Søg
Close this search box.

Nej til nye boligområder: De er for tæt på kysten!

De røde klatter ved Løgten-Skødstrup (til højre) er de arealforslag, som er kommet ind i høringsperioden. Næsten alle arealerne ligger for tæt på kysten og har derfor fået en nedadvendt finger fra Bolig- og Planstyrelsen.
De røde klatter ved Løgten-Skødstrup (til højre) er de arealforslag, som er kommet ind i høringsperioden. Næsten alle arealerne ligger for tæt på kysten og har derfor fået en nedadvendt finger fra Bolig- og Planstyrelsen.

Af Birger Agergaard

Nu er der hele to begrundelser for, hvorfor der i en rum tid ikke kan udlægges nye arealer til boliger ved Løgten-Skødstrup:

Den ene kender vi: Skødstrup Skole og institutionerne er pressede, og byrådet har endnu ikke afsat penge til en løsning af problemet.

Den anden begrundelse er ny: Stort set alle de foreslåede arealer ligger inden for kystnærhedszonen, og så længe der ikke kan gives konkrete begrundelser for at placere flere boliger inden for zonen, er det et no-go.

Det er Bolig- og Planstyrelsen, som har gjort indsigelse mod alle foreslåede placeringer inden for den tre kilometer brede zone.

Bevaringsværdigt landskab
Indsigelsen lød:

”Boligområderne er alle i kystnærhedszonen, og delvist i et bevaringsværdigt landskab. Bolig- og Planstyrelsen vurderede, at der ikke var tilstrækkeligt redegjort for behovet for udlæg af
boligområderne.”

Derefter har Aarhus Kommune opgivet at tage dem med. Indsigelsen har i øvrigt også medført, at et areal nord for Skæring, som kommunen havde foreslået til boligareal, nu er taget af bordet.

Kun to af de forslag, som private jordejere er kommet med ved Skødstrup og Løgten, går fri af den tre kilometer brede zone: det er området syd for Skødstrup, ved vejen til Hjortshøj, og en del af et arealforslag ved Segalt. 

Men heller ikke her kommer man til at bygge de første mange år, fordi kommunen vil undgå det pres, som nye boliger vil skabe på skole og institutioner.

På lang sigt?
Men hvad med på længere sigt – kan kystnærhedszonen så også forhindre, at Løgten-Skødstrup udbygges?

Næppe. Det er ikke en forbudszone, men en planlægningszone, oplyser By- og Planstyrelsen. Hvis kommunen kan give en tilstrækkelig god begrundelse for, at Løgten-Skødstrup skal udbygges, må man nok godt få lov.

Eksempelvis er det lykkedes Aarhus Kommune at få placeret to såkaldt egnede arealer til solceller plus et område til vindmøller inden for kystnærhedszonen. By- og Planstyrelsen har ikke opponeret mod disse udpegninger. Eller også er styrelsen ikke blevet spurgt.

Læs hele juninummeret 2022 på PDF

Relaterede artikler

Grenåvej (nederst) med Rema1000 (højre) og bedemandsforretningen (venstre). Fra Grenåvej ser man ikke, hvor langt bagud, Grenåvej 743 strækker sig. Den nyindkøbte grund bidrager med sine 1196 m2 cirka til en fjerdedel af Rema1000s nye areal. Den gule linje markerer det gamle skel mellem de to ejendomme.
Byggeri og bolig

Historien fortsætter

Vi har i 8541 troligt beskrevet den lange historie fra Kiwi-markedet på Grenåvej lukkede i 2016, til den nye Rema1000 slog dørene op samme sted i 2023. Så troede vi, at historien var slut. Men det er den ikke.

Skødstrup Fællesråd sammen med de to inviterede arkitekter, som ses til højre: Lars Autrup og Anne Mette Boye. Pladsen, som de står på, bliver mere eller mindre inddraget til Løgten Bymidte, men Bytorvet på den anden side af Grenåvej bør være til mennesker og ikke biler, mener de. (foto Birger Agergaard)
Byggeri og bolig

Byarkitekter på besøg: Noget til maven, ånden og børnene

Skødstrup Fællesråd foretog sammen med to inviterede arkitekter, Lars Autrup og Anne Mette Boye en byvandring i Løgten og Skødstrup. Bytorvet hvor bl.a. apoteket ligger, bør være til mennesker og ikke biler, mener de. (foto Birger Agergaard)