Søg
Close this search box.

Repræsentantskabsmøde i Skødstrup Fællesråd

Torsdag den 12. april 2018 kl. 19:30 i Sognegården 

ved Skødstrup Kirke, Kirkepladsen 2A, 8541 Skødstrup

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Forretningsudvalgets beretning.
  3. Forelæggelse af revideret regnskab for Fællesrådet til godkendelse.
  4. Forelæggelse af revideret regnskab for bladet 8541 til godkendelse.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Forelæggelse af budget for Fællesrådet for indeværende år til orientering.
  7. Fastsættelse af kontingent til Fællesrådet for indeværende år.
  8. Valg til forretningsudvalg (2 år) samt valg af én suppleant til forretningsudvalg (1 år)

Steen Hermansen, Peter Carlsen og Aase Pedersen er på valg.
(Steen Hermansen ønsker ikke genvalg).

  1. Valg af én revisor (2 år) samt valg af én revisorsuppleanter (1 år).

Forslag til drøftelse på Repræsentantskabsmødet skal være formanden Steen Hermansen i hænde på mail she@danskeadvokater.dk senest den 15. marts 2018.

Vi håber alle vores medlemmer vil lade sig repræsentere på mødet. Der vil efterfølgende blive budt på et glas rødvin og ost.

På Fællesrådets vegne

Steen Hermansen

Relaterede artikler

Cøcilie Uhre Karlsson og Olav Liengard sang og spillede for til fællessang
Kultur

Musik under blodbøgen

Den første lørdag i september blev en ny idé sendt til vejrs på Himmerig-gården i Skødstrup. En vaskeægte musikfestival.
Fra kl. 12 til kl. 21 kunne den opleves på to scener i Bofælleskabet Himmeriggårdens skønne store have, der på smukkeste vis krones af en gammel blodbøg.

Sankt Hansbål ved Fiskerhøj. Studstrup
Traditioner

Sankt Hans i to byer

Traditionen tro inviteres der til Sankt Hansfest om aftenen, den 23. juni. dels ved Skødstrup Søndersø, dels på Fiskerhøj ved Studstrup

Erik Søndergård holder en af grundlovstalerne
Traditioner

Grundlovsdag 2023

Tekst og fotos Hans-Jørgen Krickhahn Coronatiden er for alvor trængt i baggrunden. Der var næsten deltagerrekord til Skødstrup Kirkes Grundlovsarrangement i baghaven den 5. juni.