Søg
Close this search box.

Skødstrup Skole udbygges for 20 millioner kroner

Skødstrup Skole oplyser, at de den 11. april tog første spadestik til en omfattende om- og tilbygning. Målet er, at skolen får plads til fem spor, altså fem parallelklasser på samtlige årgange fra 0. til 9. klasse. Desuden skal der bygges helt nye science-lokaler, og skolen skal i det hele taget ombygges, så den kan danne ramme om de mange nye tanker i den seneste skolereform. I samme ombæring bliver faciliteter for såvel personale som administration ombygget. Et nyt musiklokale til de ældre elever etableres i den nuværende fritliggende tandklinik. Det er den første bygning på højre hånd, når man kører op mod skolens hovedindgang. Sidst, men ikke mindst, lukkes Sokkehuset til næste sommer, og indskolingens SFO og mellemtrinnets klub flyttes over på skolen. Det vil gøre det nemmere at integrere pædagogerne i skolens hverdag.

De tre nye tilbygninger bliver bygget i samme stil som de eksisterende, men i stedet for mursten har man valgt at bruge facadeplader, som på biblioteket, dog i farver, der i højere grad kommer til at matche de nuværende bygninger.

Forældre, besøgende og ansatte på skolen kan fortsat parkere, hvor de er vant til.  Al trafik både med bil og på cykel bør undgås på Lærkebakken, der går op på langs skolens nordlige side, hvor den største byggeaktivitet vil foregå. Skolen tilstræber, at arbejdet tilrettelægges sådan, at det generer mindst muligt. Desværre er det ikke muligt at undgå støj, støv og andre gener fra byggepladsen. Om- og tilbygningerne på Skødstrup Skole udføres etapevis i perioden april 2016 til juni 2017.

Byggeplads skitse

skole.JPG

Byggepladsen, markeret med rødt, kommer primært til at vende mod Grenåvej og Lærkebakken. 

 

Redigeret af: Thomas Nykrog

 

Relaterede artikler

Red Barnet-gruppen fra 6. f. på Skødstrup skole: Anton, Magnus, Maria og Filipa.
Børn og unge

Mere fokus på fattigdom

6. f på Skødstrup Skole havde i slutningen af 2023 en projektuge, hvor temaet var hjælpeorganisationer.
En af grupperne i klassen valgte at skrive til 8541-bladet om sit arbejde med Red Barnet, og resultatet følger her:

Et tableau blev stillet frem til eleverne, så de kunne blive inspireret af blodstænk, spillekort, penge og en paryk.
Børn og unge

”En mand er fundet død ved Sokkehuset”

150 elever fra 6. klasse på Skødstrup Skole har i et projekt arbejdet med den lokale forfatter Annie Bahnson, der har fået lov at inspirere hele årgangen til at skrive krimier. Vil du vide, hvad der skete, så start ved Sokkehuset – og tag din smartphone med på eventyr.