Søg
Close this search box.

Masser af fortidsminder i 8541

  200325 Langgrav HDR  200325 Langgrav set fra stien

Billederne her i artiklen viser en langstrakt gravhøj på marken mellem Studstrup og Havskov. Højen hører under Vosnæsgårds jorder, og da der er opdyrket areal rundt om, må man ikke gå derhen uden ejerens tilladelse.
Det er derfor ikke af hensyn til dit næste mål for gåturen, at vi bringer denne artikel. Til gengæld må du besøge alle de fortidsminder, der ligger i offentligt tilgængelige skove eller andre tilgængelige arealer.
Og der er nok af dem, skal vi hilse og sige! Alene i Østjylland er der 3200 registrerede fortidsminder. På siden her kan du se et kortudsnit, som viser fortidsminder i Skødstrup-området.
De røde er fredede fortidsminder, de blå er ikke-fredede. Langs kysten – eksempel ved Fiskerhøj i Studstrup – er der såkaldt beskyttede marine fortidsminder. Det er de orange prikker.

200325 Langgrav lodret luftfoto  200325 Langgrav luftfoto

Besøg hvert 10. år
Moesgaard Museum er det østjyske museum, som har tilsynet med fortidsminderne i Østjylland. Det gør museet på vegne af Kulturstyrelsen, som har alle danske fortidsminder registreret. Du kan se alle minderne i databasen Fund og Fortidsminder, som du finder på kulturarv.dk
Museumsinspektør Marlene Sørensen, Moesgaard Museum, fortæller, at alle synlige fortidsminder som udgangspunkt er fredede. Hvert år får museet en liste fra Kulturstyrelsen over gravhøje og andre fortidsminder, som man skal i felten for at sikre, at der ikke sker ændringer med mindet. Man hører nogle gange om landmænd, der bevidst eller ubevidst kommer for tæt på gravhøje med deres plove – så hvert tiende år vil museets ansatte nå rundt til hver gravhøj – gennemsnitligt.
Når gravhøjene er fredede, er det heller ikke meningen, at museumsfolkene skal pille i dem.
”Det sker faktisk kun, hvis fortidsmindet er truet af et vejanlæg eller lignende. Så skal vi se, om der er fund af betydning,” fortæller Marlene Sørensen.

Af Birger Agergaard foto Thomas Nykrog

Læs mere i 8541 -dit lokale blad (maj 2020)

Relaterede artikler

Arkæologigruppen og arkæolog Rasmus Birch Iversen (med ryggen til) står ved Hedelisker Mose, som ikke syner af noget særligt, men er af stor historisk interesse.
Historie

Historisk sti indvies før sommer

Tekst og foto Birger Agergaard Egentlig syner den ikke af meget, men historien er alligevel unik. Her bag disse mennesker ligger Hedelisker Mose, som er

Skødstrup Kirke Indgangsdør mod nord og dør til tårnet
Historie

Kirkens ukendte rum

Når man kommer op til kirken fra parkeringspladsen, er det første, man når til, den store blå dør i tårnet. Normalt fortsætter kirkegængerne videre om til våbenhuset i kirkens sydside og går den vej ind. Gangbesværede, og bruden ved bryllupper, får dog lov at bruge den store, blå dør. Men hvad gemmer der sig så bag den lille, blå dør, som Erik Søndergård her er ved at låse op? Svaret kommer i denne artikel.

Hedelisker Mose er arkæologisk interessant, men informationerne om området lader vente på sig. Billedet viser arkæologigruppens gåtur til mosen i vinter. (foto Birger Agergaard)
Historie

Historisk sti er forsinket

     Af Birger Agergaard Moesgaard Museum tog munden for fuld, da man derfra lovede, at den historiske sti ved Lauritshøj og Hedelisker Mose kunne stå