Skal vi dele sol og vind?

Den grønne energi siger vi gerne ja til, men er alle grønne energikilder gode? Vindkraft kan være en usikker og upålidelig energikilde. Ved overskud sælges til lav pris, og når behovet for energien er der, købes til dagspris hvis ikke egne vindmøller kan levere. Vindmøller producerer efter vinden.

 

Solcellers bidrag i Danmark er øget i de senere år, teknologien er forbedret, og der produceres energi selvom solen ikke skinner maksimalt. Solceller ses mange steder placeret på store marker langs motorveje i udlandet.

Århusbugten og områderne omkring bruges til rekreative formål og præsenterer området med vand, bakker og smukke områder. Har vi ikke en forpligtelse til at vurdere den visuelle placering af høje vindmøller? Hvordan placeres vindmøller og solceller på bedste vis, så også vi mennesker kan være her?

Hvad er fremtidens grønne energiform?

Det er spørgsmål vi som borgere må tage stilling til når Aarhus Byråd behandler temaplanen om VE-anlæg, som nu er i offentlig høring. Der er forslag om store vindmøller ved Vosnæs og solcellepark på et stort areal mellem motorvejen og Studstrupværket.

 

Af Inger Thranholm, formand for Skødstrup Fællesråd
Læs mere i 8541 -dit lokale blad (november 2019)

Relaterede artikler