Søg
Close this search box.

Mange vil gerne flytte hertil, men…

30 borgere og repræsentanter for foreningerne deltog i repræsentantskabsmødet, som formand Inger Thranholm her byder velkommen til. (foto Peter Carlsen)

Af Birger Agergaard

8541 er et populært sted at bosætte sig – der er kommet mange nye borgere til de seneste 10 år. Men nu har kommunen sat stop – næsten da – for yderligere tilflytning.

”Vi har en skole på over 1300 elever, og mange børn bliver sendt ud af området for at blive passet. Derfor var der ingen af de 10 projektforslag, der blev sendt til kommunen sidste år, der kom med i arealplanlægningen,” sagde Skødstrup Fællesråds formand Inger Thranholm i sin beretning på repræsentantskabsmødet sidst i april. Mødet samlede 30 deltagere.

Det spiller også ind, at de fleste projektforslag ligger inden for kystnærhedszonen. Zonen hindrer ikke byggeri – men der skal bedre argumenter til end ellers.

Selv om de 10 forslag ikke er taget med, er der alligevel boligbyggerier på vej. Det er mest områder, der ligger i byzone og ligger lige for at lokalplanlægge.

Fællesrådet har især disse ønsker til udvikling, opsummeret af Inger Thranholm på storskærmen:

  • En helhedsplan – udarbejdet som en rettesnor for 8541 og som er vores bud på et lokalsamfund i 2040. Fællesrådet er i gang med at udarbejde et forslag, som senere skal indgå i kommunens katalog over helhedsplaner.
  • Bedre infrastruktur: sikkerhed for bløde trafikanter, stisystemer, hastighedsnedsættelser mv.
  • Fritid/kultur: udvikling ved Skødstrup Søndersø med naturlegeplads, skaterpark, fugletårn og skovrejsning mv. Færdiggørelse af den historiske sti ved Lauritshøj.
  • Udvikling af Løgten Bymidte.
  • Solceller og vindmøller slipper vi næppe for, men der skal være så få nabogener som muligt.
  • Desuden arbejder Fællesrådet på en løsning på skolekapaciteten.

Ny i bestyrelsen
På repræsentantskabsmødet var der almindelig tilslutning til beretningen, som blev godkendt.

Skødstrup Fællesråd har haft et mindre underskud på 4.000 kr., som blandt andet skyldtes et tilskud til 8541-bladets 30-års jubilæum sidste år. Kontingentet bliver fastholdt på 400 kroner årligt.

Der var nyvalg til forretningsudvalget, idet Niels Dal trak sig, og suppleant Gitte Davidsen blev derefter medlem af bestyrelsen. Ny suppleant blev Hans Chr. Ralking. Suppleanten indgår i fællesrådets arbejde.

Ralking

Hans Chr. Ralking – ind som ny suppleant.

Overskud på bladet

Bladet 8541 ejes af Fællesrådet, og på mødet blev også bladets drift og økonomi gennemgået. Der har været et overskud på 23.500 kr., takket være flere annoncer end budgetteret. Pengene får ben at gå på i år, hvor en ny hjemmeside skal betales.

Læs hele juninummeret 2023 på PDF

Relaterede artikler

Cyklisterne må have tålmodighed med at få bedre cykelstier.
Trafik & veje

Dårlige cykelstier: Kommunen ser på det

Af Birger Agergaard foto Thomas Nykrog Det kommer ikke som nogen overraskelse for vejfolkene i Aarhus Kommune, når cyklisterne klager over elendige cykelstier gennem Løgten

Nu havde vi lige vænnet os til den flotte gule farve på busboblen, som ligger over for Carletti. Til foråret er det slut med den farve!
Trafik & veje

Busboble bliver til chokoladeæske

Tekst og foto Birger Agergaard Der er 148 af de æggeskalsformede busbobler rundt i Aarhus Kommune. Nogle af dem er allerede forskønnet og blevet små