Søg
Close this search box.

Ny løsning på trafikproblem i Nord

Den er længe savnet, men nu kommer den: Løsningen på problemet for bilister, der skal ud på Kirkeholtvej nord for Løgten. Og det ser ud til at blive en bedre løsning end de hidtil skitserede.

Rådmand Bünyamin Simsek sendte i oktober et brev til Skødstrup Fællesråd, hvor han fortalte, at Syddjurs og Aarhus Kommuner er blevet enige om en ny løsning, som skal realiseres midt i 2020:

I krydset, hvor trafikken fra Hornslet (Løgtenvej) går ud i Kirkeholtvej, bliver der et lyskryds. Desuden skal trafik fra Skødstrup/Løgten også munde ud i dette kryds, som bliver firebenet. Segaltvej skal altså forlænges og ramme det nye lyskryds.

Aarhus Kommune har penge på anlægsprogrammet til løsningen i 2019/2020.

”Vi forventer at projektere krydset i løbet af den resterende del af 2019 og udføre anlægget medio 2020,” har rådmanden meddelt fællesrådet.

Det er uklart, om løsningen betyder, at den nuværende udmunding i Kirkeholtvej lukkes.

Glæde hos fællesrådet

Hos fællesrådet i Skødstrup ser man frem til, at den nye trafikløsning bliver en realitet i 2020.

”Det er rigtig dejligt, at der nu er fundet en løsning, som tilgodeser alle parter. Vi er blevet mange flere mennesker i Skødstrup de seneste år, og med udvidelsen af krydset sikrer vi, at vi også fremadrettet kan køre ud af byen mod nord,” siger Inger Thranholm, formand for fællesrådet i Skødstrup.

Hun tilføjer, at det også vil gavne Vorre, som i dag har en del gennemkørende trafik.

Af Birger Agergaard

Læs mere i 8541 -dit lokale blad (november 2019)

 

Relaterede artikler

Collager i douchede farver pryder seks busbobler i Skødstrup og Lystrup.
Trafik & veje

Busboblerne får makeover

Af Birger Agergaard Foto Ruth Crone Foster I samarbejde med Aarhus Kommune og Midttrafik præsenterer Skødstrup-kunstneren Ruth Crone Foster sit seneste kunstprojekt, ”En åbning til

Trafik & veje

Ekstra spor i rundkørsler vedtaget

Bilisterne har efterlyst en ekstra vejbane – en såkaldt shunt – i snart mange år. Om morgenen starter kødannelsen nogle gange helt oppe ved Carletti, når de skal mod syd ad enten Grenåvej eller motorvejen. Fællesrådet har i flere år arbejdet for at få løst problemet og har banket Vejdirektoratet på dørene.

30 borgere og repræsentanter for foreningerne deltog i repræsentantskabsmødet, som formand Inger Thranholm her byder velkommen til. (foto Peter Carlsen)
Trafik & veje

Mange vil gerne flytte hertil, men…

Af Birger Agergaard 8541 er et populært sted at bosætte sig – der er kommet mange nye borgere til de seneste 10 år. Men nu