Søg
Close this search box.

Jernaldervej får nyt liv på kirkegården

Når vejen tages op, kan arkæologerne foretage en supplerende udgravning ved den. Skødstrup Menighedsråd har besluttet at stille et stykke jord til rådighed på kirkegården, så jernaldervejen kan genetableres få hundrede meter fra dens oprindelige plads. Her bliver den tilgængelig for offentligheden, og samtidig bliver der passet på den. Der er også gode parkeringsforhold og toiletfaciliteter allerede.

Interessen for fundene og udgravningerne er overvældende stor. Flere hundrede interesserede har allerede deltaget i foredrag og møder i Skødstrup sognegård, på Lokalcenter Rosenbakken og på Moesgård Museum, hvor livet i jernalderen er blevet belyst. Læg dertil artikelserien om jernaldersamfundet her i 8541.

På baggrund af den store interesse og de omfattende fund vil der blive arbejdet på at etablere en jernalderrute, hvor man kan gå mellem de forskellige fundsteder og offermoser.

”Vi håber at kunne lave en oplevelsesrute, hvor jernaldersamfundet bliver levende formidlet gennem plancher, skilte, aktiviteter og andre ting”, siger sognepræst Erik Søndergård, der har deltaget i processen.

Jernalderruten kan blive en nærværende historisk rejse, hvor vi kan få et indblik i hverdagen, arbejdet, redskaberne, landbruget, tro og skikke for 2000 år siden. Vi vil gerne producere undervisningsmateriale om Skødstrup i jernalderen gennem et samarbejde med Moesgårds undervisningsafdeling, Skødstrup skole, Skødstrup kirke og andre relevante bidragydere. Hele projektet tænkes realiseret i flere etaper og skal blandt andet finansieres gennem donationer fra fonde.

I projektets første etape håber vi gennem en lokal indsamling at rejse 100.000 kr. til at genetablere den brostensbelagte vej, så den bliver tilgængelig for offentligheden. Vi håber, at mange vil bidrage med både små og store beløb, så vi kan bevare og formidle historierne om byens ældste vej, menneskene, offermoserne og hverdagen. Det er fortællinger, som har værdi for alle.

 

Du kan bidrage

På et tidspunkt bliver der brug for frivillig arbejdskraft til at løfte stenene, når vejen skal tages op og deponeres, indtil der er indsamlet midler nok til at genetablere den. Det er Moesgaards arkæologer, der bestemmer tidspunktet, og på Facebook-gruppen “8541 Skødstrup-Løgten” vil man kunne se, hvornår der kaldes på arbejdskraft. Arbejdet vil foregå under opsyn og vejledning af arkæologer. En udvalgt brolægger har påtaget sig specialopgaven med reetableringen.

Indsamlingsmålet er 100.000 kr. og alle beløb modtages med glæde. Bidrag kan indbetales i Djurslands Bank på konto “Jernaldervejen på Lauritshøj”, 7262-1028207.

Man kan også benytte Mobilepay ved hjælp af 2228 1667 “Jernaldervejen ved Lauritshøj”.

Herfra skal lyde en tak til alle bidragydere.

Af sognepræst Erik Søndergård, Skødstrup Kirke

Relaterede artikler

Hedelisker Mose er arkæologisk interessant, men informationerne om området lader vente på sig. Billedet viser arkæologigruppens gåtur til mosen i vinter. (foto Birger Agergaard)
Historie

Historisk sti er forsinket

     Af Birger Agergaard Moesgaard Museum tog munden for fuld, da man derfra lovede, at den historiske sti ved Lauritshøj og Hedelisker Mose kunne stå

Skødstrup Kirke Indgangsdør mod nord og dør til tårnet
Historie

Kirkens ukendte rum

Når man kommer op til kirken fra parkeringspladsen, er det første, man når til, den store blå dør i tårnet. Normalt fortsætter kirkegængerne videre om til våbenhuset i kirkens sydside og går den vej ind. Gangbesværede, og bruden ved bryllupper, får dog lov at bruge den store, blå dør. Men hvad gemmer der sig så bag den lille, blå dør, som Erik Søndergård her er ved at låse op? Svaret kommer i denne artikel.