Søg
Close this search box.

Kommunen svarer på “Kys og Kør”: Send en ansøgning

default image

Af Birger Agergaard

8541 har bedt Aarhus Kommune svare på nogle af de centrale spørgsmål i artiklen med Grundejerforeningen Løgten Vest. Lone Rasmussen fra Byrum, Teknik og Miljø, har sendt os svarene på vegne af flere medarbejdere. Af pladshensyn har vi forkortet svarene.

Når kommunen anbefaler Grankrogen og Berberisvej som sikker skolevej, så bør kommunen automatisk opklassificere vejene som offentlige eller sørge for snerydning?

Berberisvej bliver ikke anbefalet som en sikker skolevej for eleverne, men det er tilfældet for stisystemet mellem Segaltvej og Fyrrevænget samt Fyrrevænget/Lærkebakken.

Vi tror misforståelsen ligger i, at kommunen anbefalede skolen, at det ville være mere sikkert for de lette trafikanter for enden af Lærkebakken, hvis Berberisvej blev benyttet i stedet for at forældrene skulle lave en vendemanøvre netop for enden af Lærkebakken, hvor der vil være øget risiko for uhensigtsmæssige situationer.

Kommunen har opfordret Grundejerforeningen Løgten Vest til at ansøge om optagelse som offentlig, men kommunen har ikke modtaget en ansøgning.

Hvis grundejerne indsender en ansøgning, vil vi kunne gennemføre en gennemfartsanalyse, som kan vise den reelle trafikmængde og hvor stor en del af trafikmængden, der er uvedkommende motoriseret færdsel, det koster mellem 25.000 og 30.000 kr at udføre dette.

Hvis den uvedkommende motoriserede færdsel udgør mindre end 25 procent, skal grundejerne afholde udgifterne til gennemfartsanalysen, ellers betales den af kommunen.

Slangetællingerne viser ikke, at der er mere end 50 procent uvedkommende motoriseret færdsel i forhold til den forventede trafik.

Manglende dialog

Grundejerforeningen har savnet dialog med kommunen om indførelsen af den anbefalede skolevej – det var kun forældre på vejen, der hørte om det via ”Aula”

Grundejerforeningen Løgten Vest blev ikke hørt i denne forbindelse (ved etablering af afsætningsplads), da det var vores opfattelse at denne rute i forvejen måtte være den fortrukne rute for hovedparten af forældre, da denne rute ikke kræver nogen vendemanøvrer. Det blev altså vurderet at trafikmængden på Berberisvej i morgenspidstimen ikke ville blive påvirket i betydelig grad. Derudover var tanken at Berberisvej, på trods af at være en privat fællesvej, er offentlig tilgængelig, og med en placering så tæt på skolen må man kunne forvente trafik i relation til skolen.

Trafikken blev målt 5.-12. maj 2021, men er tallene herfra valide?

Der blev i forbindelse med slangetællingen (gummislanger på vejen, red.) klaget over, at grundejerne ikke mente at tallene ikke ville være valide, pga. corona.

Derfor valgte kommunen at lave en ny tælling i perioden den 29. maj til den 8. juni 2021. Trafiktallene har indgået i vores vurdering ud fra ”værst tænkelig” situation. Det kommunen tæller ved en slangetælling er trafikmængden og hastigheden. Trafikmængden holdes op imod den forventede trafikmængde, ud fra ejendommenes brug og områdets karakter.

Trafikmængden i første måleperiode er ÅDT (Årsdøgntrafik) på 169 og i anden måleperiode ÅDT 133. Den forventede trafikmængde er 148 biler om dagen.

(Kursiv) Vil Aarhus Kommune medvirke til en fartdæmpning på den lange lige strækning på Berberisvej?

Hastigheden er målt til et gennemsnit på 39 km/h, på hverdagsdøgn er der i begge måleperioder målt otte biler som har kørt lidt mere end 50 km/t. Langt de fleste hastighedsoverskrideler ligger i weekenden.

Læs hele aprilnmmeret 2022 på PDF

Relaterede artikler

Billedet er taget omkring Møllesvinget, hvor en borger vurderer, at syv ud af ti bilister overser de nye 40 km. skilte.
Trafik & veje

Virker den nye fartgrænse i Løgten?

Den nordlige del af Grenåvej i Løgten er nu med i et forsøg, der skal besvare spørgsmålet: kan man alene ved hjælp af skilte få trafikanterne til at sænke farten?

Grenåvej (nederst) med Rema1000 (højre) og bedemandsforretningen (venstre). Fra Grenåvej ser man ikke, hvor langt bagud, Grenåvej 743 strækker sig. Den nyindkøbte grund bidrager med sine 1196 m2 cirka til en fjerdedel af Rema1000s nye areal. Den gule linje markerer det gamle skel mellem de to ejendomme.
Byggeri og bolig

Historien fortsætter

Vi har i 8541 troligt beskrevet den lange historie fra Kiwi-markedet på Grenåvej lukkede i 2016, til den nye Rema1000 slog dørene op samme sted i 2023. Så troede vi, at historien var slut. Men det er den ikke.

Cyklisterne må have tålmodighed med at få bedre cykelstier.
Trafik & veje

Intet nyt fra vejfronten

Det var meningen, at det første stykke af Grenåvej skulle have haft et nyt slidlag i år. Det kommer der ikke.
Det er heller ikke bombesikkert, at der sker noget med hverken vejbane eller cykelstier i 2024.
“Riget fattes penge”.