Søg
Close this search box.

Jernaldervej får nyt liv på kirkegården

Når vejen tages op, kan arkæologerne foretage en supplerende udgravning ved den. Skødstrup Menighedsråd har besluttet at stille et stykke jord til rådighed på kirkegården, så jernaldervejen kan genetableres få hundrede meter fra dens oprindelige plads. Her bliver den tilgængelig for offentligheden, og samtidig bliver der passet på den. Der er også gode parkeringsforhold og toiletfaciliteter allerede.

Interessen for fundene og udgravningerne er overvældende stor. Flere hundrede interesserede har allerede deltaget i foredrag og møder i Skødstrup sognegård, på Lokalcenter Rosenbakken og på Moesgård Museum, hvor livet i jernalderen er blevet belyst. Læg dertil artikelserien om jernaldersamfundet her i 8541.

På baggrund af den store interesse og de omfattende fund vil der blive arbejdet på at etablere en jernalderrute, hvor man kan gå mellem de forskellige fundsteder og offermoser.

”Vi håber at kunne lave en oplevelsesrute, hvor jernaldersamfundet bliver levende formidlet gennem plancher, skilte, aktiviteter og andre ting”, siger sognepræst Erik Søndergård, der har deltaget i processen.

Jernalderruten kan blive en nærværende historisk rejse, hvor vi kan få et indblik i hverdagen, arbejdet, redskaberne, landbruget, tro og skikke for 2000 år siden. Vi vil gerne producere undervisningsmateriale om Skødstrup i jernalderen gennem et samarbejde med Moesgårds undervisningsafdeling, Skødstrup skole, Skødstrup kirke og andre relevante bidragydere. Hele projektet tænkes realiseret i flere etaper og skal blandt andet finansieres gennem donationer fra fonde.

I projektets første etape håber vi gennem en lokal indsamling at rejse 100.000 kr. til at genetablere den brostensbelagte vej, så den bliver tilgængelig for offentligheden. Vi håber, at mange vil bidrage med både små og store beløb, så vi kan bevare og formidle historierne om byens ældste vej, menneskene, offermoserne og hverdagen. Det er fortællinger, som har værdi for alle.

 

Af sognepræst Erik Søndergård, Skødstrup Kirke

Relaterede artikler

Arkæologerne ved Moesgaard Museum har gjort mange helt unikke fund i Skødstrup fra Jernalderen. Fundene daterer sig fra 250 f. Kr. til 250 e. Kr. og består af en komplet rækkelandsby, offermoser der indeholdt våben, hunde, et lig af en ung kvinde som var blevet ofret, smykker, lerkar m.m., gravpladser og bopladser.
Egnsarkiv

Historisk område indvies til foråret

Arkæologerne ved Moesgaard Museum har gjort mange helt unikke fund i Skødstrup fra Jernalderen. Fundene daterer sig fra 250 f.kr. til 250 e.kr. og består af en komplet rækkelandsby, offermoser der indeholdt våben, hunde, et lig af en ung kvinde som var blevet ofret, smykker, lerkar m.m., gravpladser og bopladser.

Hedelisker Mose er arkæologisk interessant, men informationerne om området lader vente på sig. Billedet viser arkæologigruppens gåtur til mosen i vinter. (foto Birger Agergaard)
Historie

Historisk sti er forsinket

     Af Birger Agergaard Moesgaard Museum tog munden for fuld, da man derfra lovede, at den historiske sti ved Lauritshøj og Hedelisker Mose kunne stå