Søg
Close this search box.

Så lykkedes det at nå første del af målet

Jernaldervejen er reetableret og kan nu opleves af alle.

Det er bare så befriende, når noget, der har været længe undervejs og man er nødt til at have is i maven – for sæt nu det ikke lykkes – og så lykkes det bare.

Arkæologerne fra Moesgaard Museum gjorde i 2015 nogle helt unikke fund ved udgravningerne ved Lauritshøj. De fandt et komplet jernaldersamfund (fra år 0), hvor de også fandt en brostensbelagt vej, hvilket var noget nyt for arkæologerne. Fundene blev betegnet som et af de vigtigste fund i Danmark i 2015.

I 2016 besluttede vi, at det måtte beskrives og videregives til alle borgerne i 8541. Der blev foretaget research og interviews med arkæologer fra Moesgaard Museum og en professor ved Aarhus Universitet vedrørende ofringer. Det blev til fire artikler i 2016 og en artikel i 2017 (alle kan ses på 8541s hjemmeside).

Synlige for alle
I 2016 nedsatte Fællesrådet i Skødstrup et arkæologiudvalg til at arbejde med, hvordan vi kan gøre disse fund synlige for området.

Jernaldervejen, som vi kalder den brostensbelagte vej, lå på en grund der skulle udstykkes. Vi kunne ikke være sikre på, at den kommende ejer af grunden synes det ville være en god idé, at have 43 m2 sten i sin have. Vi kunne ikke få området fredet, og vi kunne ikke købe grunden. Hvis vejen skulle blive synlig og bevares, måtte den flyttes.

Vi fik tilladelse fra Moesgaard Museum (selvom de ikke var meget for at flytte vejen) og Aarhus Kommune til at reetablere vejen på et areal nedenfor kirken, som kirken stillede til rådighed, ca. 400 m. fra fundstedet.

Oplevelsesrute med beskrivelser
Prisen for at flytte vejen ville være omkring 75.000 kr., og derudover skulle vi bruge ca. 25.000 kr,- til beskrivelser, som gerne skulle sættes op på en oplevelsesrute, hvor alle de forskellig fund er gjort.

Arkæologigruppen besluttede at samle ind blandt borgerne, foreningerne og erhvervslivet i Løgten-Skødstrup, så vi kunne få reetableret den brostensbelagte vej samt etableret en oplevelsesrute med beskrivelser.

I efteråret 2017 gik et hold frivillige fra Løgten-Skødstrup i gang med at tage stenene op. Arkæologer fra Moesgaard Museum nummererede stenene, som Aarhus Kommune sørgede for blev lagt i depot. Lige før jul havde vi så pengene til reetablering af Jernaldervejen, og professionelle brostenslæggere fra Den Gamle By i Aarhus gik i gang med arbejdet. Jernaldervejen kan nu ses neden for kirken.

Et stykke af Danmarkshistorien fra 2000 år siden kan nu beskues i Skødstrup, det er da herligt.

Glæd dig til april
Vi planlægger en officiel indvielse af Jernaldervejen til april.

Vi fortsætter indsamlingen, idet vi også gerne vil kunne etablere oplevelsesruten.

Vi takker alle bidragsyderne, de frivillige der tog stenene op, Lægehuset for det fine arrangement de inviterede til for at indsamle penge, kirken for at stille grund til rådighed og mange andre der har hjulpet til, for at det kunne lade sig gøre, at vi endelig har fået Jernaldervejen retableret.

 

Af: Aase Pedersen, Fritid, Kultur og Sport, Skødstrup Fællesråd.
Fotos: Thomas Nykrog

Læs mere i 8541 -dit lokale blad feb. 2018

Relaterede artikler

Arkæologerne ved Moesgaard Museum har gjort mange helt unikke fund i Skødstrup fra Jernalderen. Fundene daterer sig fra 250 f. Kr. til 250 e. Kr. og består af en komplet rækkelandsby, offermoser der indeholdt våben, hunde, et lig af en ung kvinde som var blevet ofret, smykker, lerkar m.m., gravpladser og bopladser.
Egnsarkiv

Historisk område indvies til foråret

Arkæologerne ved Moesgaard Museum har gjort mange helt unikke fund i Skødstrup fra Jernalderen. Fundene daterer sig fra 250 f.kr. til 250 e.kr. og består af en komplet rækkelandsby, offermoser der indeholdt våben, hunde, et lig af en ung kvinde som var blevet ofret, smykker, lerkar m.m., gravpladser og bopladser.

Skødstrup Kirke Indgangsdør mod nord og dør til tårnet
Historie

Kirkens ukendte rum

Når man kommer op til kirken fra parkeringspladsen, er det første, man når til, den store blå dør i tårnet. Normalt fortsætter kirkegængerne videre om til våbenhuset i kirkens sydside og går den vej ind. Gangbesværede, og bruden ved bryllupper, får dog lov at bruge den store, blå dør. Men hvad gemmer der sig så bag den lille, blå dør, som Erik Søndergård her er ved at låse op? Svaret kommer i denne artikel.