Søg
Close this search box.

Frivilligstafetten – Forældre til ordblinde børn presser på

190410 Helle Wilkens ordblindefrivillig190410 ordblind4190410 Pia Josiassen ordblindefrivillig

Hvis du er forældre på Skødstrup Skole og kommer til at opleve, at dit barn bliver testet ordblind, vil du på skolen få udleveret en otte siders folder, som en gruppe forældre netop har udgivet.

”Vi er en gruppe forældre, som har været i samme situation som den I er i nu. Vi savnede støtte, hjælp og nyttig viden til at komme videre. Derfor har vi udarbejdet denne folder, som I forhåbentlig kan få glæde af.”

Gruppen blev i sidste nummer af 8541 foreslået til Frivilligstafetten, fordi de gør et stort arbejde for ikke bare deres egne børn, men for at give alle ordblinde børn på skolen de bedste muligheder. Vi har mødt to af de fem tovholdere i netværket, Pia Josiassen og Helle Wilkens, til en snak.

Helle har sønnen Mads, der går i 7. klasse og som blev testet ordblind i 4. klasse, mens Pias søn Rasmus går i 8. klasse og blev testet ordblind for et år siden. Begge sønner har accepteret deres læse- og skrivevanskeligheder, om end de helst ville være sluppet for handicappet, som ikke kun rammer i indlæringen, men gennem alle livets faser. Men det hjalp at få det afklaret.

 

”Så er jeg ikke dum”
”Min søn sagde: Det var godt at få at vide, at jeg er ordblind – for så ved jeg jo, at jeg ikke er dum,” siger Helle – og Pias søn reagerede på samme måde. De har oplevet det, som rigtig mange ordblinde børn har oplevet i skolen: De kunne ikke det samme som klassekammeraterne, deres lærere ”opdagede” ikke deres handicap, hvorfor de heller ikke fik hjælperedskaber.

Helle og Pia understreger, at kommentarerne i denne artikel ikke kun beror på egne oplevelser, men på, hvad de har hørt mange andre forældre sige.

Helle og Pia har på linje med mange andre forældre måttet presse på for at sikre, at børnene fik den lovbestemte hjælp. Som så også kom i gang, men ikke alle børn får i dag den nødvendige hjælp. Der er stadig muligheder for forbedringer, specielt i sprogfagene, siger de.

”Vi ventede et halvt år efter testen på at få den såkaldte IT-rygsæk (computer med særligt tilbehør) – det skal slet ikke tage så lang tid, fordi det kan klares på 14 dage,” siger Pia og suppleres af Helle, der mener, at nogle lærere ikke er uddannet godt nok til at hjælpe ordblinde børn. Eksempelvis, når ordblinde børn har brug for at få læst tekster højt via mobiltelefonen, men får at vide, at de slet ikke må bruge deres mobil. Eller hvis de bliver fravalgt til gruppearbejde, men må arbejde og fremlægge individuelt.

Helle og Pia valgte hver for sig at svare på en opfordring på Facebookgruppen ”Borger til Borger” – det var startskuddet til gruppen for to et halvt år siden.

 

Positiv tilgang til samarbejde
Hvorfor er det nødvendigt med forældregruppen – det er vel skolen, der skal yde hjælpen?

”Det her handler også om, hvad skolen IKKE gør,” svarer Pia og understreger straks, at forældregruppen fra starten har haft en konstruktiv og positiv tilgang til samarbejdet. Og efter lidt tøven valgte skolen samme tilgang, fordi gruppen netop ikke var sat i verden for at brokke sig og klage.

”Vi har et positivt mål med gruppen. Det vigtigste er at være med til at gøre Skødstrup Skole til en ordblindevenlig skole,” siger Pia. Helle supplerer:

”Vi mødes månedligt, men vi skriver sammen dagligt. Vi har oprettet Facebookgruppen ’Netværksgruppe for forældre til ordblinde børn på Skødstrup Skole’, som lige nu tæller 52 medlemmer.”

