Søg
Close this search box.

Det’ sørme, det’ sandt, december!

Tiden går hurtigt, og alligevel tager ting tid. I starten af marts blev vores verdensbillede ændret i løbet af en aften. Covid19 kom og gik igen over sommeren, for så at vende tilbage for fuld kraft i efteråret. Vi lever med virussen. Tilpasser os den nye virkelighed. Holder afstand og bruger mundbind, og erhverv i 8541 går foran med at passe på os i butikkerne, finde nye løsninger, bringe ud lokalt og opslag på 8541 Handel. Butikker lukker, desværre, men nye kommer heldigvis til.

I år åbnede den nye institution på Ny Studstrupvej, så endnu flere af de mange børn kan passes i lokalområdet. På Ny Studstrupvej/Præstekravevej blev fortovet ved svinget forlænget. Det skete i januar og den umiddelbart lille anlægssag var et borgerønske, som gav de bløde trafikanter en sikkerhedsmæssig gevinst. For andre veje og stier kigges der i krystalkuglen, og næste år ses forhåbentlig en løsning for Ny Studstrupvej/Lauritshøj, Kirkepladsen/Grenåvej og Bondehaven/Stationsvangen. Alle er længe ventede. Måske bliver der også til et lille fortov på Bondehaven ud til Skødstrup Skov. Vi har lov at håbe.

I det nye år kommer der måske også en sikker og lettere adgang til Grenåvej for de mange, som bor øst for banen. For alle skolebørnene fra Hjelmagerparken, Fruens Eje, Løgten Østervej og Lauritshøj vil en tunnel under banen føre til en sikker skolevej.

Århus Kommunes omstilling til grøn energi har haft vindmøller ved Vosnæs og solceller mellem Studstrup og Lauritshøj med i planerne. Der skal tages hensyn til det visuelle indtryk i landskabet, og effekten skal være målbar og ikke kun symbolpolitisk, var mange borgere enige om. At Studstrupværket ligger her, er ikke et argument for at placere flere industrielle energianlæg. Temaplanen er fortsat i høring.

De senere års vækst i Skødstrup er sket på baggrund af de store udstykninger, startende med kommunale parcelhusgrunde i 2014, og der har været og er stort pres på institutioner og skole. Det skal også være muligt at blive ældre i byen, med en bolig tæt på bykerne, adgang til indkøb og kollektiv trafik, og den trafikale infrastruktur skal følge med til de mange nye borgere og deres mobilitetsbehov. På en sikker måde. Det arbejdes der på, på langsommelig bagkant, i Skødstrup.

Bykernen i den centrale del af Grenåvej er blevet træt, der er brug for at gøre byen smukkere og bedre at være og opholde sig i, samtidig med at centerstrukturen for detailhandlen genopbygges og udvides.

Så der er nok at tage fat på i det nye år.

Af Inger Thranholm, formand for Skødstrup Fællesråd

 Læs mere i 8541 -dit lokale blad (dec 2020)

Relaterede artikler

Ny i redaktionen: Majbrit Oddershede Pedersen
Foreningen 8541

Ny reporter forynger redaktionen

Majbrit Oddershede Pedersen fra Studstrup er ny i – og en betragtelig foryngelse af – 8541-redaktionen.
Lokalområdet, som vi bor i, er for hende at se det bedste mix, man kan forestille sig: midt i naturen, og alligevel tæt på Aarhus.