Søg
Close this search box.

Byggeri i Løgten deler vandene

Det vil være synd at sige, at visionen om et stort erhvervs- og boligbyggeri midt i Løgten får lutter medvind. De fleste høringssvar er faktisk kritiske, især mod den del, som handler om et seks etagers byggeri. Der er dog også mange positive røster, viser vores gennemgang af høringssvar på kommunens høringsportal deltag.aarhus.dk.
Der er tale om en for-høring, før lokalplanfasen starter. Når et forslag til lokalplan er udarbejdet, kommer det i otte ugers høring, inden det endeligt vedtages af byrådet.
Nedenstående er kun et lille udpluk af de 36 kommentarer fra for-høringen.

De kritiske
Først de kritiske røster, som naturligvis også indeholder positive kommentarer. De samler sig især om, at der ikke bør tillades et seks-etages byggeri på området, og dernæst er der mange, der kritiserer, at der ikke er taget stilling til den forventede øgede trafikbelastning i området. Og at det er et spørgsmål, om det er en god ide at lave plads til mange nye butikker og erhvervsdrivende, som måske ikke kan få økonomi i en etablering.
Et af høringssvarene er en længere indsigelse, som er skrevet under af en 334 borgere i Skødstrup-Løgten, især fra Manbjergvej-kvarteret. Svaret roser anslaget med at forny området mellem SuperBrugsen og Hjelmagervej, som er præget af utidssvarende bygninger, men det går imod at give mulighed for at bygge op til seks etager på området. Det vil give negative konsekvenser med udsigtsforringelse, indkigsgener og skyggevirkninger for beboere i både nærområdet og tilgrænsende boligområder, hedder det.
Men et byggeri på max tre etager hilses velkomment i høringssvaret.
Else og Jens Kabell vil undgå byggeri over tre etager og efterspørger en god trafikløsning. Men også: Det er vigtigt, at lokalplanen stiller krav om store grønne opholdsområder – siddepladser og kroge, hvor det er trygt at opholde sig for både unge og ældre døgnet rundt.
Kim Jensen Rosengreen savner synergi med resten af 8541: Aktiver de unge i samspil med et bytorv … Kort sagt et sted der vil de unge, og som de unge vil.
Karin Søborg Bundgaard: Et ”fyrtårn” på seks etager vil være helt forkert i Løgten … I Løgten har vi brug for luft, grønne områder og et fortsat kig til vandet – også fra f.eks. et område med bænke eller måske et torv med udeservering.
Ejerforeningen Siloetten: Vi har allerede et ”fyrtårn” i byen – Siloetten. Vi mener, at det er mere fornuftigt at opføre et nybyggeri i 2 – 3 etager, der tilgodeser byens udtryk som en moderne landsby og som tilgodeser byens nuværende beboeres behov for luft, sol og udsigt.
Trafikken omkring Hjelmagervej/Vorrevej er allerede i dag tæt og til tider temmelig kaotisk med sit virvar af bløde trafikanter til fods og på cykel blandet med busser, lastbiler, landbrugsmaskiner og personbiler. Pas på med endnu et tæt byggeri på dette hjørne.
Henrik Egholm mener, at strukturen med et til toetagers bygninger i Løgten skal bibeholdes. Skal der være højere byggerier, må de trækkes ned mod banen.
Om nye butikker: Der har ikke være stor succesrate for butikker, der har forsøgt sig i allerede eksisterende lokaler. Specialbutikker med tøj har vist sig ikke at have et grundlag i 8541, det er nok mere attraktivt at benytte handelsmuligheder i Aarhus til den slags.
Bente Tarp Madsen: Jeg forestiller mig et byggeri med max. to etager og en enkelt på max tre etager som kunne have en cafe med udeservering på tagterassen, hvor vi kunne nyde den smukke udsigt…
Jeg kan heller ikke forestille mig, at der er plads til så meget byggeri som der er lagt op til, når der også skal være plads til biler, busser, lastbiler, cyklister og gående. Jeg synes at infrastrukturen i byen ikke er fulgt med den øgede tilflytning

De positive
Og nu de positive røster – som dog også indeholder kritik:
Skødstrup Fællesråd roser generelt udspillet, men skriver bl.a.:
Til at styrke centerområdet er der brug for p-pladser (ikke nødvendigvis i terræn) til både service/detail, erhverv og til boligerne.
Med inspiration fra Generationernes Hus på Aarhus Ø ses en idé til samlingspunkt for byens borgere, Det kunne være et generationernes hus eller medborgerhus med lokaler til udlejning til f.eks. Aarhus Musikskole
Et Løgten centrum vil gøre Løgten-Skødstrup mere attraktiv og vil også kunne tiltrække flere til at etablere sig her med butikker, erhvervsliv, liberale erhverv, flere aktiviteter og flere borgere.
Jan Hyldig: Ja tak til grøn, attraktiv bymidte i Løgten. Hjørnet Grenåvej/Hjelmagervej bør tænkes grønt, attraktivt, aktivt og æstetisk – aktivitetsmæssigt integreret med det nuværende bytorv vest for Grenåvej. … Varieret højde, som giver en spændende silhuet, men holdes rimeligt lavt generelt, 3-4 etager som max.
Erik Bjerre: Jeg synes vi skal tænke “by” og ikke “landsby” eller “soveby” når vi bebygger bymidten. Giv den gas – og nogle af husene må såmænd gerne gå lidt i højden. Så bliver der plads til flere på denne attraktive placering.
Maria Dupont: Jeg er positiv stemt overfor fornyelsen, men vi trænger ikke til flere boliger – vi trænger til at udvikle en bymidte, hvor butikker kan leve og blive og mennesker kan samles og nyde vores by.
Morten Bryder Pedersen: Det bør ikke skræmme, at der bygges i andre højder end det nuværende. Det væsentligste vil være, at det fungerer sammen med Siloetten, således at de højeste bygninger bør være mod nord/Brugsen, og mindre højde mod syd … Parkering er og vil blive en trafikal udfordring, hvilket kan sikres med p-pladser bagerst mod letbanen, herunder plads til ladestandere for elbiler,
Anita Mathiasen: Stemmer for forslag med seks etager og bytorv med grønt område. Området er forfaldent og trænger meget til nyt byggeri. Et bytorv med større udvalg af specialbutikker vil tiltrække flere besøgende.
Louise Werge: Der er plads til en central fortætning, der kan give en koncentration af byen og en større grad af oplevelse af et centrum. En fortætning skal passe til byen, der har så gode udsigter. Disse må ikke ødelægges, men gerne understreges. Jeg vil foreslå, at det gøres ved at graduere bygningshøjderne, så der er lavest mod Grenåvej og højest mod banen.

Se alle indlæg på deltag.aarhus.dk – i boksene vælger du ”Løgten-Skødstrup” og ”Afsluttede”.

Af Birger Agergaard

Læs flere 8541 artikler her

Relaterede artikler

Grenåvej (nederst) med Rema1000 (højre) og bedemandsforretningen (venstre). Fra Grenåvej ser man ikke, hvor langt bagud, Grenåvej 743 strækker sig. Den nyindkøbte grund bidrager med sine 1196 m2 cirka til en fjerdedel af Rema1000s nye areal. Den gule linje markerer det gamle skel mellem de to ejendomme.
Byggeri og bolig

Historien fortsætter

Vi har i 8541 troligt beskrevet den lange historie fra Kiwi-markedet på Grenåvej lukkede i 2016, til den nye Rema1000 slog dørene op samme sted i 2023. Så troede vi, at historien var slut. Men det er den ikke.