Søg
Close this search box.

Ny løsning på trafikproblem i Nord

Den er længe savnet, men nu kommer den: Løsningen på problemet for bilister, der skal ud på Kirkeholtvej nord for Løgten. Og det ser ud til at blive en bedre løsning end de hidtil skitserede.

Rådmand Bünyamin Simsek sendte i oktober et brev til Skødstrup Fællesråd, hvor han fortalte, at Syddjurs og Aarhus Kommuner er blevet enige om en ny løsning, som skal realiseres midt i 2020:

I krydset, hvor trafikken fra Hornslet (Løgtenvej) går ud i Kirkeholtvej, bliver der et lyskryds. Desuden skal trafik fra Skødstrup/Løgten også munde ud i dette kryds, som bliver firebenet. Segaltvej skal altså forlænges og ramme det nye lyskryds.

Aarhus Kommune har penge på anlægsprogrammet til løsningen i 2019/2020.

”Vi forventer at projektere krydset i løbet af den resterende del af 2019 og udføre anlægget medio 2020,” har rådmanden meddelt fællesrådet.

Det er uklart, om løsningen betyder, at den nuværende udmunding i Kirkeholtvej lukkes.

Glæde hos fællesrådet

Hos fællesrådet i Skødstrup ser man frem til, at den nye trafikløsning bliver en realitet i 2020.

”Det er rigtig dejligt, at der nu er fundet en løsning, som tilgodeser alle parter. Vi er blevet mange flere mennesker i Skødstrup de seneste år, og med udvidelsen af krydset sikrer vi, at vi også fremadrettet kan køre ud af byen mod nord,” siger Inger Thranholm, formand for fællesrådet i Skødstrup.

Hun tilføjer, at det også vil gavne Vorre, som i dag har en del gennemkørende trafik.

Af Birger Agergaard

Læs mere i 8541 -dit lokale blad (november 2019)

 

Relaterede artikler

Cyklisterne må have tålmodighed med at få bedre cykelstier.
Trafik & veje

Intet nyt fra vejfronten

Det var meningen, at det første stykke af Grenåvej skulle have haft et nyt slidlag i år. Det kommer der ikke.
Det er heller ikke bombesikkert, at der sker noget med hverken vejbane eller cykelstier i 2024.
“Riget fattes penge”.

220902 Cykel på Grenåvej 05
Trafik & veje

En cyklists martyrium – Skødstrup tur/retur

Når man cykler fra Skødstrup mod centrum, skal man ikke have glas bag på cyklen. Et stykke tærte i en madkasse er heller ikke sagen. Det er smadret, langt før man når rundkørslen ved Carletti. Cykelstien (som i øvrigt er en uigennemskuelig blanding af cykelsti og fortov) er ét stort krater af huller og bump. 

Grenåvej (nederst) med Rema1000 (højre) og bedemandsforretningen (venstre). Fra Grenåvej ser man ikke, hvor langt bagud, Grenåvej 743 strækker sig. Den nyindkøbte grund bidrager med sine 1196 m2 cirka til en fjerdedel af Rema1000s nye areal. Den gule linje markerer det gamle skel mellem de to ejendomme.
Byggeri og bolig

Historien fortsætter

Vi har i 8541 troligt beskrevet den lange historie fra Kiwi-markedet på Grenåvej lukkede i 2016, til den nye Rema1000 slog dørene op samme sted i 2023. Så troede vi, at historien var slut. Men det er den ikke.