Søg
Close this search box.

Hjelmager – landsbyen nedenfor Løgten

Fruens Eje, som har givet navn til den nye udstykning på den anden side af vejen, ses her i forgrunden med Løgten i baggrunden. Hjelmager og Løgten er i dag reelt er vokset sammen. Op til 1950’erne drønede luftfotograferne frygtløst rundt i trætopshøjde i deres små, lærredsbetrukne propelfly.
Fruens Eje, som har givet navn til den nye udstykning på den anden side af vejen, ses her i forgrunden med Løgten i baggrunden. Hjelmager og Løgten er i dag reelt er vokset sammen. Op til 1950’erne drønede luftfotograferne frygtløst rundt i trætopshøjde i deres små, lærredsbetrukne propelfly.

Af Skødstrup Sogns Egnsarkiv

Hjelmager er et unikt stednavn. Intet andet sted i Danmark hedder sådan. Ordet er gammelt. Det er fundet i tekster helt tilbage i 1442, og stedet har nok heddet sådan langt længere tilbage i tiden. Det er blot ikke nedskrevet.

De to dele i navnet betyder dels

– Hjelm: en lang hvælvet bule i landskabet – en lang bakke ligesom en soldaterhjelm.

– Ager: betyder jo mark

Hjelmager betyder med andre ord: hvælvet mark.

Hjelmager finder man ved at dreje fra Grenåvej ved Siloetten, køre over skinnerne og fortsætte nogle hundrede meter ned ad – meget passende – Hjemagervej.

Hjelmagers storhedstid
I 1787 boede der flere personer i Hjelmager Bys fire gårde, end der var i Vorre eller Åstrup eller for den sags skyld på Vosnæsgård, nemlig 58 personer. Hjelmager er det nærmeste, vi kommer til en forgænger for Løgten, og en del af Løgtens huse er da også matrikuleret som beliggende på Hjelmagers marker i dag.

Hjelmager er gammel. Gårdene var oprindeligt fæstegårde under Vosnæs, som en efter én blev frikøbt op gennem 1800-tallet. Landsbyen består udover de fire gårde af yderligere 3-4 ældre huse. Egentlig er Løgtengården også en udflyttergård fra Hjelmager, som den driftige Mogens Blach købte og flyttede op til Grenåvej i 1860.

Gården ”Fruens Eje” hed oprindeligt Grosens eje, men blev omdøbt, da den blev købt af læge Dorff Kjeldsen fra Ålborg. Hans kone var fra England, og hun satte en mere engelsk stil på huset blandt andet med en skorsten med to rør af brændt glaseret ler på toppen. Gården blev efter ægteparrets død i 1966 købt af købmand Carlsen.

Billede6

Sognefoged Holme var en stor og stærk mand, der havde været dragon som soldat, som det ses af nærværende billede. Han var vellidt og rolig og kunne hurtigt sætte et par slagsbrødre på plads, hvis det gik lidt for hedt til på kroen. Udover at være en slags deltidspolitimand indebar hvervet som sognefoged også, at han bragte stævninger og andre meddelelser ud til folk fra retten i Hornslet.

Hjelmagervej 3, eller sognefoged Holmes gård, ligger der stadig, men har i mange år været sat lidt i skyggen af Carlsen Byggemarked, som blev oprettet på gårdens marker op mod jernbanen. Byggemarkedet ejes af familien Carlsen og er udlejet et par år endnu. Oprindeligt lå Holmes Gård gården nede ved gadekæret, hvor Hjelmagervej drejer skarpt, men den nedbrændte omkring 1930. Ejner Holme købte den og flyttede den op på dens nuværende beliggenhed. Her boede Kathrine og Ejner Holme til deres død, hvor Carlsen købte gården. Ægteparret Holme blev boende i ”Holmegården” til deres død.

Hjelmagervej9 Thomassen

Familien Thomassen har boet i Hjelmager på Hjelmagervej 9 i et par generationer. Eriks fader Rasmus Martin Lauge Thomassen var sognerådsformand i Skødstrup. Jorden er nu som på de fleste af gårdene bortforpagtet. Den fjerde gård i Hjelmager er Holger Andersens gård, der ligger lige op ad Erik Thomassens.

Læs hele aprilnummeret 2022 på PDF

Relaterede artikler

Skødstrup Kirke Indgangsdør mod nord og dør til tårnet
Historie

Kirkens ukendte rum

Når man kommer op til kirken fra parkeringspladsen, er det første, man når til, den store blå dør i tårnet. Normalt fortsætter kirkegængerne videre om til våbenhuset i kirkens sydside og går den vej ind. Gangbesværede, og bruden ved bryllupper, får dog lov at bruge den store, blå dør. Men hvad gemmer der sig så bag den lille, blå dør, som Erik Søndergård her er ved at låse op? Svaret kommer i denne artikel.

Hedelisker Mose er arkæologisk interessant, men informationerne om området lader vente på sig. Billedet viser arkæologigruppens gåtur til mosen i vinter. (foto Birger Agergaard)
Historie

Historisk sti er forsinket

     Af Birger Agergaard Moesgaard Museum tog munden for fuld, da man derfra lovede, at den historiske sti ved Lauritshøj og Hedelisker Mose kunne stå