Søg
Close this search box.

Store grønne visioner for Skødstrup

Tænk sig at opsuge den samme mængde CO2, som en fjerdedel af alle biler i Skødstrup-Løgten slipper ud? Og samtidig få et grønnere og sjovere lokalområde med gode udfordringer til byens borgere?
”Vi skal have meget mere natur i Skødstrup. Når vi ser på, hvor Aarhus Kommune vil rejse skov, er vores område stort set ikke med. Vi ønsker mere skov, især ved Skødstrup Søndersø, og biodiversitet og spiselige buske og træer skal tænkes ind i alle områder,” siger en af initiativplanerne, Marie Louise Weber-Esmann.

Det er visionen hos flere grupper og personer, der er gået sammen om at foreslå Skødstrup Fællesråd en plan for nye grønne områder med skov og rekreative arealer for alle aldre. Fællesrådet blev inden sommerferien præsenteret for et oplæg fra en række engagerede borgere, og har nikket ja. Med den tilføjelse, at det er Skødstrup Søndersø, der skal lægges mest vægt på. Samtidig arbejder fællesrådet på grønne planer for Løgten.
Det betyder, at fællesrådet sammen med grupperne kan præsentere planen for Aarhus Kommune, og det vil ske inden for kort tid.

Oplægget dækker fire områder i Skødstrup:
• Skødstrup Søndersø
• Sønderskov fra Søndersø til Ny Studstrupvej
• Trekantgrunden (mellem banen og Grenåvej, tæt ved skolen)
• Tronkærparken – området mellem Kirkemosevej og Tronkærvej
Fællesrådet understreger, at der endnu ikke er forhandlet med private lodsejere – de vil blive kontaktet, når og hvis Aarhus Kommune siger ja til at gå videre med projekterne.
Prisen for herlighederne vil – hvis alt skulle blive realiseret – løbe op i et ret stort millionbeløb. Derfor skal planen nok også betragtes som et katalog, hvor man ikke nødvendigvis behøver at have det hele med for, at det skal blive attraktive og naturvenlige opholdssteder.

Søndersøparken
Det er her ved søen ved byens pendlerplads, at de mest omfattende planer er udtænkt. Det skal være en aktivitetspark for alle, ikke mindst de unge. Det største projekt er skateparken, som var tænkt placeret bag fodboldbanerne ved Midtpunktet, men det område må ikke udlægges til andet end fodbold.
Nu vil skaterne gerne til Søndersø og etablere skaterbaner og pumptrack på en måde, så både øvede og uøvede kan være der. Skateparken vil i fuldt udbygget tilstand koste 12,6 mio. Finansieringen skal hentes flere steder, den er som sådan ikke en økonomisk del af de øvrige projekter.
Søndersøparken skal også være stedet, hvor man bruger naturen. Der tænkes på fiskebro, fugleudkigstårn, madpakkehus og toilet. Brede stier skal gøre området ved søen tilgængelig for alle.
Ved Søndersø er der allerede bænke og to shelters – se mere om de to shelters sidst i opslaget.
Natur helhedsplan slide tronkærparken

Sønderskov
Fra Søndersø og helt frem til Ny Studstrupvej rejses fredskoven Sønderskov. Den vil være med til at nedsætte støjen fra motorvejen, den indebærer en god klimagevinst, og den giver mulighed for nye stiforløb i den smalle skov. Der foreslås en grussti på tre km. med bænke og skilte.

Tronkærparken
I vinklen mellem Kirkemosevej og Tronkærvej forestiller forslagsstillerne sig en bypark med mange buske og træer. Der skal være legeplads med legetårn, udendørs fitness, fuglehuse, stier, shelters med videre.
Samme område vil måske blive overført til byzone og boligformål på et tidspunkt, og det kan sætte en stopper for de dyreste investeringer i parken. Det ved initiativtagerne, der dog også siger, at stier og legeområder bør tænkes ind i et kommende boligområde.

Generationernes Trekant
Trekantområdet på højresiden af Grenåvejs bakke op mod Skødstrup Skole er udsigtsfredet og bliver derfor ikke bebygget. Området er privatejet.
Her tænker forslagsstillerne, at der kan etableres en ”Generationernes Trekant”, som skal være et grønt og ”vildt” åndehul midt i byen. Alt, hvad der fældes eller klippes ned, bliver på grunden i et stort kvashegn. Der etableres petanque-baner og lave legeredskaber, så generationerne kan mødes.

 

Har du set de to shelters?
For to år siden stod to nybyggede shelters i et grønt indhak ved Søndersø. Rasmus Flindt, Bakkely, ejer jorden og tænkte, at to shelters ville bringe god nytte til området, og han søgte og fik tilskud fra Friluftsrådet.
Han byggede dem selv og stiller dem nu til rådighed for alle, der kommer forbi. Men ikke mange har brugt dem, og mange lokale kender ikke deres eksistens, fortæller han til 8541. Derfor vil han gerne benytte bladet til at gøre opmærksom på muligheden.
De to shelters optræder som de eneste i en shelter-app, som folk bruger til at finde simple overnatningsmuligheder. Cirka en gang om ugen i sommerperioden er de benyttet til overnatning, og lidt mindre i andre perioder.
De er gratis at benytte, og hvis man overholder nogle helt enkle regler om oprydning og ingen støj eller motorkørsel, så er man velkommen.
Et toilet findes dog ikke.
Søndersø shelters 1  Søndersø shelters 2

Af Birger Agergaard

 Læs flere artikler her

Relaterede artikler

Sol, blå himmel og strand
Natur

Sommeren i 8541 bliver god

Bliver det varmere eller koldere end normalt og tørrere eller vådere end normalt? Her kan vi faktisk med rimelig sikkerhed pege i bestemte retninger.

Energi og miljø

Godt nyt for Kalø Vig

Muslingefiskeriet med bundskrabende trawl i Kalø Vig har været massivt kritiseret. Næsten 3000 tons muslinger er hver sæson blevet skrabet op fra havbunden til skade

220702 Operation Ålegræs 03
Energi og miljø

Udplantning af ålegræs er en succes

For halvandet år siden blev der plantet ålegræs ud i Kaløvig Bugten i håb om at forbedre havmiljøet. Nu viser en ny undersøgelse, at prøveudplantningen har haft en effekt. Der er flere fisk.