Søg
Close this search box.

Solcelle-park bliver halveret

Solcellefirmaet European Energy havde taget munden for fuld, da det søgte om lov til at bygge solcellepaneler på 190 hektar.
Aarhus Kommune har nu efter flere måneders overvejelser svaret, at firmaet skal holde sig inden for de to områder ved Studstrup-Skødstrup, som er udlagt i kommunens temaplan for vedvarende energi. Det bliver endog mindre end det udlagte areal, idet solcellefirmaet skal lægge afstand ind til familien, som bor på Studstrupvej og som tidligere har været omtalt her i bladet. Den afstandszone fremgår ikke af kommunens temaplan.
Hvis den barberede ansøgning bliver realiseret, skal firmaet også opfylde høje krav til bl.a. beplantning og landskabstilpasning.

Nord og syd for Studstrupvej
Hvor står sagen så nu? Arealerne øst for Løgten og arealet mellem Gartnergården og Åstrup er taget af bordet. Tilbage er arealerne nord og syd for Studstrupvej. Om det ender med, at der om nogle år står solcelleparker her, afhænger af den videre proces og af, om der kommer klager i lokalplanfasen, som byrådet vælger at følge.
Kommunen skal mødes med solcellefirmaet og aftale det videre forløb. Arkitekt Ninna Møller fra planafdelingen i Teknik og Miljø har bl.a. skrevet dette til ansøgeren:

Naboer og beplantning
”Det er vurderet, at planlægningen kræver lokalplan samt kommuneplantillæg. I forbindelse med den indledende dialog, er jeres henvendelse undersøgt i forhold til den gældende kommuneplan. Projektet vil i den kommende afklaringsfase blive undersøgt nærmere i samarbejde med relevante interne og
eksterne aktører. Det betyder fx at der skal gennemføres en forundersøgelse, hvor forhold som fx vand, natur, fredninger, beskyttelseslinjer mm. vil blive vurderet.
Teknik og Miljø har i den indledende dialog undersøgt jeres henvendelse i forhold til den gældende kommuneplan.
Indtil videre er hejst følgende opmærksomhedspunkter, som vi forventer skal bearbejdes i planprocessens
afklaringsfase:
• Placering af anlæg skal ske indenfor udpegningerne i VE‐planen.
• Der er opmærksomhed på en tidlig inddragelse af naboer.
• I planlægningsfasen vil ansøger og myndighed sikre, at høje krav til beplantning og landskabstilpasning indarbejdes i projektet – herunder at der planlægges for stiforbindelser indenfor områderne
• Opmærksomhed på, at det skal undgås at området indhegnes.
• Solceller skal anmeldes efter reglerne om projekter i miljøvurderingsloven (VVM) og kræver ansøgning. Det er vores umiddelbare vurdering, at en screening vil falde ud til VVM pligt.”

Af Birger Agergaard

Læs flere artikler her

Relaterede artikler

Jesper Andersen (tv) og Henrik Hjortshøj (th) solgte for 20 år siden en palle italiensk vin til venner og bekendte. Siden er det gået stærkt.
Erhverv

20 år – af med proppen….

Jesper Andersen (tv) og Henrik Hjortshøj (th) solgte for 20 år siden en palle italiensk vin til venner og bekendte. Siden er det gået stærkt.

Dialogmøde på Skæring Skole om placering af vindmøller og solceller
Energi og miljø

Sol og vind – og for meget kaos

Der var kritik af Aarhus Kommune både for måden, de afviklede dialogmødet om solceller og vindmøller i 8541, og for de korte frister til høringssvar.

Grenåvej (nederst) med Rema1000 (højre) og bedemandsforretningen (venstre). Fra Grenåvej ser man ikke, hvor langt bagud, Grenåvej 743 strækker sig. Den nyindkøbte grund bidrager med sine 1196 m2 cirka til en fjerdedel af Rema1000s nye areal. Den gule linje markerer det gamle skel mellem de to ejendomme.
Byggeri og bolig

Historien fortsætter

Vi har i 8541 troligt beskrevet den lange historie fra Kiwi-markedet på Grenåvej lukkede i 2016, til den nye Rema1000 slog dørene op samme sted i 2023. Så troede vi, at historien var slut. Men det er den ikke.