Søg
Close this search box.

Skødstrup Skole udbygges for 20 millioner kroner

Skødstrup Skole oplyser, at de den 11. april tog første spadestik til en omfattende om- og tilbygning. Målet er, at skolen får plads til fem spor, altså fem parallelklasser på samtlige årgange fra 0. til 9. klasse. Desuden skal der bygges helt nye science-lokaler, og skolen skal i det hele taget ombygges, så den kan danne ramme om de mange nye tanker i den seneste skolereform. I samme ombæring bliver faciliteter for såvel personale som administration ombygget. Et nyt musiklokale til de ældre elever etableres i den nuværende fritliggende tandklinik. Det er den første bygning på højre hånd, når man kører op mod skolens hovedindgang. Sidst, men ikke mindst, lukkes Sokkehuset til næste sommer, og indskolingens SFO og mellemtrinnets klub flyttes over på skolen. Det vil gøre det nemmere at integrere pædagogerne i skolens hverdag.

De tre nye tilbygninger bliver bygget i samme stil som de eksisterende, men i stedet for mursten har man valgt at bruge facadeplader, som på biblioteket, dog i farver, der i højere grad kommer til at matche de nuværende bygninger.

Forældre, besøgende og ansatte på skolen kan fortsat parkere, hvor de er vant til.  Al trafik både med bil og på cykel bør undgås på Lærkebakken, der går op på langs skolens nordlige side, hvor den største byggeaktivitet vil foregå. Skolen tilstræber, at arbejdet tilrettelægges sådan, at det generer mindst muligt. Desværre er det ikke muligt at undgå støj, støv og andre gener fra byggepladsen. Om- og tilbygningerne på Skødstrup Skole udføres etapevis i perioden april 2016 til juni 2017.

Byggeplads skitse

skole.JPG

Byggepladsen, markeret med rødt, kommer primært til at vende mod Grenåvej og Lærkebakken. 

 

Redigeret af: Thomas Nykrog

 

Relaterede artikler

Der var blomster på første arbejdsdag fra viceskoleleder Marianne Bach til Søren Skalkhøj Petersen.
Skole og institutioner

Skolevikaren fastansættes

Af Birger Agergaard Som det er sket før, er en vikarierende skoleleder blevet fastansat leder. Det skete med Henrik Kallestrup, og nu er det også

Søren Skalkhøj Petersen kan let kendes på skiltet ”Ny på skolen”.
Skole og institutioner

Ny på skolen

Tekst og foto Katrine Scamuzzi, kommunikationsmedarbejder, Skødstrup Skole Vi er så heldige, at vi har fået Søren Skalkhøj Petersen på udlån fra en anden skole.

Dronefoto af Studsen før udvidelsen.
Skole og institutioner

Studsen udvides kraftigt

Af Birger Agergaard Foto Thomas Nykrog Den integrerede institution i Studstrup, Studsen, er tømt for både børn og legetøj. I et års tid skal de