Søg
Close this search box.

Vore børns vej til skole til fods, på cykel eller i bil

Vi er et lokalsamfund med stor vækst og med en placering, der får mange til at pendle i bil til og fra arbejde udenfor 8541. Derfor er der helt naturligt mange på vejene, og mange vælger ofte at aflevere deres barn eller børn ved skolen til kl. 8:00.

Med 1220 elever på Skødstrup Skole, hvor rigtig mange andre skal ud af byen og på arbejde, er trafikken på de største veje meget belastet i et kort tidsrum før kl. 8:00, og igen mere spredt om eftermiddagen.

Lige meget hvad vi må drømme om af trafiklys, rundkørsler, tunneler og andre gode ideer, kan vi også godt få trafikken til at fungere, hvis vi tager hensyn til hinanden. Med så mange elever i de mindste klasser er der et stort pres på kort før ringetid, så der er simpelthen ikke nok parkeringspladser til, at alle forældre kan parkere og følge deres barn ind på skolen. Nogle børn har et behov herfor, og forældre ser det også som kvalitetstid at kunne aflevere deres barn helt inde i klasselokalet.

Det er også fint, hvis man så også har tid til at gå eller cykle med sit barn. Vi er udfordret på, at der simpelthen ikke er nok plads til trafik omkring skolen, hvis vi samtidig skal give de børn, som selv kan gå eller cykle i skole, en sikker skolevej.

Så kære forældre: Overvej om I har mulighed for at ændre barnets vej til skole!

Kære bilist: om du er forældre eller ej – giv plads og hold tilbage for de bløde trafikanter i trafikken!

De gode ideers dag
Skolebestyrelsen ved Skødstrup Skole arrangerede den 22. januar en innovationsworkshop ”De gode ideers dag”, hvor man med ekstern bistand fra ”Smart Mobilitet” i Aarhus Kommune fik sat fokus på de udfordringer, der er omkring trafikken ved skolen. Læs mere om dette møde i artiklen på side XX.

Det blev en udmærket aften med flere gode diskussioner og mange forslag til bedre trafikafvikling, når børnene møder ind ved skolestart. Nu er det spændende, om der bliver realiseret konkrete tiltag som vil ændre adfærd, så flere børn vil gå eller cykle i skole.

Der blev bl.a. foreslået ”gåbus”, men måske bare man skal snakke sammen lokalt og aftale, at man kan skiftes til at følge børnene i skole. Derved lærer børnene også at begå sig i trafikken på sigt. Der var også forslag om konkurrencer med belønning til de børn, der selv går eller cykler i skole, så det er et positivt budskab, som børnene også gerne vil deltage i.

Det centrale emne var en bedre trafikafvikling ved forældre, der skal afsætte deres barn eller børn ved skolen. Blandt forslagene var opmærkede ”Kiss & Go”-zoner med personer, som tager imod. Der var også forslag om, at ældre børn som køres i skole, bør afsættes lidt væk fra skolen og gå det sidste stykke. Forskudt mødetid blev også nævnt som en mulighed for aflastning af de i dag kritiske 10 minutter før ringetid kl. 8:00.

Nedsat arbejdsgruppe på skolen
På forældreintra kan man læse opslag fra den 1. februar med flere af de emner, som en arbejdsgruppe nu arbejder videre med. Skødstrup Fællesråd ønsker også at bidrage og involvere os i denne proces som vi følger tæt.

Vi har alle et ansvar
Men lige meget hvilke tiltag og ændringer, der må komme, ændrer det ikke ved, at det kun bliver en succes, hvis du som forældre også vil tage ansvar og overveje mulighederne, og for manges vedkommende også ændre adfærd i trafikken.

Alt for mange holder på deres ret og mener, at henvisninger ikke gælder for dem. Det er tankevækkende, at få dage efter mødet på skolen var politiet til stede og udstedte fem bøder før ringetid. Det kunne politiet sikkert desværre udstede hver dag, hvis de var tilstede. Overhold nu reglerne og tænk på, at dit eget barn også skal gå eller cykle i skole en dag.

Der er også en gevinst, når dit barn selv går eller cykler i skole – dit barn møder mere frisk og har bedre forudsætninger for indlæring fremfor de søvnige, der er blevet kørt i skole. Der er også en stor sidegevinst til dig som forældre, når du ikke længere skal omkring skolen for bagefter at stresse ud af 8541 hver morgen. Vore børn kan godt selv og vil gerne, så giv dem nu den tillid.

Faktaboks til leder:

Guidelines fra Sikker Trafik
Hvornår kan dit barn hvad i trafikken
Hvornår børn kan håndtere de forskellige trafiksituationer, afhænger af både alder og evner. Det er dig som forælder, der kan vurdere, hvad netop dit barn kan klare. Både i forhold til hvad I sammen har trænet og hvordan trafikken er, der hvor I bor. Nedenstående skal derfor betragtes som generelle guidelines.

6 til 7-årige

  • Børn kan gå alene til skole på sikrede skoleveje.
  • De skal ifølge loven være seks år, før de må cykle alene i trafikken. Det er dog stadig svært for dem at vurdere afstand og hastighed, så de bør følges med en voksen, hvis de cykler i skole.

8 til 10-årige

  • De fleste er nu i stand til at vurdere, hvordan trafikken udvikler sig, og kan gå alene i skole.
  • De kan også tage bybus, S-tog eller lignende, hvis turen er relativt enkel.
  • Er skolevejen velkendt og sikker med kun lidt og langsomt kørende trafik, kan mange cykle alene i skole.

Se den fulde tekst på https://samvirke.dk/artikler/dit-barns-trafikalder-hvad-kan-de-hvornar

af 

Af Steen Hermansen, formand for Skødstrup Fællesråd

Læs mere i 8541 -dit lokale blad (marts 2018)

Relaterede artikler

Cøcilie Uhre Karlsson og Olav Liengard sang og spillede for til fællessang
Kultur

Musik under blodbøgen

Den første lørdag i september blev en ny idé sendt til vejrs på Himmerig-gården i Skødstrup. En vaskeægte musikfestival.
Fra kl. 12 til kl. 21 kunne den opleves på to scener i Bofælleskabet Himmeriggårdens skønne store have, der på smukkeste vis krones af en gammel blodbøg.

Knud Lind har været fast vørt på DR-programmet de sidste 5 år.
Kultur

600.000 lytter til Knud

Ikke mange i Skødstrup kan prale af at have en berømt stemme. Men det kan Knud Lind. Han er nemlig vært på Formiddag på 4´eren – et af DR´s mest lyttede radioprogrammer. Imponerende 600.000 danskere lytter hver dag til Knuds stemme på P4.