Søg
Close this search box.

Sti under banen et skridt nærmere

default image

Ingen ved endnu, hvornår de første fodgængere kan passere under Grenåbanen i en tunnel mellem nybyggerkvarterne og Grenåvej.
Men nu er en forhindring for gennemførelsen fjernet. Ejerne af Trekantgrunden, hvor en cykel- og gangsti skulle forbinde tunnelen og Grenåvej, fik ikke medhold i en klagesag over projektet. De var utilfredse med projektet og med prisen, så de indklagede projektet til først Fredningsnævnet, og da det sagde god for projektet, klagede ejerne videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som i vinter havde haft sagen liggende i over to år.

Det omtalte vi i bladets februarnummer.
10. juli kom afgørelsen endelig: ”Det ansøgte sti- og tunnelprojekt er ikke i strid med fredningsformål.”
”Dermed er en vigtig forudsætning for stiens tilblivelse faldet ud til fordel for projektet,” noterer sagsbehandler i Aarhus Kommune, Morten Stycke. Det sker i en mail til Grundejerforeningen Fruenseje Udsigten, som havde spurgt kommunen, hvor sagen står.
Grundejerforeningen spurgte, om sagen er afgjort i klagenævnet, og om der derefter kan ekspoprieres jord til stien.
Mens kommunen kan svare ja til det første, må den sige nej til, at der nu kan eksproprieres. Men nu er dette op til kommunen selv:
”Der er på nuværende tidspunkt ikke givet mandat til gennemførsel af ekspropriation, det vil kræve et projekt til indstilling og beslutning på byrådet. Dog er der mandat til, at ekspropriationsprocessen indledes, på baggrund af seneste skitseprojekt med stiforbindelsen beliggende nærmest Violskrænten,” hedder det i svaret til grundejerforeningen.

Grundejere er bekymrede
Formand for Bestyrelsen Fruenseje Udsigten, Pede Steen Jensen, har efter et bestyrelsesmøde sendt 8541 denne udtalelse:
”Vores bekymring for børnenes skolevej er bundet op på den manglende tunnel. Vi er i grundejerforeningen ikke interesseret i, hvad der ligger til grund for det langtrukne forløb, men vil presse på for en snarlig løsning, som byens små og store trafikanter kan være trygge i.
En tunnel vil gavne sammenhængskraften i en hurtigt voksende by som Skødstrup/ Løgten. Det er jo ikke kun børn nedenfor banelegemet, som skal benytte tunnelen, men skolekammerater som vil på besøg eller til stranden.
Men at der ikke er en sikker skolevej for en stor del af byens elever, er selvfølgelig det væsentligste, og det faktum at børnene dagligt udsættes for trafikale forhold, som burde være løst, er da sørgeligt. Det er et emne, der optager alle de forældre, som allerede nu eller snart skal sende deres børn til skole.
Det er jo ikke børnene, som har et ansvar for at gøre opmærksom på de mangler, som foreligger grundet manglende handlekraft. Det er et ansvar som påhviler de voksne. Derfor har vi interesse i sagen og vi glæder os over den afgørelse der er truffet til fordel for tunnelprojektet. Nu har vi øjnene rettet mod det næste skridt, men selvfølgelig med en blanding af utålmodighed og forståelse for slagets gang.”

Af Birger Agergaard

Læs og se mere i 8541 -dit lokale blad (september 2020)

Relaterede artikler

Grenåvej-skilt
Trafik & veje

Navnekonkurrence

MÅske, måske ikke skal vi have et nyt navn til Grenåvej. Du kan vinde vin eller chokolade i denne konkurrence.

Billedet er taget omkring Møllesvinget, hvor en borger vurderer, at syv ud af ti bilister overser de nye 40 km. skilte.
Trafik & veje

Virker den nye fartgrænse i Løgten?

Den nordlige del af Grenåvej i Løgten er nu med i et forsøg, der skal besvare spørgsmålet: kan man alene ved hjælp af skilte få trafikanterne til at sænke farten?

30 borgere og repræsentanter for foreningerne deltog i repræsentantskabsmødet, som formand Inger Thranholm her byder velkommen til. (foto Peter Carlsen)
Trafik & veje

Mange vil gerne flytte hertil, men…

Af Birger Agergaard 8541 er et populært sted at bosætte sig – der er kommet mange nye borgere til de seneste 10 år. Men nu