Søg
Close this search box.

Fælles børnesyn giver tryg skolestart

default image

Skødstrup Skole er stor. Men et nyt intensivt samarbejde mellem dagtilbud og skole giver børnene en blød landing i 0. klasse fyldt med genkendelighed og tryghed.

Det er stort at starte i skole. Og for forældre i Skødstrup kan det måske synes ekstra stort, da Skødstrup Skole huser 1.250 elever og dermed er en af landets største folkeskoler. Men hvad ikke alle forældre til kommende skolebørn ved er, at der forud for første skoledag ligger et massivt arbejde for netop at gøre skolestarten overskuelig, genkendelig og tryg for de nye elever. Et arbejde, der ikke bare hviler på skuldrene af Skødstrup Dagtilbud og den selvejende institution Løgtengården, men som i lige så høj grad udføres af Skødstrup Skole. Og ikke mindst i samarbejde mellem parterne.

I årevis er storbørnsgrupperne i børnehaverne blevet forberedt på skolestarten ved blandt andet at besøge skolen, ligesom børnehavebørnene de seneste år også har fået besøg af indskolingspersonalet i børnehaven, og børn både i og uden for Skødstrup Dagtilbud har været på lejr med deres kommende lærere i børnehaveklassen.

 

Intensivt samarbejde

Men gennem det seneste halvandet år har en arbejdsgruppe, der skal skabe gode sammenhænge og kontinuitet for børnene, arbejdet intensivt på at ensrette den måde, hvorpå de otte børnehavegrupper i Skødstrup Dagtilbud og den selvejende institution Løgtengården sammen med skolen forbereder børnene på skolestart.

Det er et arbejde, der allerede har båret frugt, fortæller Ove Højbjerg Grandt, repræsentant for de pædagogiske ledere i Skødstrup Dagtilbud.

”Før i tiden arbejdede vi lidt i øst og vest fra afdeling til afdeling. Nu har vi fået koordineret, hvad det vigtigste i overgangsarbejdet mellem dagtilbud og skole er. Jeg oplever, at pædagogerne i min afdeling går helt anderledes til arbejdet med storbørnsgruppen. Det, at vi tydeligere får sat ansigt på hinanden, skole og dagtilbud imellem, giver også inspiration, der er med til at kvalificere arbejdet,” siger Ove Højbjerg Grandt, der er pædagogisk leder af Væksthuset 0-6 år.

Pjecen ’På vej mod skole’
Som noget nyt er der blevet udarbejdet pjecen ’På vej mod skole’, som giver et helt konkret udgangspunkt for dagtilbud og skole. Pjecen bliver delt ud til forældrene, ligesom der er blevet trykt plakater, og her står det tydeligt beskrevet, hvad der forventes af dagtilbud, skole og forældre.

Det skal sikre, at alle har det samme parameter for, hvad børnene skal kunne, når de kommer i skole, fortæller pædagogisk leder på Skødstrup Skole, Randi Brahe Kragelund.

”Vi oplevede før, at nogle nye elever var meget stærke i bogstaver, mens andre mest havde øvet sociale kompetencer. Nu har vi et fælles snit. Det gælder ikke nødvendigvis om at kunne alle tal og bogstaver, men om at eleverne er robuste, at de kan finde ud af, at dagen ikke nødvendigvis bliver, som man havde troet, og at man kan mærke sig selv. Som skole prøver vi at adoptere de ting, de arbejder med i dagtilbuddene,” siger Randi Brahe Kragelund.

 

Færre vil udsætte skolestart

Skødstrup Dagtilbud og Løgtengården har desuden for år tilbage oplevet et øget antal af skoleudsættere, det vil sige børn, der vurderes til at skulle gå et år ekstra i børnehave inden skolestart. Det forventer man også, at det udvidede samarbejde kan være med til at reducere.

Leder af den selvejende institution Løgtengården, Helle Dyring Olsen, oplever at arbejdsgruppen har fået etableret en fælles forståelse for, hvordan der bedst muligt tages hånd om de børn, hvor der rejses tvivl om deres skoleparathed.

”Før i tiden har der været en forventning om, at vi som institutioner skulle gøre børnene klar til skolen. Men nu har vi et fælles børnesyn, og en fælles forståelse af, at skolen også skal være klar til vores børn. Skolen møder barnet der, hvor det er, og ikke der hvor barnet burde være. Skolen har stor forståelse for, at man skal tage over derfra, hvor børnehaven er nået til,” siger Helle Dyring Olsen, der også oplever, at det udvidede samarbejde i højere grad har givet børnene øget kendskab til skolestarten.

”Jo mere genkendelighed og kontinuitet, der er i sammenhængen mellem dagtilbud og skole, jo tryggere en skolestart får børnene. Børnene skal kunne tåle forstyrrelser, men det er der så rigeligt af, når de skal starte i skolen, så det at give børnene stort kendskab til, hvad de skal i skolen, er virkelig givtigt.”

 

Næste skridt er inklusion
Selv om det udvidede samarbejde er forholdsvis nyt, har det altså allerede givet gode resultater. Og arbejdsgruppen har masser af punkter på dagsordenen, der skal skabe en endnu bedre sammenhæng mellem dagtilbud og skole. Arbejdet er nemlig ikke stationært, og det ændrer sig hele tiden efter behov, fortæller Randi Brahe Kragelund.

”Næste store skridt er inklusion. Hvordan arbejder vi med børn med særlige behov? Her skal vi i højere grad ensrette måden, vi allerede arbejder på. I dagtilbuddet går man i stigende grad fra ressourcepædagoger til ressourcevejledere, hvilket vi i skolen også er begyndt på. Målet er at skabe et fællesskab, hvor der er plads til alle,” siger hun.

 

Af Charlotte Kongsgaard Nielsen, kommunikationsmedarbejder, Skødstrup Skole og Skødstrup Dagtilbud

 Læs og se billeder i vores husdansomdelte blad 8541 -dit lokale blad, December 2017

 

Relaterede artikler

Van Gok Band foran skolen
Skole og institutioner

Gamle elever og lærere fester

Er du fuldvoksen og trådte dine barnesko på Skødstrup Skole? Eller var du lærer dengang?
Så kan du deltage i en fest for gamle elever og lærere. Den foregår lørdag 29. juni i Hornslet-Hallen.

Skoleleder på Skødstrup Skole Søren Skalhøj Pedersen
Børn og unge

På morgentur med skolelederen

For lidt over et år siden blev Søren Skalkhøj Petersen ansat som ny leder på Skødstrup skole. Efter en årrække at haft ansvaret på en langt mindre skole. ”8541” tegner et portræt af skolelederen, der sagtens kan mærke, at han nu står i spidsen for Danmarks største skole samlet på en matrikel.

Det undersøges for tiden, hvor i området der kan placeres en ny afdeling af Skødstrup Skole. De muligheder vil man ikke udtale sig om i øjeblikket.
Børn og unge

Håb om skoleudvidelse i Skødstrup

Af Birger Agergaard Foto Thomas Nykrog Der er nu begrundet håb om, at der kan opføres en ny afdeling til Skødstrup Skole. Skolen har været