Søg
Close this search box.

Skolen er spændt til bristepunktet

Af Birger Agergaard Foto Skødstrup Skole

Rådmand Thomas Medom (SF) fik syn for sagn, da han i oktober besøgte Skødstrup Skole. Han fik en rundtur på skolens udearealer midt i elevernes frikvarter, og hold da op, hvor det myldrede med børn udenfor.

I de indre skolegårde, på brandstien, på fodboldbanen, foran klubben og på multibanen, som der blev skaffet plads til ved at inddrage noget af parkeringsarealet …. Alle steder var børnene.

Skolebestyrelsen havde inviteret børn- og ungerådmanden for at vise ham, at skolens udearealer og faglokaler er udnyttet til bristepunktet på kommunens og måske landets største skole med ca. 1300 elever. Han kom endda i den gode sommersæson, hvor børnene også må bruge fodboldbanerne. Nu, hvor vintersæsonen regerer, må eleverne ikke benytte fodboldbanerne. Så er presset på udearealerne endnu større. De større elever må dog også benytte Midtpunktet i frikvartererne.

Bare i en enkelt af de indre skolegårde skal der være plads til børn fra 12 klasser – eller lige så mange som på en mindre provinsskole.

Mange små skolegårde presser også lærerstaben, fordi der derfor skal bruges mange voksne til at holde opsyn med eleverne i frikvartererne.

Der bliver flere og flere børn
Viceskoleleder Marianne Bach sagde, at ”…der er mange børn her, og der bliver flere og flere.” Hun fortalte, at nu er alle ledige rum på skolen indrettet til klasselokaler, så der ikke længere er møderum eller grupperum.

Thomas Medom så det – og sagde flere gange, at der er en udfordring, som skal løses.

”Der er et her-og-nu-behov, som skal løses, og der skal desuden ske noget langsigtet,” sagde han og erkendte, at uanset om elevtalsprognoserne viser flere eller færre børn, så bygges der huse i området, og der kommer flere børn til skolen. Det lovede han som rådmand at tage højde for i planlægningen.

I forrige nummer af 8541 skrev han og byrådskollegaen Mette Bjerre (SF) bl.a. sådan:

”Hvis byudviklingen i Skødstrup fortsætter, vil vi i SF arbejde for en ny lille satellitskole i Skødstrup…” og ”Der er her og nu behov for at forbedre skolens udearealer.”

På rundturen deltog foruden skolebestyrelsen også lærere og ledelse, og Medom havde desuden en snak med elevrådet, der ligeledes pegede på manglen på indendørs og udendørs arealer.

Skolebesøg Medom elevråd

Rådmand Thomas Medom mødte også skolens elevråd og talte med dem om lange skoledage og manglende udearealer.

Faglokaler hindrer korte skoledage
I dag går mange af eleverne i skole indtil 15.30, for ellers er der ikke timer nok i faglokalerne. Thomas Medom ville også gerne tale med lærerne og eleverne om kortere skoledage, men det vil ikke kunne lade sig gøre med det nuværende antal faglokaler.

”Vi står hele tiden i kø for at være i faglokalerne,” sagde lærer Ole Hansen, som derfor efterlyste et udendørs værksted som delvis løsning.

En af eleverne sagde tilsvarende, at ”…det er ikke problemet, hvornår vi får fri, men hvor vi kan være på skolen.”

Viceskoleleder Marianne Bach opsummerede: ”Manglen på faglokaler gør det svært at have kortere skoledage. Vi kan ikke løse problemet, dog vil udeområder til undervisning hjælpe noget.”

”Mange børn!”
Efter rundturen og et møde på skolen siger skolebestyrelsens formand, Jeanette Baagø:

”Vi fik vist rådmanden et realistisk billede af, hvordan det er på skolen: Mange børn! Det forstod han, og vi havde en god dialog om det. Det var godt, at han mødte både lærere, ledelse, elever og os fra skolebestyrelsen.”

Jeanette Baagø tolker udkommet af mødet sådan, at der vil komme til at ske noget, men også, at pladsproblemet ikke er nemt at løse:

”Der blev for eksempel talt om at supplere natur og teknik med et udeværksted, blandt andet fordi der er mangel på faglokaler. Men dels er problemet ikke løst ved et udendørs værksted, og dels har vi ikke arealerne. Det kunne rådmanden godt se.”

Skolebestyrelsens formand siger, at da der kun var afsat en time til besøget, var hovedemnet de manglende udendørs arealer. Behovet for en ny skole var ikke på dagsordenen.

”Men det betyder ikke, at vi har glemt det,” understreger hun.

 

Relaterede artikler

Red Barnet-gruppen fra 6. f. på Skødstrup skole: Anton, Magnus, Maria og Filipa.
Børn og unge

Mere fokus på fattigdom

6. f på Skødstrup Skole havde i slutningen af 2023 en projektuge, hvor temaet var hjælpeorganisationer.
En af grupperne i klassen valgte at skrive til 8541-bladet om sit arbejde med Red Barnet, og resultatet følger her:

Børn og unge

Spejderne får endelig tag over hovedet

Et stort telt og en bålhytte sikrer, at FDF-spejderne igen kan få ly for vejr og vind.
Efter mere end halvandet år under åben himmel får FDF spejderne i Løgten Skødstrup endelig læ for vind og vejr.