Søg
Close this search box.

Flere eller færre borgere?

Et af forslagene er "Skødstrupbakken", et projekt med knapt 200 boliger, svømmehal, padeltennis mv.

Af Birger Agergaard

De forslag til nye boliger, som du kan se i artiklen “Mange boligvisioner i 8541”, er ikke kommunens kop te. Her i resten af 20-erne skal der helst ikke komme flere borgere, mener kommunen – for tilflyttere får jo børn, der skal have plads i skole og institution!

Faktisk forventer kommunen 247 færre borgere frem til 2031! Også selv om der sandsynligvis vil blive bygget en del etageboliger centralt i Løgten, og mange af nybyggerne i byens eksisterende udstykninger får også børn i de kommende år.

Det er sjældent, at kommunens prognoser har holdt stik, og meget tyder på, at det gør de heller ikke denne gang.

Men det er et faktum, at kommunen ikke har udlagt nye boligarealer, for det ville øge presset på skole og institutioner yderligere.

Derfor er det lidt af et sats, når ansøgerne til nye udstykninger tør håbe på, at deres ønske bliver opfyldt i dette tiår.

Opbakning fra fællesråd
Alligevel bakker Skødstrup Fællesråd op om byudvikling, også det kommende tiår.

Inger Thranholm, formand for fællesrådet, siger:

”Vi har ingen holdning til de enkelte areal-ønsker, men vi kan godt se fornuften i en udvikling, der gør Løgten-Skødstrup bredere. Det er mere naturligt end at lade byen vokse op mod Skrald Skov, sådan som kommunen forestiller sig på lang sigt. Men en udvidelse skal selvfølgelig ske i sammenhæng med, at skolen udvides med en satellit, enten til indskolingen eller udskolingen, og der skal være flere institutionspladser. Vi fik i valgkampen en tilkendegivelse fra et flertal af partierne om, at det er nødvendigt at bygge en ny afdeling til skolen. I øvrigt ligesom vi fik det for fire år siden!”

Noget, der kan gøre en udvidelse af skolen yderligere nødvendig, er statens finanslovsforslag om, at der i indskolingen højst må være 26 elever. Ifølge kommunens elevtalsprognose vil nogle af klasserne i indskolingen skulle deles for at leve op til en lavere klassekvotient.

Peter Carlsen, også medlem af fællesrådet og formand for Erhverv 8541, bakker op om en vis boligudvikling i de kommende år og siger:

”Kommunen har været med til at fastlægge en centerstruktur, som siger, at detailhandelen har sit naturlige centrum fra Bytorvet og til SuperBrugsen, og at der også skal være to mindre centre ved skolen/hallen og i forbindelse med kirken. Nye boliger i øst og vest vil styrke denne centerstruktur,” siger han.

Læs mere i februarnummeret 2022

Relaterede artikler

Grenåvej (nederst) med Rema1000 (højre) og bedemandsforretningen (venstre). Fra Grenåvej ser man ikke, hvor langt bagud, Grenåvej 743 strækker sig. Den nyindkøbte grund bidrager med sine 1196 m2 cirka til en fjerdedel af Rema1000s nye areal. Den gule linje markerer det gamle skel mellem de to ejendomme.
Byggeri og bolig

Historien fortsætter

Vi har i 8541 troligt beskrevet den lange historie fra Kiwi-markedet på Grenåvej lukkede i 2016, til den nye Rema1000 slog dørene op samme sted i 2023. Så troede vi, at historien var slut. Men det er den ikke.