Søg
Close this search box.

Får vi bedre trafikale forhold?

default image

Det skal vi have med den vækst, vi har i 8541, og i Skødstrup Fællesråd har vi konstant fokus herpå. Om det er et vejprojekt eller et helleanlæg, skal vi kæmpe herfor, da nye udstykninger ved deres lokalplaner ikke omhandler tilstødende veje og stier. Det fik vi fokus på hos politikerne ved Borgermødet den 25. oktober sidste år, og en nyrevideret samarbejdsaftale mellem Aarhus Kommune og fællesrådene håber vi kan give os nogle flere resultater til gavn for vores lokalsamfund.

Helhedsplan for en bedre infrastruktur
Alle fællesråd i Aarhus Kommune har hvert år haft mulighed for at komme med forslag til det årlige anlægsprogram, som byrådet godkender hvert år. Hertil har Skødstrup Fællesråd også hvert år bidraget med forslag, hvor udfordringen er, at der på det samlede budget for anlægsprogrammet kun er afsat få midler, som kan realisere disse mange ønsker, og forløbet med indstillinger til anlægsprogrammet har ikke været gavnligt. Det er ved flere fællesråds dialog med Aarhus Kommune blevet påpeget, og man foreslår nu en tættere dialog, hvor vi får besøg for en nærmere og mere detaljeret gennemgang i vores lokalområde. Vi håber i Skødstrup Fællesråd, at denne proces kan påbegyndes i år, så vi kan få lavet en fælles koordineret helhedsplan for vores lokalområde.

Et af de store ønsker er bedre trafikafvikling på Grenåvej ved tilkørsel til Djurslandsmotorvejen mod syd. Vi har tidligere her i 8541 beskrevet et forslag til ændring af Kirkeholtvej og Løgtenvej fra Hornslet, som vi fik afvist. Det er vores håb, at vi med denne dialog med Kommunen kan få fokus på en løsning, der også opfylder vores behov for bedre udkørsel fra Segaltvej mod nord.

Af andre projekter er det trafikdæmpning på Grenåvej ved Skødstrup Skole, ved Skødstrup Kirke og på Bondehaven ved Stationsvangen – Kløvervangen. Derudover er der en række andre både ældre og nyere ønsker som vi nu håber, at vi i fællesskab med kommunen kan få bearbejdet i en fælles helhedsplan.

Privatisering af veje og Letbanen m.m.
Som du kan læse på side6-7, er Aarhus Kommune også i gang med en proces, hvor kommunen om nogle år privatiserer offentlige veje i Kommunen. Det er væsentligt, at processen hermed bliver gjort ordentligt.

Infrastruktur er ikke kun veje og stier, men også mange andre ting som f.eks. offentlig transport. Her venter vi spændt på, at vi kan benytte Letbanen som du kan læse mere om på side 6-7. Hertil tilpasse buslinjers køreplaner, hvor vi skal sikre os, at vi fremover samlet har de rigtige muligheder for offentlig transport.

På andre infrastrukturområder har vi fået udvidet Skødstrup Skole, og der er kommet nye institutioner til. Dertil bygges endnu en ny integreret institution til de små, som man kunne læse om i sidste nummer af 8541. Det skal vi have øje for, hvis vi fortsat oplever en vækst som de seneste år. Selvom vi vokser og bliver flere borgere i de kommende år, skal det hele fungere i 8541.

Repræsentantskabsmøde den 12. april
Medlemmer af Fællesrådet kan på det kommende Repræsentantskabsmøde i Sognegården den 12. april kl. 19:30 høre mere om de mange emner, Skødstrup Fællesråd arbejder med til gavn for dit lokalsamfund.

Af Steen Hermansen, formand for Skødstrup Fællesråd

Læs mere i 8541 -dit lokale blad (april 2018)

Relaterede artikler

Billederne af ejendommen er taget den 4. april i år.
Byggeri og bolig

Byggemareridt III

Tekst og foto: Thomas Nykrog Så er det tredje gang på tre år, vi kan skrive en episode af føljetonen om nybyggeriet på Tronkærlund 28

Grenåvej (nederst) med Rema1000 (højre) og bedemandsforretningen (venstre). Fra Grenåvej ser man ikke, hvor langt bagud, Grenåvej 743 strækker sig. Den nyindkøbte grund bidrager med sine 1196 m2 cirka til en fjerdedel af Rema1000s nye areal. Den gule linje markerer det gamle skel mellem de to ejendomme.
Byggeri og bolig

Historien fortsætter

Vi har i 8541 troligt beskrevet den lange historie fra Kiwi-markedet på Grenåvej lukkede i 2016, til den nye Rema1000 slog dørene op samme sted i 2023. Så troede vi, at historien var slut. Men det er den ikke.