Søg
Close this search box.

Mange boligvisioner i 8541

Af Birger Agergaard

Hvorfor blev der ikke udlagt boligarealer i Løgten-Skødstrup, da Aarhus Kommune fremlagde sit forslag til ”Arealer til alle behov” midt i 2021? Det korte svar er, at skole og daginstitutioner er fyldt helt op, så flere boliger vil presse dem yderligere. Hvis altså der ikke ret hurtigt skaffes flere pladser til børnene.

Planlægning og opførelse af nye boliger vil alligevel tage en rum tid, måske lige så lang tid som en skoleudvidelse tager, og derfor ”tør” en række projektudviklere og jordejere godt foreslå mere boligbyggeri i 8541.

I hvert fald har forslagsstillerne ikke holdt sig tilbage med at pege på gode steder at udbygge området med nye boliger. Forslaget var i høring i den sidste halvdel af 2021 og er nu afsluttet.

Lokalbladet 8541 guider dig igennem forslagene i helt kort form. Du kan se de enkelte forslag på portalen deltag.aarhus.dk og finde ”Afsluttede” høringer, og derefter søge på f.eks. Skødstrup og Løgten.

  1. I Skødstrups sydvestlige udkant, nord for vejen til Hjortshøj, foreslås udlagt 18 hektar til boliger til mange forskellige målgrupper. Området rækker op til Plejehjemmet Kløvervangen, hvorfor arealet tæt herpå reserveres til boliger for ældre.
  2. Vi har allerede i oktobernummeret omtalt Projekt ”Skødstrupbakken” med knap 200 boliger samt svømmefaciliteter m.m., der delvist stilles til rådighed for skolen og byen. Placering: hjørnet af Kirkemosevej og Tronkærvej.
  3. Ejeren af et landbrugsareal mellem Vorre og Skødstrup foreslår to nye boligarealer, 16-20 rækkehuse i Vorre samt ca. 50 boliger i Skødstrup. Forslaget giver også mulighed for daginstitution, butik i Vorre, svømmehal, sportsplads mv.
  4. Ejeren af et jordstykke i Løgtens vestlige del – mod Vorre – foreslår at anvende 52.000 kvm. til 13 seniorbofællesskaber med hver 11 boliger, plus et fælleshus.
  5. Ejeren af gården i Segalts nordlige udkant ønsker en dialog med Aarhus Kommune om at lade gården overgå til byudvikling, og at yderligere 63.000 kvadratmeter, fordelt på to arealer nord og øst for Segalt, udlægges til boliger.
  6. Nord for Hjelmagervej og øst for Fruenshøj, foreslår ejerne udlagt 8,5 hektar til boliger for f.eks. børnefamilier og seniorer.
  7. Også på Hjelmagervej, men på den sydlige side øst for Fruenseje og ud mod motorvejen, foreslår ejerne udlagt 12,5 hektar til boliger for f.eks. børnefamilier og seniorer.
  8. I trekanten mellem Hjelmagervej og Ny Studstrupvej, foreslås udlagt areal til 50 boliger som almene andelsboliger i et bofællesskab for unge, unge familier og seniorer.
  9. Ved Ny Studstrupvej, øst for Lauritshøj, foreslås 28.000 kvm. inddraget i perspektivarealet til boligformål.
  10. Studstrup bør også udvides, foreslår ejeren af arealet på Studstrupvej, tættest mod byen og overfor klubhuset. Her bør udlægges plads til 19 parcelhuse. En udvidelse i Studstrup vil ikke påvirke elevtallet på Skødstrup Skole, idet børnene går på Skæring Skole.

En bredere by, ikke smallere
Hvis du forestiller dig, at alle forslag kommer med i kommuneplanen som byzone i den kommende kommuneplan – det er næppe realistisk, men prøv alligevel – så vil du på bladets indtegnede forslag kunne se, at byen bliver bredere og ikke længere. Det falder godt i tråd med Skødstrup Fællesråds holdning, idet rådet har kritiseret, at kommunen vil have byen til – på sigt! – at vokse mod nord op mod Skrald Skov. Det ville gøre Løgten-Skødstrup endnu længere end de fem kilometer, som byen strækker sig over i dag. Det er bedre at udvikle byen i bredden, siger fællesrådet.

Læs hele februarnummeret 2022 på PDF

Relaterede artikler

Skødstrup Fællesråd sammen med de to inviterede arkitekter, som ses til højre: Lars Autrup og Anne Mette Boye. Pladsen, som de står på, bliver mere eller mindre inddraget til Løgten Bymidte, men Bytorvet på den anden side af Grenåvej bør være til mennesker og ikke biler, mener de. (foto Birger Agergaard)
Byggeri og bolig

Byarkitekter på besøg: Noget til maven, ånden og børnene

Skødstrup Fællesråd foretog sammen med to inviterede arkitekter, Lars Autrup og Anne Mette Boye en byvandring i Løgten og Skødstrup. Bytorvet hvor bl.a. apoteket ligger, bør være til mennesker og ikke biler, mener de. (foto Birger Agergaard)

Billederne af ejendommen er taget den 4. april i år.
Byggeri og bolig

Byggemareridt III

Tekst og foto: Thomas Nykrog Så er det tredje gang på tre år, vi kan skrive en episode af føljetonen om nybyggeriet på Tronkærlund 28