Søg
Close this search box.

Husk den kloge indretning af seniorbolig

Al2Bolig spadestik Anette Østerhaab formand   Al2Bolig lauritshøj udsigt

Kommentar til Al2Boligs kommende byggeri ved Lauritshøj, hvor der bliver 11 tilgængelighedsboliger:

Det lyder godt med et byggeri, der tager hensyn til bæredygtighed og borgere med allergiproblemer. Hvis der så også tages hensyn til indretningen af boligerne, vil det være rigtig fint.

Seniorhusgruppen i Skødstrup arbejder på at få forståelse for, at en rigtig indretning kan bevirke, at ældre mennesker kan klare sig selv meget længe, også efter forskellige aldringstegn begynder at indfinde sig, hvis blot boligen er indrettet praktisk med lidt bredere døre, ingen dørtrin eller trapper, gode rum, hvor det fx er muligt at få plads til en plejeseng med tilhørende friareal. Boligstørrelse mellem 60 og 100 m2 og adgang til fællesrum af forskellig karakter.

Da omkostningerne ved de nævnte hensyn ikke kan koste så meget ved etableringen, vil det være af uvurderlig hjælp, hvis/når borgeren svækkes, og der er behov for SOSU assistance.

18 boliger til 10.000 borgere
Som det er nu, har raske ældre borgere, der bor i parcelhus, ikke en chance for at komme i betragtning til de kommunale ældreboliger, som i øvrigt ikke mere bygges – her i byen har vi kun 18 boliger til 10.000 borgere. Først når de er ude af stand til at klare sig selv, kan de blive visiteret til plejehjem. Der er derfor behov for at få bygget boliger til ældre mennesker med de ovennævnte faciliteter, så de kan klare sig uden at belaste systemet.

Det kom som er overraskelse, at man kan risikere at blive diskvalificeret til at indgå i et eksisterende seniorboligfællesskab, blot man er over 70 (set i en nyudgivet pjece fra Ældreministeriet, april 2019*1) men det er jo også en god politik, at der kan ske udskiftning, så man fx sætter kriterier som:  ”Målet er, at mindst hver tredje beboer er under 70 år, og at der er en ligelig kønsfordeling.” – Der er tilsyneladende ingen, der vil tage ansvar for borgere, der gennem et langt liv har arbejdet og betalt skat, når de blot pga. alder og træthed ønsker sig en egnet, overkommelig bolig, som de vel at bemærke selv vil betale. – Det ser ikke ud til at man kan forvente hjælp fra kommunen.

Lukket land uden boligbrev
Selvom man fra kommunal side har en intention om at 22 procent af de nybyggede almene boliger skal være til seniorer, dvs. 55+ årige uden børn, er der den hage ved det, at det er ”lukket land” for parcelhusejere, der naturligvis ikke har haft den tanke, at det var nødvendigt med et boligbrev. – Det er en kendsgerning, at der ikke findes egnede lejeboliger i en by som vores, hvor 95 procent af boligmassen er parcelhuse eller rækkehuse. Vi vil derfor meget gerne have lejeboliger, gerne i etageejendom med elevator og etplanslejligheder, som kan fungere som bofællesskaber for de, der gerne vil undgå ensomhed og give hjælp til selvhjælp i alderdommen.

*1) Publikationerne kan hentes på www.SUM.dk – ’Seniorer ønsker at bo midt i fællesskabet’ – endvidere: ’Afrapportering fra det tværministerielle arbejde om bofællesskaber’.

Af Lise-Lotte Kjær, formand for Skødstrup Fællesråds ældreudvalg

 Læs mere i 8541 -dit lokale blad (juni 2019)

Relaterede artikler

Fra venstre ergoterapeut og vicechef Lotte Kirkegaard, Erik Søndergård Lions Skødstrup, ergoterapeut Julie Buchwald og fysioterapeut Ida Mateusiak
Senior

En stoleløfter til Kløvervangen

Lions Club har doneret en stoleløfter til Plejehjemmet Kløvervangen. Den aflaster personalet og hjælper borgeren.