettet for sæson 2018/2019 fremlagt

Fastsættelse af kontingent

Der er fra år ikke sommer kontingent, betalt kontingent giver ret til at spille sommerhåndbold, når de tilbydes.

Vedtaget at bibeholde kontingent som sidste sæson:

Mikro/mini/U8 – 690,-

U10 – Senior 1150,-

Håndbold Fitness 490,-

Behandling af indkomne forslag:

– Ingen forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Kandidater:

 • Steven Turrell
 • Rasmus Priess (modtager genvalg for 1 år)

Begge blev genvalgt

Valg af suppleanter:

Kandidater:

 • Jane Nørregaard Madsen

Jane blev valgt som suppleant

Valg af revisor og suppleant

Gert Madsen fortsætter som revisor, indtil næste generalforsamling 2019.

Bent Vester fortsætter ligeledes som kasserer, indtil næste generalforsamling 2019.

 

Eventuelt

Bestyrelsen har talt om at følgende opgaver med fordel kan uddelegeres til personer uden for bestyrelsen.
Med kun 4 mand i bestyrelsen, er det en bydende nødvendighed at dette sker.

Uddelegering af opgaver:

 • Håndboldskole, SportsMaster, tøj og rekvisitter:
  Linda Kristoffersen tager disse opgaver med ud af bestyrelsen.
 • Vedligeholdelse af hjemmeside:
  Camilla Pasciak, assistent Mette Mørk Olesen
 • Ansvarlig for Juleskrab:
  Anita Nielsen (Alberte Lunds mor – U14 piger)
 • Håndboldskole – suppleant til Linda og Steve:
  (ingen valgt)
 • Kontakt/ansvarlig for døm-selv dommere:
  (ingen valgt) – holdene selv er ansvarlige for at skaffe dommere (U10/12)
 • Kontingentopkrævning:
  Mulig kandidat har meldt sig, men dette er endnu ikke endeligt aftalt endnu.
 • Vedligeholdelse af Infoskærm i hallen:
  Camilla Pasciak, assistent Mette Mørk Olesen
 • Stå for Musik under sponsordag:
  (ingen valgt)
 • Kasserer (sæson 2018/2019):
  (ingen valgt, Bent Vester fortsætter sæson 2018/19 ud, men en ny skal findes omkring nytår 2018/19 således indkøring kan ske)
 • Stå for Juleafslutning:
  Ida Asbøg Nielsen (Micro-mix)
 • Sponsorkontakt:
  Niels Røddik fortsætter
 • Mie Kjer Thomsen (mor til Laurits på Minimix) har meldt sig til at hjælpe med et par opgaver – det er endnu ikke aftalt hvilken opgaver.

Relaterede artikler

Klar, parat, snart start!
Sport & Fritid

Byfest og motionsløb i sommersol og hedebølge

Af Margrethe Krogh Thusgaard. Fotos Hans-Jørgen Krickhahn Hvor godtfolk er, kommer godtfolk til, og fredag den 16. juni 2023 kunne kun bekræfte dette gamle ordsprog:

Optimistjolle på vandet
Børn og unge

Hop i jollen!

Så er Jolleafdelingen i Kaløvig Bådelaug klart til sæson 2024. Vi starter op med alle holdene i ugen lige efter påske, her bliver der hver eftermiddag sejlads for alle klubbens unge sejlere