Søg
Close this search box.

Prækvalifikation hovedentreprise

default image

Prækvalifikation hovedentreprise den 14. april 2011

Opførelse af ny Multi-idrætshal ved Skødstrup Skole.

Opgaven udbydes i henhold til Tilbudsloven (lov nr. 338 af 18. maj 2005 med de ændringer der følger af lov nr. 572 af 6. juni 2007 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter forestår opførelse af ny multiidrætshal ved Skødstrup Skole, Rosenbakken 4, 8541 Skødstrup.

1. Ordregiver: Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter
2. Beskrivelse af arbejdet:• Nybygning af multihal, ca. 2100 m2.
• Mellembygning til eksisterende idrætsanlæg, ca. 75 m2.• Terrænarbejder omkr. ny hal.
• Vejprojekt og parkeringsplads, ca. 3.200 m2.For yderligere orientering om projektet henvises til hjemmesiden.

3. Forventet byggestart: 08.08.2011.

4. Forventet byggeperiode: 10-12 mdr.

5. Retslig form: En Hovedentreprenør, der afgiver tilbud, anses som eneste ansvarlige for kontraktens opfyldelse, uanset om der anvendes underentreprenører og underrådgivere.
Hvis Hovedentreprenøren er et konsortium, skal hvert medlem afgive skriftlig erklæring om solidarisk hæftelse for alle forpligtelser.
6. Sikkerhedsstillelse og betaling: Der skal stilles sikkerhed iht. AB 92, dvs. 15% af entreprisesummen ekskl. moms. Betaling sker iht. AB 92 som á conto udbetalinger i forhold til fremdrift.

7. Kriterier for tildeling af ordre: ordren tildeles laveste bud.

8. Mindstekrav: Følgende oplysninger fremsendes i 2 eksemplarer fra Hovedentreprenør: Navn, adresse, telefon og e-mail samt navn på kontaktperson. Antal funktionærer beskæftigede med hovedentrepriser de seneste 3 år. Ejerforhold, omsætning, egenkapital og resultat de seneste 3 år. Nøgletal og Referencer for tidligere byggerier af samme art udført i hovedentreprise gennem de seneste 5 år.

9. Adressen hvortil anmodninger skal sendes: Poulsen & Partnere A/S, Kystvejen 17, 5. 8000 Århus C.

10. Sidste frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse: 10. maj 2011 kl. 12.
Udbudsmaterialet i form af arkitekt- og ingeniørprojekt forventes udsendt 01. juni 2011 og tilbud skal afgives den 23. juni 2011.
11. Andre oplysninger: Der prækvalificeres 5 ansøgere. I forbindelse med afgivelse af tilbud skal der afgives tro- og love erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Arbejdets udførelse er betinget af at den ordregivende bygherre opnår myndighedernes endelige godkendelse. Der ydes ikke udregningsvederlag.

På bygherrens vegne.
POULSEN & PARTNERE A/S
arkitekter og rådgivere
Kystvejen 175
8000 Århus C

Projektforslag 30. marts 2001 udarbejdet af arkitektfirmaet Poulsen & Partnere A/S

Relaterede artikler

Majbrit Oddershede Pedersen
Kultur

Du så ikke Majbrit

Da TV 2 i sommer viste miniserien ”Balladen om kolonihaven”, spillede en 8541-borger en vigtig rolle. Du så hende bare ikke, for Majbrit arbejdede bag kameraet.

Om vinteren træner Noah, Storm og Liv i Midtpunktet – om sommeren kan du se dem på stierne i lokalområdet.
Sport & Fritid

Tre nye mestre fra Løgten

Af Ditte Maria Andersen, børne/junior træner i Århus 1900 Inlinere 8541 fik i marts tre nye Danmarksmestre- denne gang er det i speedskating. De er

For børn i alle aldre:: Markedsdag på Bytorvet i Løgten lørdag den 9. september
Erhverv

Markedsdag i sommerens efterglød

Under den ”blåeste” septemberhimmel, man næsten kan ønske sig, holdt 8541 Handel en virkelig velbesøgt markedsdag på Bytorvet i Løgten lørdag den 9. september.