Søg
Close this search box.

Ango Winther: Udbyg i centrum

Som opfølgning på Erhvervsforeningens møde i november er Gert og jeg blevet bedt om at skive et indlæg her i bladet om vore tanker om emnet. Vil tillade mig afsige tak for dels mødet i erhvervsforeningen, hvor jeg synes der var rigtig god debat, men også at vi her får anledning til at dele vore tanker til hele området.

Udbyg i centrum!
Jeg har fulgt de mange ideer til byggeri i Skødstrup, der har været arbejdet med igennem flere år efterhånden. Hele forandringen af området fra Siloetten til Brugsen synes jeg er meget spændende, både lejligheder og butikker. Det tror jeg på er en udvikling, som vil give anledning til at en del beboere i parcelhuse kunne finde på at flytte hertil og give anledning til, at tilflyttere kan fristes til at flytte i de nu ledige parceller.

Og på sigt ser jeg også området ved stationen og ved det tidligere byggemarked blive udbygget. Det vil give god mening med nærheden til letbanen. Her kan man også forestille sig nye områder give mulighed for yderligere områder til boliger fremfor perspektivarealerne, da de i min optik ligger lidt langt væk fra centrum. Så her i centrum ser jeg gerne, at der forandres først.

Skolen holder endnu
Det vil også give anledning til, at skolen i nogle år endnu kan danne ramme for områdets behov for skolekapacitet. Og det samme gælder dagpleje og børneinstitutioner.

Det er nok ikke urealistisk, at et tal på 16.000 vil nås, men for mig er det tempoet for at nå derop, der er vigtigt, og i den sammenhæng skal alle elementer tælle med.

For mig er det vigtigt, at de trafikale udfordringer med mange flere bilister og cyklister løses gennem en debat så alle lokale forslag kommer til at indgå i at finde de rigtige løsninger.

Jeg glæder mig til fortsat debat om udviklingen, så vi i fællesskab kan nå frem til fornuftige løsninger.

 

Relaterede artikler

30 borgere og repræsentanter for foreningerne deltog i repræsentantskabsmødet, som formand Inger Thranholm her byder velkommen til. (foto Peter Carlsen)
Trafik & veje

Mange vil gerne flytte hertil, men…

Af Birger Agergaard 8541 er et populært sted at bosætte sig – der er kommet mange nye borgere til de seneste 10 år. Men nu

Rådmand for Teknik og Miljø, Nikolaj Bang, holdt et meget overordnet oplæg på Skødstrup Fællesråds repræsentantskabmøde. (foto Birger Agergaard)
Trafik & veje

Rådmand vil spørge borgerne mere

Af Birger AgergaardKontakten mellem borgerne og kommunen skal blive bedre. For eksempel skal fællesrådene og lokale foreninger høres, inden der sættes streger i eksempelvis lokalplaner.Teknisk

Billedet er taget omkring Møllesvinget, hvor en borger vurderer, at syv ud af ti bilister overser de nye 40 km. skilte.
Trafik & veje

Virker den nye fartgrænse i Løgten?

Den nordlige del af Grenåvej i Løgten er nu med i et forsøg, der skal besvare spørgsmålet: kan man alene ved hjælp af skilte få trafikanterne til at sænke farten?