Søg
Close this search box.

V: Ældre blev glemt i udviklingen

Skødstrup og Løgten har over de seneste 12-15 år oplevet en meget kraftig vækst til gavn for lokalområdet, men så sandelig også til gavn for Aarhus Kommune. Mange unge tilflyttere har bosat sig i vores skønne område. Udviklingen har været fantastisk, det er lykkes i nogen grad (dog ikke uden sværdslag) at få skole, daginstitutioner og idrætsfaciliteterne med mere til at følge den eksplosive vækst. 

Skødstrup og Løgtens borgere bibringer store skattemæssige ressourcer til vores kommune. Derfor kan vi også have en klar forventning om, at infrastrukturen skal følge med væksten. Det skal gælde i alle livets forhold, når vi har brug for institutioner, skolen, idrætsfaciliteter, veje med mere og naturligvis, når vi bliver ældre.

En glemt gruppe
Vore seniorer og ældre medborgere er i nogen grad glemt i den store udvikling. Det kan skyldes, at det traditionelt er en gruppe som er vant til at klare sig selv og ikke ønsker at være til bøvl for andre.

Der er et underskud af ældreboliger, plejeboliger, beskyttede boliger og ikke mindst boligtyper, hvor vores ældre lokale medborger kan flytte hen, når de ikke længere kan blive boende i deres nuværende bolig. Eksempelvis når parcelhuset med den store have bliver for svært at passe – hvad gør man så?

En ny analyse 
I boligplanen for 2015 og byggeplanen fra 2016 kunne vi glæde os over, at vi ville få 48 plejeboliger i området. Desværre viser en ny analyse, at der kun er behov for 8 boliger. Det er jeg helt uforstående overfor, derfor vil jeg bede om en redegørelse fra Borgmesterens afdeling og Sundhed og Omsorg. Jeg forstår simpelthen ikke, at behovet skulle have ændret sig så drastisk. Det er slet ikke den virkelighed jeg oplever, når jeg møder borgerne og de forskellige interessenter i vores lokalområde, herunder Fællesrådets ældreudvalg.

Jeg vil godt stille spørgsmålstegn ved, om analysen har taget stilling til alle forhold og ønsker, så de, der måtte have brug for en eksempelvis plejebolig, også kan blive boende lokalt – som jeg ved der er et stort ønske om. Jeg har desværre oplevet befolkningsanalyser, der ikke har vist sig at være det papir værd de var skrevet på. Lokalt var den jo også gal med analysen og forventningerne om antal af børn til den lokale folkeskole. Her fik jeg sammen med fællesrådet sat en stopper for at den alt for pessimistiske analyse, som skulle danne grundlag for en udvidelse af Skødstrup Skole. Godt for det – der blev lavet en ny analyse, som bekendt betød en markant forandring og udvidelsen af skolen – nu er Skødstrup Skole kommunens største skole. 

Derfor skylder vi os selv at gå tættere på fremtidens behov for plejeboliger, beskyttede boliger og ældreboliger – der er behov for en ny analyse, og det vil jeg gerne stille mig i spidsen for at vi får.

Stort behov for seniorboliger
Heldigvis har mange af de ældre i dag et rigtig godt helbred også i en høj alder. Mange ønsker en mindre bolig, nogen vil gerne leje og andre vil gerne købe en senior bolig (55+ bolig)

Efterspørgslen er stor for denne type bolig. Vi skal som kommune stille de nødvendige arealer til rådighed, sådan der bliver mulighed for at bygge nyt. Derfor skal vi sikre, at kommuneplanen rummer muligheder for arealer, der kan bebygges til den type af formål. Desværre er vi ikke enig i Aarhus Byråd, idet flertallet bestående af S, SF, R og Ø har ikke ønsker at udlægge arealer til seniorboliger i Skødstrup og Løgten.

Den nye kommuneplan blev vedtaget i december 2017 og er gældende de næste 4 år. Desværre rummer den ikke mulighed for at bygge seniorboliger. Det får ikke mig til at opgive tanken om, at der skal gives mulighed at udlægge arealer til seniorboliger, både leje- og ejerboliger vil der også fremadrettet være et stort behov for.

Gert Bjerregaard: Jeg har desværre oplevet befolkningsanalyser, der ikke har vist sig at være det papir værd, de var skrevet på.

 

Af Gert Bjerregaard(V) byrådsmedlem

Læs mere i 8541 -dit lokale blad (feb. 2019)

Relaterede artikler