Søg
Close this search box.

Sidste nyt om vindmøllerne

Efter planen skulle det allerede nu have ligget i luften, om der skal placeres vindmøller i Løgten eller Studstrup. Afgørelsen er dog blevet udskudt til efter kommunalvalget i november. 

Det blæser stadig i vinden, om der skal opstilles 150 meter høje kæmpemøller i Studstrup eller i Løgten godt en kilometer fra beboelsen i den nordlige del af byen på Vosnæs’ marker. Efter planen skulle placeringen efter indstilling fra Teknisk Udvalg i efteråret reelt have været afgjort nu. Afgørelsen er dog udskudt. Kommunens formål med vindmøllerne er at gøre Aarhus CO2 neutral ved hjælp af vedvarende energianlæg, også kaldet VE-anlæg. Ud over vindmøller kan det fx være solfangeranlæg. I offentlighedsfasen i 2016 forsøgte kommunen at gøre vindmøllerne attraktive for lokalområderne ved at lægge op til medejerskab. Den købte beboerne dog ikke. Der kom massive protester mod de store vindmøller fra alle de områder, kommunen havde i kikkerten, og sagen er nu sparket til hjørne:

”Arbejdet med temaplanen er sat på pause for en periode, da ressourcerne i Kommuneplanafdelingen i de seneste måneder har været koncentreret om færdiggørelse af byrådsindstillingen om forslag til Kommuneplan 2017”, oplyser arkitekt og planlægger ved Teknik og Miljø ved Aarhus Kommune, Christina Friis-Hasché, til 8541.  

”I stedet er Planafdelingen nu i gang med at lave en supplerende såkaldt temaplanlægning for vedvarende energi”, fortæller kommunalplanchef Niels-Peter Mohr til Stiften. ”Det sker på baggrund af en mere omfattende borgerinddragelse end normalt i 2016. Forslaget vil komme til særskilt behandling i byrådet efter sommerferien 2017. Det bliver med henblik på at lægge retningslinjer og udlægge arealer for vindmøller, ligesom solceller vil komme til at fylde mere i temaplanen.”

”En endelig plan for placering af eventuelle vindmøller forventes at foreligge i 2019”, slutter Christina Friis-Hasché. Det betyder altså ikke, at faren er drevet over for dem, der bor i Studstrup og Løgten. Spørgsmålet om placering af de store, støjende møller i vores lokalområde vil blive rejst for politikerne på det borgermøde, der op til kommunalvalget afholdes i Midtpunktet som optakt til kommunalvalget i november. Hold øje med datoen her i bladet – mød op, lyt, og giv din mening til kende. 

Vosnæs har søgt om placering af vindmøller på den østlige side af motorvejen i forhold til Løgten. 

vindmølle1

I Studstrup kan møllerne komme til at ligge under en kilometer fra, hvor folk bor. 

vindmølle kort

Kommunens kort over mulige vindmølleområder omfatter Studstrup. Desuden har Vosnæs søgt om at få lov til at opføre møller enten på de store arealer ned mod kysten eller på marken op mod Løgten. Syddjurs Kommune har modsat sig den første placering.  

 

Tekst og fotomontage: Thomas Nykrog
Kort: Aarhus Kommune

 

Relaterede artikler

Billederne af ejendommen er taget den 4. april i år.
Byggeri og bolig

Byggemareridt III

Tekst og foto: Thomas Nykrog Så er det tredje gang på tre år, vi kan skrive en episode af føljetonen om nybyggeriet på Tronkærlund 28

Det nye projekt ser anderledes ud end det første udkast. Et enkelt hus (vendt mod SuperBrugsen) projekteres nu til seks etager, resten er lavere.
Byggeri og bolig

Mange seniorboliger i Løgten Bymidte

Af Birger Agergaard Der har været stille omkring planerne for Løgten Bymidte – det kommende butiks- og boligbyggeri mellem Hjelmagervej og SuperBrugsen. Der har været