Søg
Close this search box.

Fællesrådets projekter

220803 Trafikstøj ved Vosnæsparken 3 sh

Af Skødstrup Fællesråd

Igangværende projekter september 2022, som fællesrådet er involveret i.

Bytorvet
Der trænger til en gennemgribende renovering af vejbaner på Bytorvet. Det afpasses med projekterede opgravninger (Kredsløb), som søges fremrykket.

Grenåvej nord
Fra Grenåvej 776 mod nord er der opmalede cykelstier og parkering ind over spærrelinier. Der ønskes en sikker løsning for cyklister.

Bondehaven/Kløvervangen/Stationsvangen
Der er megen trafik på Bondehaven/Stationsvangen og to t-kryds. Vi arbejder for en sikker passage af Bondehaven for fodgængere og cyklister.

Hjelmagervej/sti langs banen
Stien øst for banen slutter med en grusbelagt høj før Hjelmagervej. Fortov er på nordsiden af Hjelmagervej. Der søges afslutning på stien og sikker overgang på Hjelmagervej.

Fra Vosnæsparken til busstop på Grenåvej
Vosnæsvej er smal og trafikeret, og fodgængere er henvist til vejbanen. Vi ønsker en sikker adgang for fodgængere fra Vosnæsparken til Grenåvej.

Studstrup
Der er megen trafik, cyklister på kørebanen og busser på Præstekravevej. Studstrup By ønsker hastighedsdæmpning til 40 km/t eller fartdæmpende foranstaltninger.

Åstrup
Med baggrund i dårlige oversigtsforhold, cyklister på kørebanen og ledbussers udkørsel på Studstrupvej, foreslår fællesrådet hastighedsnedsættelse til 60 km før og efter t-krydsene.

Shunt til motorvejen
Lange kødannelser på Grenåvej hver morgen gør det påkrævet med et ekstra spor i rundkørslen. Fællesrådet arbejder på sagen.

Støj fra motorvejen
Henvendelse om øget trafikstøj fra motorvejen fra Vosnæsparken, Studstrup, Lauritshøj. Der er nedsat en gruppe som arbejder med sagen. Vil du være med til at løfte i fællesskab så kontakt Inger Thranholm.

Helhedsplan
Helhedsplanen for Vorre, Segalt, Studstrup og Løgten/Skødstrup er ved at blive lagt i et stort puslespil, hvor alle kan være med, og hvordan vi kan binde byerne sammen til fremtidens udvikling. Kontakt Gitte Davidsen.

Folkeskov fra Søndersø til Ny Studstrupvej
Teknik og Miljø forhandler med jordejerne vedrørende køb af områderne samt forhandler donation med en af jordejerne.

Den historiske sti
Arkæologigruppen og arkæologer fra Moesgaard Museum beskriver fundene fra Jernalderen. Aarhus Kommune har afsat midler til etablering af stien samt vedligeholdelse i 17 år. Indsamling af penge til bænke, skilte mv. 

Skaterpark ved Søndersø
Der har været møder med rådmænd og fagpersoner samt jordejeren. Teknik og Miljø forhandler om køb af jord, og foreningen Skødstrup Park Raiders søger penge hos Sport og Fritid samt andre fondsmidler.

Relaterede artikler

Collager i douchede farver pryder seks busbobler i Skødstrup og Lystrup.
Trafik & veje

Busboblerne får makeover

Af Birger Agergaard Foto Ruth Crone Foster I samarbejde med Aarhus Kommune og Midttrafik præsenterer Skødstrup-kunstneren Ruth Crone Foster sit seneste kunstprojekt, ”En åbning til

Billedet er taget omkring Møllesvinget, hvor en borger vurderer, at syv ud af ti bilister overser de nye 40 km. skilte.
Trafik & veje

Virker den nye fartgrænse i Løgten?

Den nordlige del af Grenåvej i Løgten er nu med i et forsøg, der skal besvare spørgsmålet: kan man alene ved hjælp af skilte få trafikanterne til at sænke farten?

Foreløbig ingenting til cyklisterne...
Trafik & veje

Grenåvej: Vejrenovering i sneglefart

Af Birger Agergaard Ny slidbane på Grenåvejs sydligste del senere i år – og foreløbig ingenting til cyklisterne. Det er udmeldingen fra Aarhus Kommunes driftsafdeling