Et kig i maskinrummet på en 150 års fødselar

Tekst Lægerne, Skødstrup Lægepraksis Foto Thomas Nykrog

Som praktiserende læge er man specialiseret i at være generalist. Hvor andre læger løbende fordyber sig i deres felt, skal en praktiserende læge specialisere sig i helhedstænkning og overblik uden at miste kontakten til den løbende faglige udvikling. Vi møder dagligt uspecifikke symptomer som ”utilpashed”, ”træthed”, ”kvalme” som ikke altid lader sig oversætte til specifikke diagnoser som diabetes, astma, grøn stær etc.

I almen praksis kræves det, at vi kan håndtere patienter med komplekse problemstillinger, som alligevel ikke rigtig passer ind i sygehusvæsnet. Samtidig skal vi være gearet til at tage os af alt det andet. Lige fra halsbetændelse til alvorlig blodforgiftning, henover almindelig psykisk mistrivsel til skizofreni til symptomer uden umiddelbar lægelig forklaring. Læg dertil små kirurgiske indgreb og hele omsorgen for vores patienter med kronisk sygdom. Nå ja, og så naturligvis stuegang på plejehjem og palliativ indsats, når patienterne skal hjælpes i livets afslutning.

Med andre ord; almen praksis skal gabe over meget og behovet for konstant faglig opdatering og udvikling er afgørende. Lægerne i almen praksis er kendt for at være blandt de læger, der investerer allermest i efteruddannelse.

Det faglige miljø
Vi har stor glæde af det faglige miljø, der kan opstå, når man er mange læger og fagligt personale samlet på et sted. I hverdagen vendes faglige emner i pauser. Ikke mindst den stadige strøm af nye læger under uddannelse er med til at sikre en spørgelysten og undrende tilgang til faget. ”Hvorfor gør I sådan?” Hver uddannelseslæge får 30 minutters daglig, skemasat supervision hos en af husets speciallæger.

Adgang til supervision er i det hele taget noget lægehuset forsøger at opprioritere i disse år, hvor stadig flere opgaver skal varetages af ikke-lægeligt personale. Således har vi faktisk, som noget relativt nyt, indført en ”supervisor”. Supervisorrollen går på skift mellem lægehusets speciallæger. Her står man til rådighed for læger og personale hele dagen.

Efteruddannelse
Videreuddannelse udenfor lægehusets fire vægge kan vi naturligvis ikke undvære. Helt konkret har hver læge 10 kursusdage på et år. Dage den enkelte læge bruger på kursusaktivitet efter eget valg. Og i stigende grad indenfor emner, der er udvalgt centralt fra ud fra en vurdering af, hvor efteruddannelsen er mest påkrævet.

Alle husets læger er desuden en del af flere efteruddannelsesgrupper. Dels er alle en del af vores lokale ”klynge” – en gruppe bestående af ca. 30 lokale praktiserende læger, der mødes efter arbejdstid 5 gange årligt. På klyngemøderne holdes faglige oplæg på baggrund af de enkelte lægehuses sundhedsdata, som regionerne indsamler. På den måde får vi blik for forskelle og ligheder i ordinationsmønstre og lægefaglig adfærd.

Lægehusets læger er alle medlem af en efteruddannelsesgruppe, der har glæde af kursuspakker udviklet målrettet praktiserende læger. Og endelig er flere af lægerne medlem af yderligere en eller flere efteruddannelsesgrupper, bygget op om aftenmøder med selvvalgte emner.

Skødstrup Lægepraksis har en lang tradition for at involvere sig i lægers og personales efteruddannelse. Igennem tiden har flere af husets læger ydet et stort bidrag indenfor dette felt. Den største årligt tilbagevendende efteruddannelsesmæssige begivenhed i dansk almen medicin, Lægedage, blev opfundet af tidligere kompagnon Erling Kjærulff.

Nuværende kompagnon, Roar Maagaard, stod fadder til målbeskrivelsen, der beskriver de uddannelsesmæssige kompetencer, der skal opnås i løbet af de fem år, det tager at videreuddanne sig til speciallæge i almen medicin, altså praktiserende læge. Flere af husets læger underviser på universitetet og på kurser rundt i landet. 

Hverdagen hos os er ofte travl. Antallet af grundydelser (konsultationer, e-konsultationer, videokonsultationer, telefonkonsultationer og sygebesøg) lå i 2021 på 70.488. Dertil kommer i titusindvis af telefonopkald.

Lægehus venteværelse

Fakta om praksis
Læger: Vi har netop købt et ekstra ”ydernummer”, så vi har ret til at være otte fuldtidslæger/ejere af klinikken. Da læge Per Kallestrup kun er i klinikken en dag om ugen (fordi han er leder af Forskningsenheden for Almen Praksis ved Aarhus Universitet) har vi en såkaldt ”delepraksistilladelse”, så vi må faktisk være ni ejere, men p.t. er der otte ejere: Roar Maagaard, Kurt Rasmussen, Lone Kongstad, Per Kallestrup, Rasmus Nørøxe, Luise Solgaard Andersen, Sara Hasseriis og Eva Laier Cervin.

Desuden har vi tre ansatte speciallæger i almen medicin. Mette Wemmelund er fastansat læge. Dorte Vestergaard og Sidsel Knoblauch er ansat som vikarer.

Vi har også uddannelseslæger – oftest som nu, hvor vi har tre. En uddannelseslæge er selvsagt en læge under uddannelse. Men ikke til at blive læge med ret til selvstændigt virke – det har vores uddannelseslæger (med ganske få undtagelser) i forvejen. I stedet drejer det sig om færdiguddannede læger, der gennemfører den 5-årige speciallægeuddannelse i almen medicin.

Personale: Vi har fire sygeplejersker, seks sekretærer/klinikassistenter og en sekretærelev. Desuden har vi et hold på fem-seks lægestuderende, som hjælper med forskellige opgaver. I tillæg har vi en servicemedarbejder, der får det hele til at hænge sammen!

Vi har ofte lukket for tilgang af patienter – men vi åbner for tilgang af nye patienter 1. oktober 2022.

Du kan købe Skødstrup Lægepraksis, altså bogen, i receptionen fra den 29. oktober. Den er på 344 sider og koster 150 kroner.

Læs hele oktobernummeret 2022 på PDF

Relaterede artikler

Poul Schmidt har glade og bæredygtige produkter i sin webshop.
Erhverv

Fjordbutikken ved Kalø Vig

Af Niels Dal ”Er han ikke sød…..? ” spørger Poul og viser glad en lille træhund til pynt på hylden frem. ”Vi kører i tre

Fra venstre ejerne Jonas Kjær, Torben Kjelsmark og Morten Kjær foran den nye bygning i industrikvarteret ved motorvejen.
Erhverv

Et utæt vandrør eller ti boligblokke?

Tekst og foto Thomas Nykrog Den 17. marts forlod Risskov El, VVS og Ventilation og de 86 medarbejdere officielt Risskov og flyttede virksomheden til Skødstrup.

Studstrupværket forventer at kunne bruge siloen igen. Billedet blev taget 18. januar.
Erhverv

Siloen genopbygges

Af Thomas Nykrog Den store brand på Studstrupværket er slukket, og siloen er tømt. Nu er den ved at blive sikret og rengjort for sod.