Søg
Close this search box.

Godt nytår – der er nok at tage fat på

default image

Med start på et nyt kalenderår og en ny byrådsperiode vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke for de mange stemmer, Løgten/Skødstrup og Studstrup gav mig ved kommunalvalget den 21. november 2017. 

Som lokalt opstillet byrådsmedlem er jeg stolt og ydmyg over for den lokale opbakning på 769 stemmer, 12-13 % flere stemmer end i 2013 – tak for støtten. 

I hele kommunen fik jeg i alt 2634 stemmer (ca. 30 % flere stemmer end i 2013)

Det forpligter naturligvis med sådan en stor lokal opbakning. Derfor vil jeg også fortsætte det tætte samarbejde med Skødstrup Fællesråd og deres mange interessenter – herunder idrætsforeningen.

Der er nok at tage fat på:

Rundkørsel nord for Løgten

Imod nord er det problematisk at komme ud på Kirkeholtvej for at komme videre til Hornslet eller E45. Der er trafik med høj hastighed, som ved udkørslen skaber mange farlige situationer. Mit forslag er en rundkørsel, som vil skabe en balance, både når det gælder sikkerhed og afvikling af trafikken.

Bedre tilkørsel syd ud af byen

Der er trængsel i myldretiden for at komme til og fra Skødstrup/Løgten området – desværre oplever rigtig mange bilister dagligt at holde i kø ved tilkørsel til Djurslandsmotorvejen. Jeg vil arbejde for, at der kommer en shunt (ekstra kørebane) ved Grenåvej, så vi undgår de lange køer.

Større tryghed med sikre skoleveje

Vore børn skal kunne komme sikkert til og fra skole. Derfor foreslår jeg dynamiske tavler, som skal sænke farten på Grenåvej. Der skal hurtigst mulig etableres fortov på Rosenbakken og fællessti ved Lærkebakken.

Kunstgræsbane i Skødstrup

Løgten-Skødstrup er en by, som har oplevet en meget stor befolkningstilvækst på omkring 40 % over en kort årrække. Antallet af unge under 24 år er vokset med 50 %.

Befolkningstilvækst lægger et stort pres på byens nuværende infrastruktur og faciliteter. Derfor kræver det en udvidelse af de eksisterende faciliteter, eksempelvis er der et stort behov for en kunstgræsbane i Skødstrup. 

Jeg får bl.a. sæde i Kulturudvalget (idræt og kultur) i den nye byrådsperiode, og her vil jeg fortsætte kampen for at Skødstrup får en ny kunstgræsbane. Det er der hårdt brug for.

Mine udvalgsposter i det nye byråd:

Social- og beskæftigelsesudvalget

Kulturudvalget

Bestyrelsesmedlem, Aarhus Havn

 

 

Af Gert Bjerregaard, byrådsmedlem i Aarhus

Læs mere i 8541 -dit lokale blad feb. 2018

Relaterede artikler

Skoleleder på Skødstrup Skole Søren Skalhøj Pedersen
Børn og unge

På morgentur med skolelederen

For lidt over et år siden blev Søren Skalkhøj Petersen ansat som ny leder på Skødstrup skole. Efter en årrække at haft ansvaret på en langt mindre skole. ”8541” tegner et portræt af skolelederen, der sagtens kan mærke, at han nu står i spidsen for Danmarks største skole samlet på en matrikel.

Red Barnet-gruppen fra 6. f. på Skødstrup skole: Anton, Magnus, Maria og Filipa.
Børn og unge

Mere fokus på fattigdom

6. f på Skødstrup Skole havde i slutningen af 2023 en projektuge, hvor temaet var hjælpeorganisationer.
En af grupperne i klassen valgte at skrive til 8541-bladet om sit arbejde med Red Barnet, og resultatet følger her:

Van Gok Band foran skolen
Skole og institutioner

Gamle elever og lærere fester

Er du fuldvoksen og trådte dine barnesko på Skødstrup Skole? Eller var du lærer dengang?
Så kan du deltage i en fest for gamle elever og lærere. Den foregår lørdag 29. juni i Hornslet-Hallen.