Søg
Close this search box.

Vindmøller over Studstrup 2

Da mange af borgerne i Studstrup i marts modtog et brev om, at der var planer om at opføre møller indenfor en afstand af 750 meter fra deres huse, stod det meget hurtigt klart, at det var der ikke mange i området, der syntes var en god idé. På initiativ af Søren Elgaard blev der iværksat en underskriftsindsamling. Den afslørede hurtigt, at mens 2 % af borgerne synes det vil være helt fint med møller, var 98 % lodret imod. I alt 678 voksne i det berørte område skrev under.

Med det mandat har Studstrup Borgerforening sendt en anbefaling til kommunen om at afstå fra at opføre møller i området, både af hensyn til beboerne og af hensyn til de mange, der benytter området til rekreative formål. Begrundelsen for nej blev samlet i fire punkter:

Gener: Opsætning af møller i Studstrup vil påføre beboerne alle alvorlige miljøgener i form af støj, herunder lavfrekvent støj, ligesom mange vil blive generet af skyggekast, når rotorbladene passerer foran solen, samt af vibrationer gennem den lerede undergrund.

Retfærdighed: Studstrupværket giver allerede nu miljøgener, der ikke bliver mindre, når man går over til at fyre med træsflis. Det er ikke rimeligt, at et lokalsamfund, der allerede bærer en stor del af byrden i forhold til den kommunale forsyning, skal rammes yderligere. Byrderne må fordeles mere retfærdigt.

Fornuft: En mølleplacering i Studstrup virker uforståelig, da en lodsejer ikke langt herfra gerne vil opstille møller og har pladsen til det. Imødekommes ansøgningen fra Vosnæs, vil møllerne kunne ses fra Studstrup, men samtlige borgere vil slippe for støjgener, ligesom skyggekast og vibrationer undgås. Visuelt er denne placeringen dog heller ikke optimal. Det bedste vil være en helt tredje lokalitet, fx langs en motorvej.

Lovgrundlag: Dertil kommer, at det lovgivningsmæssige grundlag vil gøre det praktisk umuligt at opstille vindmøller omkring Studstrupværket.

Sidstnævnte dækker over, at der ifølge bekendtgø­relse om planlægning for vindmøller § 2 stk. 3 skal der være mindst 4 x møllehøjde til nærmeste beboelse, altså 500 meter for en 125 meter høj mølle og 600 meter for en 150 meter mølle. Måler man op omkring beboelsen vil det eneste sted, hvor man vil kunne opføre en enkelt mølle, være helt ude på den yderste spids af Studstrupværkets kulplads, og at opføre en enlig vindmølle ved værket vil næppe give mening.

Når politikerne skal diskutere spørgsmålet i Teknik og Miljøudvalget til september, er der derfor håb om, at man finder en lidt mindre uegnet plads til møllerne end lige i Studstrup.

Studstrup luftfoto

møller.JPG

98 % af Studstrups borgere viste sig at være imod opstilling af vindmøller i området.

 

Tekst og foto: Thomas Nykrog

 

 

Relaterede artikler

Energi og miljø

Godt nyt for Kalø Vig

Muslingefiskeriet med bundskrabende trawl i Kalø Vig har været massivt kritiseret. Næsten 3000 tons muslinger er hver sæson blevet skrabet op fra havbunden til skade

Hvis man eksempelvis gerne vil gøre Bytorvet i Løgten lidt mere festligt, kan man søge om at få tilført plantekummer og træer.
Natur

Lån en park

Af Birger Agergaard Hvis du er i gang med at forberede en sommerfest eller en anden udendørs event, så kan du få kommunal hjælp til