Søg
Close this search box.

Er dit barn født i 2015? Så er det nu!

Skoleindskrivningen er i år fremrykket og allerede i fuld gang. I Skødstrup samarbejder skolen med Skødstrup Dagtilbud og Løgtengården om, at børnene får en god og tryg skolestart

 Skolestart 1

Den 9. august 2021 er en stor dag. Det er første skoledag efter en lang sommerferie for Skødstrup Skoles elever – og for et nyt kuld elever på 0. årgang er det første dag i hele deres skoleliv.

Skoleindskrivningen er i år fremrykket, sådan at forældre til børn født i 2015 skal skrive deres barn op til skole allerede i perioden 5. oktober 2020 – 6. januar 2021.

Også for forældrene til de kommende skolebørn er 9. august 2021 sikkert en stor dag, og særligt i Skødstrup kan det synes ekstra stort at starte i skole. Med sine 1.270 elever er skolen fortsat kommunens største og blandt landets største folkeskoler.

Lille skole i den store

Men som noget nyt er alle 0. klasser samlet i sin egen afdeling, så børnene går i en lille skole i den store. Og forud for første skoledag ligger et grundigt arbejde for netop at gøre skolestarten overskuelig, genkendelig og tryg for de nye elever. Et arbejde, som skolen, Skødstrup Dagtilbud og den selvejende institution Løgtengården er sammen om.

”Det allervigtigste for os er, at børnene får en tryg skolestart. Vi skal have et kendskab til og viden om de børn, der starter hos os, så vi på bedste måde kan møde børnene der, hvor de er. Det er et stykke arbejde, vi tager meget seriøst, og som vi for kommende 0. årgang 2021 påbegyndte allerede i august 2020,” siger pædagogisk leder på Skødstrup Skole Sonja Thinggård Pedersen.

I Skødstrup Dagtilbud og Løgtengården arbejder pædagogerne målrettet med de kommende skolebørn. Og i Skødstrup bliver der gjort noget særligt ud af, at børnehavepædagogerne og skolens pædagoger og børnehaveklasseledere arbejder på samme måde, sådan at overgangen fra børnehave til skole bliver så genkendelig og forudsigelig for børnene som muligt.

Der er blandt andet nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter af pædagogiske ledere fra både Løgtengården, Skødstrup Dagtilbud og Skødstrup Skole, som jævnligt mødes for at cementere et fælles børnesyn.

”Der er et stort ønske fra både børnehave og børnehaveklasser om at samarbejde. Vi laver en grundig indsamling af data og viden om, hvilken kultur og pædagogik børnene kommer fra, og hvilke relationer de har. Vi taler om, hvad der udfordrer, og hvad vi ser i børnegrupperne. Vi er meget optagede af at forebygge og foregribe og i at få indsigt i hinandens hverdag,” siger Sonja Thinggård Pedersen, der ofte er på besøg i børnehaverne.

”Jeg er mildest talt imponeret over det arbejde, pædagogerne laver i børnehaverne,” siger hun.

Skolestart 5

På Skødstrup Skole har pædagoger og børnehaveklasseleder desuden været med i Aarhus Kommunes forskningsprojekt ’Skolestart for alle’. Og endeligt bliver storbørnsgrupperne forberedt på skolestart ved blandt andet at besøge skolen og være på lejr, hvor de møder deres kommende klassepædagoger. Hvor meget af dette der bliver muligt for de kommende skolebørn 2021, må udviklingen i COVID-19-situationen vise.

”Vi kan godt mærke, at vi på skolen savner at få besøg af de kommende skolebørn og besøge dem i deres børnehaver, som vi kunne før Coronas indtog,” siger Sonja Thinggård Pedersen.

”Men så får vi øje på, at det, vi plejer at gøre, er rigtig godt.”

 

Hvad er forskellen på at gå i skole og børnehave? Hvad er det sjoveste ved at være startet i skole?

Skolestart Luna

Luna 0.b:
Man er mere udenfor i børnehaven, men legepladsen i skolen er meget større og har et klatrestativ. Og så kan man lave pomponer (dekorative kugler, red.) i skolen og gå på biblioteket. Børnehaven havde ikke noget bibliotek.
Det sjoveste er at gå på biblioteket og låne bøger. Det kunne man ikke i min børnehave.

Skolestart Elin
Elin 0.b:
I skolen skal man sidde mere ned, end vi gjorde i børnehaven. Og vi holder også pauser. Og bliver fotograferet. Det gjorde vi ikke i børnehaven. Vi har lært en masse nye lege i skolen og laver nogle gange kunstbilleder.
Det sjoveste er at gå på biblioteket og låne bøger, som man kan hygge sig med at læse derhjemme.

Skolestart Birk
Birk 0.b:
Vi lavede ikke opgaver i børnehaven. Det gør vi i skolen. Og vi holdt heller ikke frikvarter i børnehaven, som vi gør nu. Jeg synes, det er sjovere at gå i skole, fordi man lærer noget.
Det sjoveste er matematiktimerne. Jeg kan godt lide, når vi skal lære alt muligt forskelligt.

 

Af Charlotte Kongsgaard Nielsen, kommunikationsmedarbejder Skødstrup Skole og Skødstrup Dagtilbud

 Læs mere i 8541 -dit lokale blad (dec. 2020)

Relaterede artikler

Skoleleder på Skødstrup Skole Søren Skalhøj Pedersen
Børn og unge

På morgentur med skolelederen

For lidt over et år siden blev Søren Skalkhøj Petersen ansat som ny leder på Skødstrup skole. Efter en årrække at haft ansvaret på en langt mindre skole. ”8541” tegner et portræt af skolelederen, der sagtens kan mærke, at han nu står i spidsen for Danmarks største skole samlet på en matrikel.

Det undersøges for tiden, hvor i området der kan placeres en ny afdeling af Skødstrup Skole. De muligheder vil man ikke udtale sig om i øjeblikket.
Børn og unge

Håb om skoleudvidelse i Skødstrup

Af Birger Agergaard Foto Thomas Nykrog Der er nu begrundet håb om, at der kan opføres en ny afdeling til Skødstrup Skole. Skolen har været

Red Barnet-gruppen fra 6. f. på Skødstrup skole: Anton, Magnus, Maria og Filipa.
Børn og unge

Mere fokus på fattigdom

6. f på Skødstrup Skole havde i slutningen af 2023 en projektuge, hvor temaet var hjælpeorganisationer.
En af grupperne i klassen valgte at skrive til 8541-bladet om sit arbejde med Red Barnet, og resultatet følger her: