Tak for indsatsen

Efter seks år takker Steen Hermansen af som formand for Skødstrup Fællesråd.

 

Måske ikke alle fra området ville kunne genkende Steen Hermansen på gaden, men til gengæld kan alle, der bor i 8541, se og glæde sig over alt, hvad Fællesrådet med ham i spidsen har bidraget til.

Det gælder ikke mindst at få vores lokale ønsker til skole, trafik, institutioner og meget andet arbejdet optimalt ind kommunens planer. Uendeligt meget stort og småt har Steen gennem årene lempet på plads i kraft af sin store, frivillige, ulønnede indsats som formand for Fællesrådet i 8541. Fællesrådet er gearkassen mellem alle de mange lokale interesseorganisationer og foreninger, samt Aarhus Kommune.

Steens indsats er ikke mindre imponerende i lyset af, at han samtidig har bestridt et krævende fuldtidsjob for Danske Advokater, hvor han er digitaliseringschef. Det medfører, at en stor del af hans normale arbejdstid tilbringes i København.

Mens dette skrives ved vi endnu ikke, hvem vi kan byde velkommen som vores nye formand. Så lad os indtil da sige tak – også til hans familie – og lade nogle af dem, der har arbejdet tættest sammen Steen i Fællesrådet, give ham et par ord med på vejen:

Han kom med en stribe gode ideer

Jes Retbøll, tidligere formand for Fællesrådet:

Steen blev fisket ind i Fællesrådet gennem åbent seminar for 10-12 år siden, hvor han kom med en stribe gode ideer. Han tog ansvar på sig, og den slags mennesker leder man jo altid efter.

Han gik de næste år ind over flere områder og var både dygtig og yderst loyal. Vi havde den fineste dialog omkring tingene. For seks år siden pegede jeg selv på ham som min efterfølger. Imponerende nok ville han gerne have, at jeg fortsat blev siddende i Fællesrådet som menigt medlem, og det samarbejde virkede også godt.

Mens han har været formand, har Fællesrådet været i trygge hænder. Hver gør det på sin måde – jeg havde masser af tid, da jeg var formand, mens han havde sit arbejde ved siden af. Han har heldigvis været god til at finde andre, der ville tage fra.

Samarbejdet med kommunen er ofte lange, seje træk, og det kræver både tålmodighed, held og gode kontakter. Man kommer ikke igennem med noget, uden at man fylder noget i landskabet. At være formand for Fællesrådet er lidt som at blæse en ballon op, hvor der er hul i den anden ende. Det er svært, men det lykkedes ham at gøre det.

En fantastisk ildsjæl

Anette Bach Levesen, tidligere medlem af Fællesrådet og tidligere redaktør for 8541:

Steen har alle dage været en meget fin repræsentant for vores lokalområde og været god til at fortælle, hvad vi laver. Han er sindssygt god til at kommunikere. Steen har været en fantastisk ildsjæl med et virkeligt godt overblik over alle de mange bolde, der til en hver tid er i luften i Fællesrådet. Han har haft overblik over igangværende projekter, nye planer og været klar på, hvad vi skulle søge hvornår. Og så har han hele vejen igennem været yderst fagligt kompetent.

Det er imponerende, hvor meget han er kommet igennem med. Ikke mindst i betragtning af, at han i forbindelse med sit job har været i København halvdelen af tiden, og at han tilmed også har nået at være fodboldtræner.

At være formand for Fællesrådet er ikke altid en dans på roser. Her har han flere gange skullet balancere forholdet mellem den enkelte borger og fællesskabet. Det er svært, men det har han håndteret virkelig godt. Under de forhold kræver det sin mand at blive ved med at finde engagementet dag efter dag og år efter år, men det har han gjort, og det skylder vi ham stor tak for.

Han fik 8541 på dagsordenen

Jette Westphal, tidligere næstformand for Skødstrup Fællesråd og leder af Byudviklingsgruppen

Det kom som en stor overraskelse for mig, da jeg hørte, at Steen Hermansen ikke ville genvælges på formandsposten. Som Jes Retbølls arvtager virkede Steen som den unge oplagte formand til at varetage områdets interesser mange år frem.

I de to år, jeg var næstformand for Fællesrådet, oplevede jeg på tæt hold Steen i dueller med repræsentanter for embedsværket, når vi prøvede at få det bedst mulige ud af en given situation. Det var ikke altid det lykkedes, for selv om talegaverne var i orden, rakte Aarhus Kommunes økonomiske formåen sjældent til at opfylde alle ønsker på listen.

Alligevel synes jeg, at Steen kan være tilfreds med det område, han nu overlader i andres hænder. 8541 er fortsat i udvikling, og det virker som om det nye byråd er blevet mere opmærksom på, at områderne uden for Ringvejen også hører med i den kommunale familie.

