Søg
Close this search box.

Letbanen og tunnelen

Sommerferien ved at være ovre for de fleste, hverdagen står for døren, og Letbanen banker på med testkørsel startende midt i juli med fritrumsprofilen, altså hvor tæt faste genstande er på letbanesporene samt afstand mellem letbanetog og perron.

Letbanens testkørsler

I starten af august kørte letbanetoget hele strækningen på Grenåbanen med lav hastighed og et kamera monteret på taget af toget for at verificere hvordan køretråden ligger på letbanens pantograf (strømaftager).

Det er de første af mange test, og der startes stille og roligt med lav hastighed. Når der gives tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skrues der op for intensitet og hastighed på testkørslerne.

Teknisk set er strækningen til Grenå færdigbygget, men der mangler fortsat finish langs strækningen.

Vil du vide mere

Vi kommer til at se letbanetog gennem byen i nogen tid før vi får lov at tage en tur ud i det blå. Der kan læses mere om letbanen gennem Skødstrup på www.letbanen.dk , bl.a. nyheder/2018/testkoersler-paa-grenaabanen og anlaeg/igangvaerende-projekter/grenaabanen.

Tunnel under Grenåbanen og sti frem til Grenåvej

Tunnelen under Grenåbanen og stien frem til den sikre krydsning af Grenåvej nord for Rosenbakken er der desværre ikke meget nyt om. Aarhus Kommune har ikke kunnet indgå en frivillig aftale med de private grundejere, hvilket har medført en væsentlig forsinkelse i anlægsprojektet.

Hvad er der sket indtil nu

Der blev afholdt åstedsforretning med henblik på ekspropriation af arealer til anlæg af tunnel og sti i 2017, og da der er tinglyst en udsigtsfredning på arealet vest for Grenåbanen, søgte Aarhus Kommune dispensation fra fredningen herefter. Fredningsnævnet meddelte dispensation til anlæg af tunnel og sti i november sidste år. Nævnets afgørelse kan påklages, hvilket er sket, og klagen er sendt til behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet med sagsbehandlingstider på op til 12 måneder og længere ved større og principielle sager.

Forudsat at Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke imødekommer ejernes klage, skal Aarhus Byråd efterfølgende tage stilling til ekspropriation af det nødvendige areal, og der skal afholdes licitation over anlægsarbejdet.

Det må formodes, at Letbanen kommer i normal drift inden endelig afklaring af ovennævnte punkter, og det er uafklaret hvornår der kan fås tilladelse til et driftsstop på den aktuelle del af Grenåbanen, oplyser Aarhus Kommune. Det er derfor vanskeligt at oplyse nærmere om tidsplan for projektet på nuværende tidspunkt.

Af Inger Thranholm, formand for Skødstrup Fællesråd

 læs mere i 8541 -dit lokale blad (september 2018)

Relaterede artikler

Billedet er taget omkring Møllesvinget, hvor en borger vurderer, at syv ud af ti bilister overser de nye 40 km. skilte.
Trafik & veje

Virker den nye fartgrænse i Løgten?

Den nordlige del af Grenåvej i Løgten er nu med i et forsøg, der skal besvare spørgsmålet: kan man alene ved hjælp af skilte få trafikanterne til at sænke farten?

Grenåvej (nederst) med Rema1000 (højre) og bedemandsforretningen (venstre). Fra Grenåvej ser man ikke, hvor langt bagud, Grenåvej 743 strækker sig. Den nyindkøbte grund bidrager med sine 1196 m2 cirka til en fjerdedel af Rema1000s nye areal. Den gule linje markerer det gamle skel mellem de to ejendomme.
Byggeri og bolig

Historien fortsætter

Vi har i 8541 troligt beskrevet den lange historie fra Kiwi-markedet på Grenåvej lukkede i 2016, til den nye Rema1000 slog dørene op samme sted i 2023. Så troede vi, at historien var slut. Men det er den ikke.

220902 Cykel på Grenåvej 05
Trafik & veje

En cyklists martyrium – Skødstrup tur/retur

Når man cykler fra Skødstrup mod centrum, skal man ikke have glas bag på cyklen. Et stykke tærte i en madkasse er heller ikke sagen. Det er smadret, langt før man når rundkørslen ved Carletti. Cykelstien (som i øvrigt er en uigennemskuelig blanding af cykelsti og fortov) er ét stort krater af huller og bump.