Søg
Close this search box.

Digitalt møde om Løgten Bymidte

default image

Med et års forsinkelse får borgerne i 8541 nu mulighed for at sige deres mening om det storstilede byggeprojekt for Løgten Bymidte. Det er planerne for boliger, erhverv, parkering og grønt areal mellem Hjelmagervej og SuperBrugsen Løgten.
Det er tidligere i bladet nævnt som Danmarks højeste træbyggeri, men udviklerne vil nu lade borgerne få ordet, inden man lægger sig fast på byggehøjder, byggestil og så videre.

I marts vil Aarhus Kommune invitere til et borgermøde, som sandsynligvis bliver digitalt. Mødet er led i en forudgående offentlig høring, hvor borgere, virksomheder, foreninger mv. får mulighed for at indsende ideer, forslag og bemærkninger til kommunen.
Datoen for borgermødet er ikke meldt ud endnu, men formen bliver, at man kan deltage i mødet ved at tilmelde sig et Teams-møde.
Efter høringsfasen skal lokalplanforslaget forberedes, og om et lille år kommer endnu en offentlig høring om lokalplanen. Lokalplanen ventes først endeligt godkendt i sommeren 2022.

Lars Sørensen, der ejer en del af de ældre bygninger ud til Grenåvej, arbejder sammen med projektudvikler Fabulas og arkitektfirmaet C. F. Møller om at nytænke hele området Tanken er at rive de gamle bygninger ned og opføre et nyt kvarter.
Offentligheden skulle have været inddraget sidste forår, men dels kom coronaen, og dels har Teknik og Miljø gennemført en forundersøgelse.

Bygge i højden?
Projektudvikleren og rådgiverne har en vision om at opføre etagebyggeri, og ønsket er at opføre bebyggelse i op til 4-8 etager. Det er nu ændret til 3-6 etager. Ideen er at placere kontorer, erhverv, detailbutikker, cafeer mv. i stueetagen og boliger på etagerne ovenover. En del af dem bliver senior-boliger.
Direktør Michael Eberhard fra Fabulas siger, at der ikke foreligger nogen skitse endnu, som borgerne kan forholde sig til:
”Vi har tidligere præsenteret et udspil for blandt andet kommunen, erhvervsrådet og fællesrådet, men der har været indvendinger mod blandt andet byggehøjde og byggetæthed, så nu vælger vi at lade borgerne komme med indspark.”
Eberhard understreger, at udviklerne er meget opmærksomme på, at antallet af etager skal passe til både området og de ønsker, der er til hvor mange boliger der ønskes etableret på området.

”Det kan også være lavere, men så bliver der også plads til færre boliger. Jeg kan godt lide ideen om, at seniorer og familier kan bo så centralt, at de kan gå til butikker og kollektiv trafik, så de kan undvære bilen, eller spare den ene bil væk. Det vil være godt for klimaet, og min personlige holdning er den, at hvor der er god mulighed for handel og transport, kan vi gå i højden, og når vi har Siloetten, kan byen vise, at vi kan noget med højder!”
Michael Eberhard håber, at resultatet af borgerhøringen og den senere projektudvikling, at der vil blive skabt en gennemtænkt løsning, som kan løfte hele området.

Af Birger Agergaard

 Læs mere i 8541 -dit lokale blad (marts 2021)

Relaterede artikler

Det nye projekt ser anderledes ud end det første udkast. Et enkelt hus (vendt mod SuperBrugsen) projekteres nu til seks etager, resten er lavere.
Byggeri og bolig

Mange seniorboliger i Løgten Bymidte

Af Birger Agergaard Der har været stille omkring planerne for Løgten Bymidte – det kommende butiks- og boligbyggeri mellem Hjelmagervej og SuperBrugsen. Der har været

Sokkehuset set fra Grenåvej.
Byggeri og bolig

Sokkehuset står endnu

Af Thomas Nykrog Vores forsidehistorie i april 2022 var, at nu ville Sokkehuset efter 60 års tro tjeneste blive revet ned. Det blev det bare