Søg
Close this search box.

Ny havplan: muslingefiskeri kan udvides

default image

En national havplan er netop nu i offentlig høring. Kalø Vig kan blive opdrætsområde for muslinger i vandsøjlen – til gavn for faunaen. Men det foreslås også at lade trawlene fortsætte.

Baseret på et EU-direktiv er en række ministerier netop nu ved at lave en national havplan, der skal fastlægge, hvordan de danske havområder fremover skal benyttes. Vi snakker alt fra fiskeri, skibstrafik, vindmølleparker og helt ned til blåmuslingerne i Kalø Vig. Sidste år beskrev vi en artikelserie hvordan muslingefiskere med bundtrawl her ikke kun fjernede næsten 3000 tons blåmuslinger på et år, men i samme ombæring med deres tunge bundtrawl smadrede miljøet over store dele af havbunden til skade også for fiskeyngel og fugleliv.
Den 31. marts i år udsendte man til høring et udkast til bekendtgørelse om Danmarks havplan, som du kan se nærmere beskrevet på www.havplan.dk.
Hvad mener man så indenfor naturbevaring, turistindustri, fritidssejlere, fiskeri og blandt jægere om forslaget? Vi har spurgt flere lokale aktører. Alle er mere eller mindre blevet taget med bukserne nede. Ingen, vi talte med, havde endnu formuleret en færdig holdning til planen.
I forhold til muslingefiskeriet er der tre store spørgsmål: For det første lægger planen op til, at der skal opdrættes muslinger på muslingefarme i vandet. Der er stærke, modstridende holdninger til, om det er godt eller skidt for miljøet. For det andet har man spejdet forgæves efter, hvilket omfang, farmene skulle have.
I forslaget til havplanen foreslås det, at der både kan gives tilladelse til opdræt i f.eks. rør eller på liner – og til kultur- og omplantningsbanker, altså banker, hvor trawlere skraber bunden for muslinger. De to arealer overlapper hinanden i forslaget.
Eneste lokale part med en allerede formuleret holdning er Kaløvig Bådelaug. Herfra er man bange for, at der kommer flere begrænsninger på lystsejlernes sejlads i vigen.
Om dette står der i planforslaget: ”Udlægning af området i havplanen til udviklingszone medfører i sig selv ingen begrænsning i adgangen til fiskeri eller sejlads i området, men sådanne begrænsninger kan følge af anden lovgivning.”
Debatten løber sommeren over, og alle kan deltage. Høringsfristen er 30. september i år.
Havplanen lægger i sin nuværende udformning op til, at der skal opdrættes muslinger i Kalø Vig. De kan fx opdrættes på liner, som i dette hollandske projekt, så man kan trække dem op og høste dem på det optimale tidspunkt uden at behøve at trawle havbunden (foto: Lisa Svensen).

Af Birger Agergaard

Læs flere artikler på 8541.dk eller på vores FB

Relaterede artikler

Hvis man eksempelvis gerne vil gøre Bytorvet i Løgten lidt mere festligt, kan man søge om at få tilført plantekummer og træer.
Natur

Lån en park

Af Birger Agergaard Hvis du er i gang med at forberede en sommerfest eller en anden udendørs event, så kan du få kommunal hjælp til

Natur

Find fem fejl

Tekst og fotos Thomas Nykrog Her er en lille maj-konkurrence til bladets trofaste læsere. På billede nummer to (herover) har vi ændret fem forskellige ting.