Søg
Close this search box.

Besøg af en boksepude

Borgerinddrager Kristoffer Mølstrøm

Af Birger Agergaard

Det er ikke altid nemt at være i borgerinddrager Kristoffer Mølstrøms sko. Han skal tage imod mange verbale tæsk fra borgere, der i denne tid arbejder for at undgå eller flytte de vindmøller og solceller, der tænkes opført i 8541-området.

Men han tager den kommunale opgave på sig med krum hals. Studstrups seniorklub – som er kommet godt fra start med fin tilslutning – var i november et af de steder, han besøgte.

”Jeg er blevet spurgt, om jeg er borgernes medspiller. Altså, jeg har begge sider at tage hensyn til, så det kan nogle gange være en svær opgave. Jeg føler mig nogle gange som en boksepude. Men mit job er at bære jeres synspunkter ind i kommunen,” sagde han til en start.

Og dem fik han masser af på mødet – akkurat som han har fået ved andre møder og kontortider i lokalområdet. Der er meget, han skal bære ind i kommunen!

Eksempler fra mødet i Studstrup (og med Kristoffer Mølstrøms svar i kursiv)

 • Arealerne til solceller og vindmøller blev besluttet i 2020, hvor vi havde indsendt mange høringssvar. Hvad er der ændret siden, og hvorfor skulle vi sende høringssvar igen?
 • Det nye er, at der nu er konkrete ansøgninger, så det skal undersøges, om der er grundlag for en lokalplan og dermed etablering af vedvarende energianlæg. Men jeg er enig i, at der skal skabes bedre forbindelse mellem kommuneplanen og konkrete ansøgninger.
 • Er det overhovedet lovligt at stille vindmøller op tæt på en kommunegrænse (Havhuse ligger i Syddjurs og følger sig ikke hørt i processen, red.)?
 • Af hvad jeg ved, så skulle der ikke være noget til hinder for det, men de berørte naboer i nabokommunen skal naturligvis høres.
 • Er det muligt at flytte arealerne for solcellerne væk fra det, der blev fastlagt i 2020? Gården Højgaard ville gerne have haft solceller på begge sider af Skovlundvej. Her ville kun gården have udsyn til solcellerne, mens der er rigtig mange, der får udsyn til de arealer, der endte med at blive udpeget?
 • Det ved jeg ikke noget om. Jeg hører ad.
 • Er Studstrupværkets placering afgørende for solcellernes placering?
 • Det er fortsat uafklaret. Dette vil blive afklaret i den kommende undersøgelsesproces.
 • Man må sige, at Studstrup har taget sin del af de grimme ting i forbindelse med energiforsyningen. De næste anlæg bør anstændigvis lægges alle andre steder end i Studstrup.

Borgerinddrager Kristoffer Mølstrøm har ikke det nemmeste job, men ser det som sin opgave at bære borgernes synspunkt ind i kommunen.

 • Kan der ikke blive holdt et stormøde, hvor vi kan få konkret viden, og hvor der kommer nogle, der kan tage beslutninger?
  Jo, der kommer et møde, men byrådsmedlemmerne kan desværre ikke deltage i alle de møder, de inviteres til.
 • Når nu Aarhus Kommune satser så meget på borgerinddragelse, betyder det så også, at politikerne vil lytte mere til os?
  Det vil de gerne.
 • Hvordan vil kommunen konkludere på de 387 høringssvar – kommer de bare ind i et regneark? Tages de alvorligt? Måske en ide at tage et nyt møde herude, f.eks. med et borgerpanel, der kan få rigtige svar fra kommunen?
  Det er en god ide!

Læs hele decembernummeret 2023

Relaterede artikler

Kort over plan for opstilling af mobilmast
Energi og miljø

Borgerprotester mod ny mobilmast

For to år siden afværgede borgerne i Studstrup en 36 meter høj mobilmast midt i Studstrup. Aarhus Vand, som ejer grunden, trak simpelthen sin støtte væk efter borgerhenvendelser.

Ny forsøger mobilselskabet 3 igen.

Vestas vindmøller
Energi og miljø

387 ytrede sig om sol og vind

Der venter noget af en opgave for lokalplanlæggere og borgerinddragere, når de skal vurdere de 387 høringssvar, der er skrevet om vindmøller og solceller i vores lokalområde. Svarene vurderes, før selve lokalplanarbejdet starter til marts/april 2024 og ventes afgjort marts/april 2025.