Søg
Close this search box.

8541 set med politiske øjne

Bladet 8541 og Fællesrådet har denne gang bedt vore to lokale politikere forholde sig til vore to ømme trafikproblemer i Nord og Syd. 

Hvor synes du som borger, at skoen trykker? Skriv gerne et debatindlæg og send til redaktor@8541.dk

 

Vi får en halv løsning – Af Gert Bjerregaard, byrådsmedlem for Venstre

Er infrastrukturen fulgt med befolkningsvæksten i Skødstrup/Løgten (væksten har været 40 procent siden 2008)? Det korte svar er nej!

Desværre halter det gevaldigt, når det gælder vores infrastruktur. Særligt er der trængsel i myldretiden, vejene er meget lidt fremkommelige, og ofte går trafikken helt i stå.

Udkørsel Kirkeholtvej (nord) 

Det er rigtig svært at komme ud på Kirkeholtvej, især i myldretiden, det gælder både fra Løgten og Hornslet. Der har været drøftet flere løsninger, rundkørsel, lysregulering og nyt vejforløb med fortrinsret fra Hornslet siden. Mit ønske har været en lysregulering ved Segaltvej og med en shunt ved udkørslen fra Løgten (til højre) mod Djurslandsmotorvejen.

Desværre bliver det ikke den optimale løsning, fremtiden bliver at trafikken fra Mejlby/Krajbjerg-siden på Kirkeholtvej skal holde tilbage for trafikken fra Hornsletsiden. Efter et vedvarende pres er det lykkes Venstre at få en shunt ved udkørslen fra Løgten (til højre) mod Djurslandsmotorvejen. Der er afsat penge til projektet på anlægsprogrammet 2019, som blev vedtaget på byrådsmødet den 6/3 2019. Så anlægsarbejdet forventes påbegyndt i 2019.

Shunt ved rundkørsel 

En af de helt store udfordringer om morgenen er kødannelse ved rundkørslen i syd.  
Desværre er det ikke en kommunal beslutning, og vi ligger ikke øverst på Vejdirektoratets liste. Som beskrevet i 8541 bladet i marts er håbet ikke helt slukket.
Jeg vil kontakte Venstres trafikpolitiske ordfører Kristian Phil Lorenzen for at gøre opmærksom på problemstillingen – det skal i øvrigt være min opfordring, at alle byrådspartier gør det samme. 

 

Pres på vejene – Af Mette Bjerre, byrådsmedlem for SF

8541-området nyder godt af en stor befolkningstilvækst, og det giver jo mange fordele. MEN befolkningstilvæksten giver også større pres på vores veje.

Fællesrådet gør et stort arbejde for at identificere vores største trafikudfordringer, og det er et meget vigtigt første skridt i forhold til at få problemerne løst. Det højeste ønske er en udvidelse af rundkørslen ved motorvejen. Jeg kan også godt se, at det er et stort problem, men det er ikke en kommunal opgave, så der vi må desværre afvente Vejdirektoratet.

Skal løses i fællesskab

Der er også store problemer nord for Løgten, nemlig når man skal ud på Kirkeholtvej fra Segaltvej. Det problem løses bedst sammen med Syddjurs Kommune, og vi er i god kontakt med vores byrådskolleger i Syddjurs. Det er ikke kun 8541-beboere som har problemer, når vi skal nord ud af byen – det er jo i høj grad også et problem for trafikanter fra Hornslet, som skal mod Aarhus. Jeg støtter gerne en rundkørsel, hvis det er den bedste løsning.

For SF er det meget vigtigt at få løst de største problemer først. På seneste byrådsmøde behandlede vi et forslag om at bruge 5 mio. kr. på at løse et mindre trafikproblem ved Mindet. SF stemte imod forslaget, som er et godt eksempel på, at trafikproblemer i Midtbyen desværre har det med at blive prioriteret højere end trafikproblemer i kommunens udkant.

Personligt nyder jeg, at der aldrig er kø på cykelstierne. Der er smukke og dejlige cykelture, uanset om man skal til Hornslet, Skejby, Århus eller en tur på stranden.

 


Rådmand: behov for vej-shunt

 Af Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

I martsnummeret af 8541 ”Kun lidt nyt fra vej-fronten” er det beskrevet, hvordan det går med en række anlægsprojekter. Både lederskribent og forfatteren mener, at det går for langsomt. Jeg vil derfor kort gennemgå en række af de anlægsprojekter, som vi fra Aarhus Kommunes side er involveret i området.

 

Status for shunt til motorvej syd for Skødstrup: Her vil jeg gerne gøre det helt klart, at jeg vil arbejde for at finde midler til shunten. Mobilitet er i dialog med Vejdirektoratet om mulighed for ny shunt, men der er pt. ingen midler til fremkommelighedsprojekter. Det er derfor en langsigtet proces. En shunt vil hjælpe trafikafvikling og forbedre fremkommelighed i morgentrafikken. Anlægget er dog en del af det statslige vejnet, og Vejdirektoratet har derfor råderet.

Status for Løgtenvej/Kirkeholtvej: Der er gang i en afdækning af mulige løsningsforslag for en forbedret trafikafvikling fra trafikken fra Syddjurs samt afbøde udkørselsproblematik fra Skødstrup i morgentrafikken. Der er afsat midler til at opstarte projekt i Anlægsprogram 2019. Der skal udarbejdes nyt skitseprojekt.

Status for Ny Studstrupvej: Problematikken om hastighed og krydsningsforhold for bløde trafikanter er noteret. Indsatsen er ikke prioriteret i anlægsprogrammet, men det skal vurderes om det skal med i 2020. Der er igangsat flytning af byzoneskilt. 

Status for Kirkepladsen/Grenåvej: Projektet er prioriteret i anlægsprogram 2019. Skitseprojektet skal opdateres, inden projekt kan igangsættes. Det forventes at ske i efteråret. Vi kan dog pt ikke komme med et mere præcist bud.

Status for sti langs bane: Muligheden for dette er ved at blive undersøgt.

Status for område ved Brugsen: Der har tidligere været skitseret en krydsningshelle. Det er dog vurderingen, at det ikke vil afhjælpe problematikken, da der bl.a. er trafik fra mange sider. Der er ingen entydig god løsning. Derudover vil der fremadrettet formentlig være en større fodgængerstrøm mod letbanestation i nærheden, og derfor afventer vi åbning af letbane.

Jeg vil afslutningsvis sige, at jeg er glad for at fællesrådet har været konstruktive i drøftelserne, og at der er forståelse for, at vi ikke kan løse alle mobilitetsudfordringerne med et fingerknips. Jeg håber, at vi kan fortsætte den konstruktive dialog fremadrettet.

Læs mere i 8541 -dit lokale blad (april 2019)

 

 

Relaterede artikler