Søg
Close this search box.

Fællesråd klædte borgmesteren på

Af Birger Agergaard

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) havde forleden inviteret sig selv til Skødstrup for at tale og høre om boformer i lokalsamfundet. Valgkamp eller ej, så lykkedes det i hvert fald Skødstrup Fællesråd at klæde borgmesteren på, så han er klar over, hvad lokalsamfund 8541 ønsker af Aarhus Kommune. Om det omsættes i gode resultater for lokalområdet i den næste valgperiode? Det vil vise sig.

Fællesrådets medlemmer sad velforberedte omkring kaffebordet i Sognegården, og hver for sig meldte de ind med, hvad 8541 har af udfordringer, og hvad vi har brug for.

Først lidt om boformer og byudvikling

Formand Inger Thranholm betonede, at vi har et ønske om et ”helt” lokalsamfund, hvor der er bedre mulighed for fællesskaber: Det være sig lokaler til fællesskab, eksempelvis i forbindelse med det kommende byggeri i Løgten Bymidte, og der er behov for seniorbofællesskaber.

Ib Andersen forklarede, at mange ældre gerne vil blive boende i området, men de har ikke et sted at flytte hen. Lise-Lotte Kjær supplerede med, at der mangler seniorboliger, der vil sætte ældre i stand til at blive i boligen, indtil plejehjemmet melder sig.

På mødet blev to byggeprojekter – Løgten Bymidte og Esben Kabells vision om boliger ved Kirkemosevej/Tronkærlund – nævnt som eksempler på blandede boligformer, som mangler i det nuværende boligudbud. Nævnt blev det også, at i stedet for at udbygge Løgten-Skødstrup mod nord og derved gøre lokalsamfundet endnu mere langstrakt er der ønsker om en ”bredere” bystruktur.

Peter Carlsen understregede vigtigheden af en centerstruktur i Løgten og af at gøre noget ved facaderne ud mod Grenåvej.

Jacob Bundsgaard svarede, at det er muligt at lave byudviklingsaftaler med projektudviklere, så de sætter midler af til lokale formål, det være sig fortove, fællesfaciliteter eller andet, som de lokale kræfter ønsker. Det er aftaler, der skal indgås frivilligt, men f.eks. de lokale fællesråd kan ofte få noget igennem, hvis udvikleren gerne vil have lokal opbakning til sit projekt.

Aase Pedersen kom ind på ønsket om flere grønne områder, folkepark med videre.

Bundsgaard nævnte, at byrådet netop er ved at fastsætte rammerne for en helt ny pulje på 10 mio. kr. om året, som fællesråd mv. kan søge på, og som skal komme oplandet til gode. Der kommer også en velfærdspulje, som kan søges i hele kommunen. Dernæst er der de såkaldte deltagerbudgetter plus mulighed for crowdfunding.

Inger Thranholm nævnte, at hun gerne vil inddrage unge noget mere, så deres ønsker kommer mere frem.

Dernæst om trafikken

Fællesrådet hev også det store katalog af ønsker frem, da der blev talt om trafik. Som nævnt flere gange i bladet føler lokalsamfundet, at det går alt for langsomt med at få opfyldt ønsker til forbedring af infrastrukturen og sikkerheden for blandt andet skolebørn. Ib Andersen bemærkede, at der på hele Grenåvej kun er fodgængerstriber et sted, nemlig ved skolen. Der er behov for flere sikre overgange.

Inger Thranholm nævnte, at selv om Grenåvej er en gennemfartsvej, skal vejstrækningen gentænkes som en bygade med fokus på bløde trafikanter.

Borgmesteren sagde, at der findes puljer til sikre skoleveje, som man kan søge.

Læs mere i novembernummeret 2021

Relaterede artikler

Det nye projekt ser anderledes ud end det første udkast. Et enkelt hus (vendt mod SuperBrugsen) projekteres nu til seks etager, resten er lavere.
Byggeri og bolig

Mange seniorboliger i Løgten Bymidte

Af Birger Agergaard Der har været stille omkring planerne for Løgten Bymidte – det kommende butiks- og boligbyggeri mellem Hjelmagervej og SuperBrugsen. Der har været

Grenåvej (nederst) med Rema1000 (højre) og bedemandsforretningen (venstre). Fra Grenåvej ser man ikke, hvor langt bagud, Grenåvej 743 strækker sig. Den nyindkøbte grund bidrager med sine 1196 m2 cirka til en fjerdedel af Rema1000s nye areal. Den gule linje markerer det gamle skel mellem de to ejendomme.
Byggeri og bolig

Historien fortsætter

Vi har i 8541 troligt beskrevet den lange historie fra Kiwi-markedet på Grenåvej lukkede i 2016, til den nye Rema1000 slog dørene op samme sted i 2023. Så troede vi, at historien var slut. Men det er den ikke.