Søg
Close this search box.

”Jeg har frihed til at give børnene nærvær og omsorg”

 

Der er roligt rundt om køkkenbordet. Udenfor er det knapt blevet lyst, og tre børn sidder lige så stille og vågner med hver deres tallerken med lun bolle og små stykker frugt. I barnevognen ude på terrassen ligger det fjerde barn og sover.

Sådan starter hver formiddag hos dagplejer Tine Eskelund Thomsen. I et roligt tempo. Børnenes tempo.

”Jeg er meget tæt på børnene, og det betyder, at jeg kender dem indgående. De har hver deres personlighed, som jeg kender ud og ind. På den måde kan jeg imødekomme børnenes behov, præcis hvor de er,” siger Tine Eskelund Thomsen.

43-årige Tine Eskelund Thomsen er uddannet pædagog og havde aldrig drømt om at blive dagplejer. For to år siden tog hun alligevel springet, og nu kan hun ikke forestille sig at lave andet. Hun arbejder op til 48 timer om ugen. Men hun bestemmer selv over sin dag, og hun nyder det nærvær, hun som dagplejer kan give børnene.

Dagpleje 3 Dagpleje 4 Dagpleje 5 Dagpleje 6

”Friheden i jobbet passer mig rigtig godt. Jeg kan næsten gøre, hvad jeg har lyst til. Jeg følger børnenes udspil og bygger videre på det, og dagene former sig efter, hvordan børnene har det på dagen. Det er meget meningsfyldt for mig,” siger hun med den mindste pige i favnen, mens de to største børn nu har indtaget stuegulvets motorikbane. I dag har de ingen planer udover det, børnene har lyst til.

I Skødstrup Dagtilbud er der 15 dagplejere, en fast gæstedagplejer og en såkaldt ’flyver’, som kan komme og vikariere, hvis dagplejerne har brug for fri et par timer til f.eks. lægebesøg eller andet.

Selvstændig og sammen
Selv om jobbet som dagplejer kræver stor selvstændighed, er der et stærkt kollegafællesskab blandt byens dagplejere, lyder det. En dag om ugen er dagplejerne i heldagslegestue, tre dagplejere ad gangen, så børnene oplever at blive en del af en større børneflok. Derudover mødes de til gymnastik en gang om ugen i vinterhalvåret og på faste legepladser i sommerhalvåret. Flere af dagplejerne mødes også til musikalsk legestue på Plejehjemmet Kløvervangen.

”Vi laver rigtig meget på tværs, og vi er gode til at besøge hinanden og arrangere ture sammen. Det giver et godt kollegialt netværk, som kommer både børn og voksne til gode. Børnene bliver også trygge ved de andre dagplejere, som de skal passes hos, når der er sygdom og ferie,” siger Tine Eskelund Thomsen.

”Udfordringen kan være, at jeg til daglig er alene om opgaven. Har jeg et barn med særlige behov, skal jeg jo dække alle fire børn ind. Men der kan vi trække på vores ’flyver’ som ekstra ressource. Og så kan jeg altid få faglig sparring og hjælp af vores pædagogiske leder,” siger Tine Eskelund Thomsen.

Faglig tyngde
Den pædagogiske leder for Dagplejen Skødstrup er Anette Stoltenberg Hansen. Hun kommer på tilsyn hos hver enkelt dagplejer cirka seks gange om året og yder faglig sparring, når der er behov for det. Anette Stoltenberg Hansen har som Tine Eskelund Thomsen en baggrund som pædagog og ser ligeledes stor værdi i dagplejen.

”Det, dagplejen kan, er at give en enorm høj grad af nærvær i meget overskuelige omgivelser. Samtidig får børnene det sociale aspekt med, da dagplejerne ses meget på tværs og giver børnene mulighed for at indgå i større fællesskaber,” siger Anette Stoltenberg Hansen.

Også fagligheden i Dagplejen Skødstrup vil Anette Stoltenberg Hansen gerne slå et slag for:

”Vi har en flok dagplejere her i byen med noget faglig tyngde. De har alle sammen efteruddannet sig, og vi arbejder på lige fod med personalet i institutionerne med Den styrkede pædagogiske læreplan. Vi bibeholder det faglige niveau ved, at jeg kommer rundt og sparrer med dagplejerne, på samme måde, som der videndeles og sparres i institutionerne,” siger hun.

Kigger efter nye dagplejere
Da der fortsat er efterspørgsel på pasning i Skødstrup, er Anette Stoltenberg Hansen på udgik efter nye engagerede dagplejere, der kunne have mod på opgaven.

”Man skal være indlevende og empatisk og have lyst til at arbejde med børn og engagere sig. Og lyst til at komme tæt på børnene og deres familier. Har man det, kan vi tilbyde stor frihed til at tilrettelægge sit eget arbejdsliv med gode muligheder for samarbejde og sparring,” siger hun.

Mange gode grin
Hjemme i Tine Eskelund Thomsens stue er mindstemanden stået op fra sin formiddagslur, og legen på gulvet har udviklet sig til noget med en lyserød rumraket og en farlig tiger. Hun kan ikke lade være med at grine af børnenes påfund.

”Det er et job, der giver mig mange gode grin. Og jeg har frihed til at give børnene nærvær og omsorg og virkelig gå i dybden med det. Den mulighed har jeg ikke haft andre steder i mit arbejdsliv,” siger hun.

Læs mere i 8541 -dit lokale blad (feb 2020) 

Relaterede artikler

Et tableau blev stillet frem til eleverne, så de kunne blive inspireret af blodstænk, spillekort, penge og en paryk.
Børn og unge

”En mand er fundet død ved Sokkehuset”

150 elever fra 6. klasse på Skødstrup Skole har i et projekt arbejdet med den lokale forfatter Annie Bahnson, der har fået lov at inspirere hele årgangen til at skrive krimier. Vil du vide, hvad der skete, så start ved Sokkehuset – og tag din smartphone med på eventyr.

Det undersøges for tiden, hvor i området der kan placeres en ny afdeling af Skødstrup Skole. De muligheder vil man ikke udtale sig om i øjeblikket.
Børn og unge

Håb om skoleudvidelse i Skødstrup

Af Birger Agergaard Foto Thomas Nykrog Der er nu begrundet håb om, at der kan opføres en ny afdeling til Skødstrup Skole. Skolen har været

Van Gok Band foran skolen
Skole og institutioner

Gamle elever og lærere fester

Er du fuldvoksen og trådte dine barnesko på Skødstrup Skole? Eller var du lærer dengang?
Så kan du deltage i en fest for gamle elever og lærere. Den foregår lørdag 29. juni i Hornslet-Hallen.