Søg
Close this search box.

Mange vil gerne flytte hertil, men…

30 borgere og repræsentanter for foreningerne deltog i repræsentantskabsmødet, som formand Inger Thranholm her byder velkommen til. (foto Peter Carlsen)
30 borgere og repræsentanter for foreningerne deltog i repræsentantskabsmødet, som formand Inger Thranholm her byder velkommen til. (foto Peter Carlsen)

Af Birger Agergaard

8541 er et populært sted at bosætte sig – der er kommet mange nye borgere til de seneste 10 år. Men nu har kommunen sat stop – næsten da – for yderligere tilflytning.

”Vi har en skole på over 1300 elever, og mange børn bliver sendt ud af området for at blive passet. Derfor var der ingen af de 10 projektforslag, der blev sendt til kommunen sidste år, der kom med i arealplanlægningen,” sagde Skødstrup Fællesråds formand Inger Thranholm i sin beretning på repræsentantskabsmødet sidst i april. Mødet samlede 30 deltagere.

Det spiller også ind, at de fleste projektforslag ligger inden for kystnærhedszonen. Zonen hindrer ikke byggeri – men der skal bedre argumenter til end ellers.

Selv om de 10 forslag ikke er taget med, er der alligevel boligbyggerier på vej. Det er mest områder, der ligger i byzone og ligger lige for at lokalplanlægge.

Fællesrådet har især disse ønsker til udvikling, opsummeret af Inger Thranholm på storskærmen:

  • En helhedsplan – udarbejdet som en rettesnor for 8541 og som er vores bud på et lokalsamfund i 2040. Fællesrådet er i gang med at udarbejde et forslag, som senere skal indgå i kommunens katalog over helhedsplaner.
  • Bedre infrastruktur: sikkerhed for bløde trafikanter, stisystemer, hastighedsnedsættelser mv.
  • Fritid/kultur: udvikling ved Skødstrup Søndersø med naturlegeplads, skaterpark, fugletårn og skovrejsning mv. Færdiggørelse af den historiske sti ved Lauritshøj.
  • Udvikling af Løgten Bymidte.
  • Solceller og vindmøller slipper vi næppe for, men der skal være så få nabogener som muligt.
  • Desuden arbejder Fællesrådet på en løsning på skolekapaciteten.

Ny i bestyrelsen
På repræsentantskabsmødet var der almindelig tilslutning til beretningen, som blev godkendt.

Skødstrup Fællesråd har haft et mindre underskud på 4.000 kr., som blandt andet skyldtes et tilskud til 8541-bladets 30-års jubilæum sidste år. Kontingentet bliver fastholdt på 400 kroner årligt.

Der var nyvalg til forretningsudvalget, idet Niels Dal trak sig, og suppleant Gitte Davidsen blev derefter medlem af bestyrelsen. Ny suppleant blev Hans Chr. Ralking. Suppleanten indgår i fællesrådets arbejde.

Ralking

Hans Chr. Ralking – ind som ny suppleant.

Overskud på bladet

Bladet 8541 ejes af Fællesrådet, og på mødet blev også bladets drift og økonomi gennemgået. Der har været et overskud på 23.500 kr., takket være flere annoncer end budgetteret. Pengene får ben at gå på i år, hvor en ny hjemmeside skal betales.

Læs hele juninummeret 2023 på PDF

Relaterede artikler

220902 Cykel på Grenåvej 05
Trafik & veje

En cyklists martyrium – Skødstrup tur/retur

Når man cykler fra Skødstrup mod centrum, skal man ikke have glas bag på cyklen. Et stykke tærte i en madkasse er heller ikke sagen. Det er smadret, langt før man når rundkørslen ved Carletti. Cykelstien (som i øvrigt er en uigennemskuelig blanding af cykelsti og fortov) er ét stort krater af huller og bump. 

Billedet er taget omkring Møllesvinget, hvor en borger vurderer, at syv ud af ti bilister overser de nye 40 km. skilte.
Trafik & veje

Virker den nye fartgrænse i Løgten?

Den nordlige del af Grenåvej i Løgten er nu med i et forsøg, der skal besvare spørgsmålet: kan man alene ved hjælp af skilte få trafikanterne til at sænke farten?

Grenåvej-skilt
Trafik & veje

Navnekonkurrence

MÅske, måske ikke skal vi have et nyt navn til Grenåvej. Du kan vinde vin eller chokolade i denne konkurrence.