Søg
Close this search box.

Rådmandens ”kontor” besøgte 8541

Ivrighed for at tale med teknik-rådmand Nikolaj Bang – her med blandt andre fællesrådets formand Inger Thranholm, som ses nederst til venstre.
Ivrighed for at tale med teknik-rådmand Nikolaj Bang – her med blandt andre fællesrådets formand Inger Thranholm, som ses nederst til venstre.
Ivrighed for at tale med teknik-rådmand Nikolaj Bang – her med blandt andre fællesrådets formand Inger Thranholm, som ses nederst til venstre.

Tekst og foto Birger Agergaard

”Vi vil gerne have en mere sikker overgang over Grenåvej til skolebørnene.”

”Vi er bange for, at Vorre bliver ”fusioneret” lidt for meget med Segalt.”

”Vi vil gerne præsentere det her boligprojekt i Løgten.”

Og så videre! På Bytorvet i Løgten tog Rådmand for Teknik og Miljø, Nicolaj Bang (Kons.) for nylig hul på projekt ”Rullende Kontor”, hvor han og en lille stab tog opstilling med kaffe, vand og noget sødt.

Og altså et lyttende øre fra rådmanden. Vi spurgte, hvilket budskab han havde til 8541, men Bang svarede, at han ikke har budskaber, men gerne vil lytte til borgernes ønsker. At komme ud til bydele og oplandsbyer syntes han giver et bedre resultat end at tage imod delegationer på sit kontor.

Og der blev talt meget i de halvanden time, seancen varede. Mange havde noget på hjerte. Deres udsendte reporter hørte ikke alt, men her er udpluk:

Lysregulering på Grenåvej
To mødre havde et ønske om at få lysreguleret overgangen fra den nye sti/tunnel til skolen. Nu er der torontolys og om morgenen også skolepatrulje, men det vil være mere sikkert med et rødt lys, som aktiveres af en knap.

Nikolaj Bang taler med Lise-Lotte Kjær fra fællesrådet  og med Asger Overgaard. Sidstnævnte ejer jord ved Skødstrup Søndersø, men vil gerne give det til rekreative formål og til byggeri. Men det kan støde på modstand på grund af kystbeskyttelseslinjen.
Nicolaj Bang taler med Lise-Lotte Kjær fra fællesrådet og med Asger Overgaard. Sidstnævnte ejer jord ved Skødstrup Søndersø, men vil gerne give det til rekreative formål og til byggeri. Men det kan støde på modstand på grund af kystbeskyttelseslinjen.

Trafikken på Grenåvej
Hvordan kan trafikpresset på Grenåvej lettes? Et par borgere foreslog et ekstra spor i rundkørslen før motorvejen. En anden foreslog en ny rampe til motorvejen via Ny Studstrupvej. Kim Guldvad Svendsen, bylivschef i Teknik og Miljø svarede, at det er Vejdirektoratets ansvar, men at kommunen gerne vil ”skubbe” til Vejdirektoratet.

Beplantning og bænke på Grenåvej
Flere nævnte over for rådmanden og bylivschefen, at mens hele Løgten-Skødstrup er et meget smukt og kystnært område, så stikker Grenåvej ud som det grimme element. Fællesrådet vil gerne gentænke hele vejstrækningen. Kim Gulvad sagde, at han godt kan forestille sig beplantning med træer og også bænke langs Grenåvej.

Flere spurgte efter den påtænkte beplantning ved den nye Rema 1000. Det er i skrivende stund uvist, hvad det ender med, men lokalplanen nævner ”grøn karakter med træer”.

Arealerne ved Skødstrup Søndersø
Flere borgere spurgte rådmanden om Skødstrup Søndersø, hvor der er flere – måske kuldsejlede – planer for udnyttelse, blandt andet skatepark, padeltennis, rekreative tiltag, skovrejsning og måske bebyggelse op mod Engskovvej. Arealet ligger inden for kystnærhedszonen.

Rådmanden kendte ikke sagen, men bad borgerne beskrive den i en mail, så ville han svare.

Pas på Vorre
Flere borgere i Vorre er bekymret for lokalsamfundets fremtid som lille landsby, hvis en jordejer får sit ønske om ny bebyggelse ned mod Segalt opfyldt. Der ligger en bevaringsplan for Vorre, og den gælder stadig.

Nicolaj Bang kaldte det en ”balancegang”, når byrådet har vedtaget, at der fremover skal være vækst i oplandsbyerne og tilsvarende mindre vækst i bymidten, og når landsbyernes særkender skal respekteres. Han bad om en mail, der beskriver sagen.

Løgten Bymidte
Rådmanden blev også præsenteret for det store bolig- og erhvervsprojekt Løgten Bymidte (fra Hjelmagervej til SuperBrugsen). Her er der grundvandsinteresser, og byrådet satte flere projekter på pause for at få tid til at se, hvordan nye byggeprojekter påvirker grundvandet. Udvikleren af projektet, HPD Group, har forklaret, at nedrivning af eksisterende bygninger faktisk giver bedre mulighed for at styre vandafledningen før der bygges nyt, men at det nok vil forsinke projektet med nogle måneder.

Boliger ved Hjelmagervej
Brødrene Peter og Christian Carlsen viste rådmanden deres boligprojekt for området ved Carlsen Byggemarked, som skal lokalplanlægges, og byggemarkedet rives ned til fordel for boligbyggeri. Der planlægges forskellige typer boliger og i varierende højder.

Helhedsplan for 8541
Inger Thranholm, formand for Skødstrup Fællesråd, havde en lille mappe med til rådmanden. Her var en række ønsker på de forskellige områder, som Teknik og Miljø har indflydelse på, og et kort afsnit om helhedsplanen.

Bang ville gerne vide, hvor langt fællesrådet var med helhedsplanen, for det var hans erfaring, at det kan være spildte kræfter, hvis en ”alt for færdig” helhedsplan præsenteres for kommunen, som derefter kan pege på forslag, som ikke kan gennemføres.

Inger Thranholm sagde, at den ikke er færdig, og at den foreløbig beskriver fakta og områdets DNA, men også afsnit om, hvor vi gerne ser lokalsamfundet bevæge sig hen.

Læs hele augustnummeret 2023 på PDF

Relaterede artikler

Fællesråd

Derfor er de med i fællesrådet

Flere medlemmer giver styrke. Ikke kun for Skødstrup Fællesråd, som netop nu gør et fremstød for at få flere medlemmer, men også for den enkelte forening eller institution. Fremstødet starter hos grundejerforeningerne. Det er blevet rigtigt godt modtaget, og en del har allerede meldt sig ind. Flere andre vil lige drøfte det i bestyrelsen først.