En trækhest

Peter Carlsen, medlem af Fællesrådet og Erhvervsforeningen 8541

Lokalt skylder vi som borgere en stor tak til Steen Hermansen. Steens utrættelige arbejde i fællesrådet, hvor han har været trækhest i et utal af mails, møder og indlæg mellem borgere, lokale foreninger og kommunen, har valgt at træde tilbage efter mange år. Steen har i sit virke som formand for fællesrådet velvilligt stillet op med foredrag og taler til utallige arrangementer, generalforsamlinger og åbninger med stort engagement, ved siden af at passe sit normale job, familie og store engagement indenfor sporten.

Steens store arbejde har sikret en altid konstruktiv dialog og været et professionelt bindeled til kommunen omkring mange af de projekter, der får byen til at udvikle sig. Dette involverer alt fra forbedring af infrastruktur og koordinering mellem de store interessenter i området, til renoveringen af Grenåvej samt tilblivelsen af Midtpunktet.

Specielt Midtpunktet har været et af fyrtårnene, hvor Steen Hermansen i samarbejde med den tidligere formand Jes Retbøll – efter at de selv i samarbejde med kommunen havde skabt midlerne til en ny hal – fik opgaven at stå som bygherrer for byggeriet, skabe en fond, sætte en bestyrelse og derefter at skabe drift i Midtpunktet. Et stort og flot stykke arbejde som er gået på tværs af borgerne, brugerne, kommunen, skolen og sportsafdelingen – et spil kegler, hvor man kun kan forstille sig, at ikke alle altid har haft samme agenda.

Vi skylder dig en stor tak for dit store stykke arbejde, Steen, og håber at du nyder at få lidt af din fritid til dig selv.

Steen1.jpg

Ud over at være formand for Fællesrådet, har Steen også været formand for Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter. Fonden er med til at skaffe penge til at drive Midtpunktet. Blandt de mange overskudsgivende arrangementer tæller også den årlige Bierfest, hvor Steen naturligvis giver den gas i lederhosen.

steen.GIF

Steen har været med til at trække de absolutte topkandidater med til vores lokale valgmøder op til kommunalvalgene. Møderne har været de bedst besøgte overhovedet i hele Aarhus Kommune.

Steen3.jpg

Anlæggelsen af Skødstrup Søndersø er et af de utallige projekter, Steen har bidraget til. Her taler han ved indvielsen.

 

BOKS

Et udvalg af Fællesrådets resultater, mens Steen har været formand:

 • Mageskifte med provenu på 25 millioner ved grundsalg på Løgten Østervej til nyt idrætsanlæg.
 • Opførelse af Midtpunktet, inklusive etablering af en fond til drift.
 • Skoleudvidelse inklusiv flere lokaler end først lovet til 5-sporet skole.
 • Flere institutioner: Stationsvangen, Ny Løgtengården, Tronkærgårdsvej og kommende ny 6-gruppes institution på Ny Studstrupvej.
 • Kombi Biblioteket – sammenlægning er blevet en succes og udrullet til andre lokalsamfund.
 • Løgten Midt – politisk opbakning til opførelse af Siloetten og nyt kryds.
 • Anlæg og beplantning ved etablering af Djurslandsmotorvejen.
 • Forbedring af veje og stier, bl.a. Grenåvej i Løgten og cykelsti fra Studstrup til Skæring.
 • Lokalplaner for nye boligområder som f.eks. Tronkærgårdsvej, Skødstrupbakken, Lauritshøj I og II, Bangsboparken og Vosnæsparken m.fl.
 • Borgermøder hvert fjerde år med panel bestående af byrådets toppolitikere for synlighed af 8541 på Rådhuset.
 • Aarhus Lufthavn bliver i Tirstrup. En succes for Skødstrup, at vi ikke fik indflyvning over byen til lufthavn i Thomasminde.
 • Der etableres ikke bioethanol-anlæg ved Studstrupværket.
 • Der opføres ikke vindmøller ved Studstrupværket.
 • Skødstrup Søndersø i stedet for et regnvandsbassin.
 • Bevarelse af brolagt jernaldervej ved ny placering tæt på kirken.

Et udvalg af igangsatte projekter, der forhåbentlig bliver realiseret i de kommende år:

 • Bedre trafikale forhold til Djurslandsmotorvejen.
 • Bedre udkørselsforhold fra Segaltvej til Kirkeholtvej.
 • Fodgængertunnel under jernbanen mellem Løgten Østervej og Grenåvej.
 • Bedre og sikre trafikforhold flere steder i 8541.
 • Et udendørs aktivitetssted for de unge.
 • Skødstrup Fodbold får en kunstgræsbane.

Tekst og fotos af Thomas Nykrog

Læs mere i 8541 -dit lokale blad (Maj 2018)

Relaterede artikler

Sport & Fritid

De unge sejlere er i gang

Af Helle Wilkens foto Peter Brøgger, Sejlsportsfoto De unge i Kaløvig Bådelaug startede lige efter påske med sæsonens første træning. Men allerede inden da havde

Sport & Fritid

Stor opbakning til Skødstrup Tennisklub

Vi har haft et forrygende første halvår i Skødstrup Tennisklub med stor fremgang i medlemstallet.
Det skyldes først og fremmest de mange nye aktiviteter, som klubbens ildsjæle har sat i søen.