Søg
Close this search box.

Skæring rammer Skødstrup

Der er planer om at opføre i første omgang cirka 420 nye boliger i det grønne område mellem Skæring og Skødstrup. Projekt Skæring Nord begynder at tage form.

I efteråret fik vi på redaktionen de første hints om, at en håndfuld jordejere og ejendomsudviklingsfirmaet Tækker Group var gået sammen om at foreslå kommunen et meget omfattende og ambitiøst byudviklingsprojekt mellem Skæring og Skødstrup. Tækker Group er et Aarhus-firma med omkring 50 medarbejdere og adresse på Toldkammeret i Aarhus Havn. Lokalt er de ikke mindst kendt for at stå for byudviklingen i fx Nye samt Isbjerget på Aarhus Ø, og har også arbejdet andre steder i Danmark, i Berlin og så langt væk som Maputo i Mozambique.
I marts bekræftede kommunen overfor os, at de var i gang med at vurdere Tækker Groups projekt, der et langt stykke ad vejen flugter med kommunens egne planer. Naturinteresserede gjorde os dog samtidig opmærksom på, at projektet ligger i landzone, og dele af det rammer et habitatområde, der rummer eng, vandløb og fredskov. Den 19. april holdt magistraten møde og vedtog en væsentlig mindre udstykning på 42 hektar, der styrer udenom naturområderne. Det blev pointeret, at fokus fremover ikke bliver at skabe et endnu større parcelhusområde, men en blandet by, der passer til de nuværende oplandsbyer, samt at der vil blive taget hensyn til bevaringsværdige landskaber, grundvandsbeskyttelse m.m. Forslaget blev vedtaget, dog tog rådmand Thomas Medum (SF) og Lone Norlander (EL) forbehold.

Baggrunden
I dag bor der rundt regnet 340.000 indbyggere i Aarhus. Af kommunens planstrategi fremgår, at tallet forventes at være 375.000 i 2030 og 430.000 i 2050, hvis ellers de mange nye borgere kan finde et sted at bo, som de kan betale. Ellers vil skatteindtægterne sive til nabokommunerne, og det vil Aarhus Rådhus gerne undgå.

Kommunens Teknik og Miljø har derfor udpeget 13 bysamfund omkring Aarhus, hvor der kan udstykkes i alt 3600 byggegrunde til såkaldt fritliggende boliger. Malling indtager førstepladsen med 800 grunde, mens Skæring kommer ind på en sikker andenplads med 420 grunde. De endelige tal er dog ikke nødvendigvis definitivt fastlagt.
Der er endnu ikke en nøjagtig tidsplan for projektet, men udviklingen af de 13 bysamfund forventes at være afsluttet i 2033. Første trin bliver at afklare den komplekse økonomi, når private og det offentlige sammen skal stå for udviklingen af de nye boligområder.

Naboeffekten
Koncentrerer vi os om projektet Skæring Nord, er der dog ikke kun kommunen og firmaet, der har interesser på spil. Hvad vil det fx betyde for naboerne i 8541-området, at der kommer et stort, nyt boligareal så tæt Skødstrup? Det nye område vil kunne dækkes af Skæring Skole. Det bliver ikke nødvendigt at udvide Skødstrup Skoles distrikt. Tilkørselsforholdene er i planen skudt til hjørne. Her fremgår det, hvad man ikke vil, samt at store investeringer bliver nødvendige.

Ufærdige planer
Vi har talt med direktør og ejer af Tækker Group, Jørn Tækker, om Skæring Nord-projektet. Vi spurgte både til tidshorisont, størrelse, og hvorvidt der var taget højde for trafikforhold.

”Det er naturligvis tilfredsstillende, at det ser ud til at vores projekt i Skæring Nord ser ud til at blive en realitet, ”svarede han. ”Det er dog alt, alt for tidligt i processen til, at jeg kan svare på disse spørgsmål. Omfang, udtryk, volumen og udformning er noget vi skal drøfte med de implicerede planfolk på rådhuset. Det gælder også trafikforholdene. Det er hverken optimalt at sende trafikken ud gennem Skæring eller via lyskrydset ved Margueritten. Der har været talt om en rundkørsel mellem de to lyskryds, men intet er afgjort. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi havde søgt om et betydeligt større areal,” slutter Jørn Tækker, ”men vi anser Skæring for at være et godt sted og kan sagtens forestille os, at området, ud over de nuværende planer, bliver betydeligt udbygget over de næste 10-20 år.”

Af Thomas Nykrog

 Læs flere artikler fra 8541 -dit lokaleblad her

Relaterede artikler

Det nye projekt ser anderledes ud end det første udkast. Et enkelt hus (vendt mod SuperBrugsen) projekteres nu til seks etager, resten er lavere.
Byggeri og bolig

Mange seniorboliger i Løgten Bymidte

Af Birger Agergaard Der har været stille omkring planerne for Løgten Bymidte – det kommende butiks- og boligbyggeri mellem Hjelmagervej og SuperBrugsen. Der har været

Billederne af ejendommen er taget den 4. april i år.
Byggeri og bolig

Byggemareridt III

Tekst og foto: Thomas Nykrog Så er det tredje gang på tre år, vi kan skrive en episode af føljetonen om nybyggeriet på Tronkærlund 28