 

Aktiv Facebookgruppe
Via Facebookgruppen deler forældre viden via links, tips, oplysninger om kurser og uddannelser og så videre. Netværkets arbejde bliver respekteret af skolens ledelse og personale, som anser forældregruppen som en positiv samarbejdspartner.

Tovholderne stod i marts bag et succesfuldt arrangement på skolen, hvor 150 deltog. De fleste var forældre – og nogle lærere kom også, selv om de ikke kunne få mødet medregnet som arbejdstid.

”Vi samarbejder også med skolebestyrelsen, som kan se vigtigheden af det vi gør. Det er win-win for begge parter, for hvis vi kan sørge for, at ordblinde børn får den rette hjælp af skolen og god støtte af deres forældre, så hæves skolens karaktergennemsnit og børnenes trivsel,” fortæller Pia.

Mellem fire og syv procent af danskerne er ordblinde. På Skødstrup skole betyder det omkring 60 børn.

Ikke nogen dans på roser

”Det går fremad, men vi ser stadig, at børn med ret til støttetimer ikke får det,” siger Pia.

Helle: ”For mange elever med læse- og skrivevanskeligheder er skoleforløbet ikke er en dans på roser. De oplever en række nederlag, og det er det, vi går i dialog med skolen for at undgå.”

Pias søn skal efter sommerferien på ordblindeefterskole, hvor underviserne i sagens natur har specialiseret sig i at give ordblinde de bedste muligheder.

Helles søn skal på en anden folkeskole med sejlsport som tema, og dermed går de to af som tovholdere. Heldigvis har to andre forældre meldt sig til som tovholdere. Men Pia kommer til at savne gruppen:

 

Hvor er fædrene?
”Vi er meget sociale i gruppen og involverer os i, hvordan det går med de andres børn og den slags.”

I er fem i gruppen, og alle fem er mødre. Også de to kommende medlemmer er mødre. Hvor er fædrene henne?

Pia: ”Det er et godt spørgsmål! Måske er vi mødre mere bekymrede og føler os mere ”ramt”, når vore børn oplever endnu et nederlag, men ellers ved jeg ikke rigtigt.”

Helle: ”Der er plads til flere i tovholdergruppen, også mænd!”

 

Et godt råd
Har I et godt råd til andre forældre?

Helle: ”Ja, støt dit barn i at få alderssvarende undervisning, brug lyttelæsning aktivt, stil realistiske krav til dit barn og lærerne.”

Og Pia: ”Støt dit barn i at blive rigtig god til noget uden for skolen – sport, musik… noget, der kan give et positivt selvbillede og troen på, at MAN KAN GODT!”

 

Af Birger Agergaard Foto: Thomas Nykrog
Læs mere i 8541 -dit lokale blad (maj 2019)

Relaterede artikler

For børn i alle aldre:: Markedsdag på Bytorvet i Løgten lørdag den 9. september
Erhverv

Markedsdag i sommerens efterglød

Under den ”blåeste” septemberhimmel, man næsten kan ønske sig, holdt 8541 Handel en virkelig velbesøgt markedsdag på Bytorvet i Løgten lørdag den 9. september.

Erik Søndergård holder en af grundlovstalerne
Traditioner

Grundlovsdag 2023

Tekst og fotos Hans-Jørgen Krickhahn Coronatiden er for alvor trængt i baggrunden. Der var næsten deltagerrekord til Skødstrup Kirkes Grundlovsarrangement i baghaven den 5. juni.

Cøcilie Uhre Karlsson og Olav Liengard sang og spillede for til fællessang
Kultur

Musik under blodbøgen

Den første lørdag i september blev en ny idé sendt til vejrs på Himmerig-gården i Skødstrup. En vaskeægte musikfestival.
Fra kl. 12 til kl. 21 kunne den opleves på to scener i Bofælleskabet Himmeriggårdens skønne store have, der på smukkeste vis krones af en gammel blodbøg.