Søg
Close this search box.

God dag til BORGERRÅDET ROSENBAKKEN

Den 7. februar mødte 148 borgere frem på Lokalcenter Rosenbakken for at tage del i det møde, som Aarhus Kommune havde inviteret til. Formålet var at orientere om de ændringer, som Aarhus Kommune har udstukket for etablering af råd på kommunens lokalcentre og plejehjem. Formålet med mødet var også at få flere borgere til at gå ind i arbejdet omkring lokalcentret.

Områdechef Susanne Sejr redegjorde om baggrunden og sagde, at arbejdsgangene skal gøres lettere, og der skal være større selvbestemmelse i de enkelte råd. Borgerne skal have medbestemmelse og tage ansvar for deres lokalcenter. Der kom en del spørgsmål til områdechefen, og der var en konstruktiv og positiv snak.

Tre tidligere medlemmer af det gamle Brugerråd havde stillet sig til rådighed som medlemmer af det nye råd, så en vis kontinuitet kan følge med over i det nye råd. Og to af de fremmødte borgere meldte sig til at gå ind i det nye råd.

Ved et møde den 22. februar med områdechefen konstituerede Borgerrådet sig sådan:

Formand:                                            Margrethe Delcomyn

Næstformand:                                    Lisbeth Lundby

Kasserer:                                           Ove Jakobsen

Kursus- og aktivitetsleder:                Jens Garsteen

PR-ansvarlig:                                   Olav Ebbesen

Nye og gamle ønsker
På mødet den 7. februar var der omdelt sedler, hvor man kunne skrive sine ønsker og drømme om fremtidige aktiviteter på Lokalcentret. Og der kom rigtig mange ønsker frem. En del af ønskerne var, at bibeholde mange af de aktiviteter, der allerede foregår på Lokalcentret. Men der var også nye ønsker, som Rådet nu skal se på, og om muligheder for nye tiltag.

Derfor har vi nu trukket i arbejdstøjet, og vi vil gøre os umage for at tilgodese så mange af ønskerne som muligt, så vi kan starte en ny sæson til efteråret til glæde for alle de aktive borgere, der benytter Lokalcentret.

God energi omkring huset
Ligeledes på mødet den 7. februar var der også en del af de fremmødte, som meldte sig som interesserede – som vil støtte og medvirke i forskellige udvalg. De pågældende bliver indkaldt til møde sammen med Rådet, så vi sammen kan iværksætte aktiviteterne, og på den måde skabe god energi rundt omkring i huset.

Hvis der er flere, der er interesserede i at være med, kan man henvende sig til Jens Garsteen på mail: jensgarsteen37@gmail.com

Det var dejligt at se så stort et fremmøde, interesse og positive holdning omkring vores Lokalcenter. Mødet sluttede med dejlig middag fra cafeens gode køkken, og her var der lejlighed til at få snakket på kryds og tværs, hvilket der også blev. Lige netop det fællesskab, som vi gerne vil værne om!

Fra venstre: Ove Jakobsen, Olav Ebbesen, Lisbeth Lundby, Margrethe Delcomyn og Jens Garsteen.   

Af Margrethe Delcomyn, på Borgerrådets vegne

Læs mere i 8541 -dit lokale blad (april 2018)                                                                                 

Relaterede artikler

Fra venstre ergoterapeut og vicechef Lotte Kirkegaard, Erik Søndergård Lions Skødstrup, ergoterapeut Julie Buchwald og fysioterapeut Ida Mateusiak
Senior

En stoleløfter til Kløvervangen

Lions Club har doneret en stoleløfter til Plejehjemmet Kløvervangen. Den aflaster personalet og hjælper borgeren.