Søg
Close this search box.

Privatisering af veje i området 8541

default image

Ved budgetforliget i 2014 vedtog Aarhus Byråd at privatisere 900 veje over de næste 20 år.

Der findes i dag cirka 6000 private veje i kommunen. Byrådet ønskede en harmonisering, således at alle veje, der fortrinsvis benyttes af vejens grundejere i fremtiden, får samme status. Det vil på sigt vil spare kommunen for nogle vedligeholdelsesudgifter.

I en sådan proces skal berørte borgere varsles fire år i forvejen. De første varsler kom i april 2017, hvor man offentliggjorde en liste med de første 100 veje, der ønskes omklassificeret til private fællesveje. På listen er følgende veje i Skødstrup:

  • Bakketoften
  • Grenåvej 627-637
  • Bondehaven 19 -29

I januar i år kom så en liste over de næste 100 veje, og her er følgende veje i Studstrup med:

  • Engskovvej
  • Sanatorievej
  • Studstrupvej fra nr. 15 og nord på
  • Åstrupvej
  • Vibeengen vest for Ønsbækvej

Inden vejenes vedligeholdelse overdrages til grundejerne, får kommunen udarbejdet en tilstandsrapport, der efterfølgende sendes til partshøring hos de berørte grundejere sammen med beslutning om den påtænkte omklassificering. Man vil herefter kunne gøre indsigelse over tilstandsrapporten samt selve beslutningen.

Noget, der kan påvirke beslutningen er f.eks. hvis det påvises, at mere end 50 procent af biltrafikken på vejen er gennemkørende.

Kommunen skal sørge for at vedligeholde vejen inden overdragelsen, så der er mindst en fjerdedel af den normale restlevetid for vejens slidlag. Afhængigt af vejens belastning er levetiden på et slidlag mellem 25 og 30 år.

Der er endnu henholdsvis tre og fire år, inden endelig beslutning om status på hver enkelte vej træffes af byrådet. Men det kan varmt anbefales, at berørte grundejere får dannet vejlaug i god tid. Hvorfor det er en god ide, og hvordan dette gøres, kan man læse mere om på www.aarhus.dk/harmoniseringafveje.

Af Hanne Skovgaard, formand for Studstrup Borgerforening

Læs mere i 8541 -dit lokale blad (april 2018)

Relaterede artikler

Trafik & veje

Ekstra spor i rundkørsler vedtaget

Bilisterne har efterlyst en ekstra vejbane – en såkaldt shunt – i snart mange år. Om morgenen starter kødannelsen nogle gange helt oppe ved Carletti, når de skal mod syd ad enten Grenåvej eller motorvejen. Fællesrådet har i flere år arbejdet for at få løst problemet og har banket Vejdirektoratet på dørene.

Grenåvej-skilt
Trafik & veje

Navnekonkurrence

MÅske, måske ikke skal vi have et nyt navn til Grenåvej. Du kan vinde vin eller chokolade i denne konkurrence.

Grenåvej (nederst) med Rema1000 (højre) og bedemandsforretningen (venstre). Fra Grenåvej ser man ikke, hvor langt bagud, Grenåvej 743 strækker sig. Den nyindkøbte grund bidrager med sine 1196 m2 cirka til en fjerdedel af Rema1000s nye areal. Den gule linje markerer det gamle skel mellem de to ejendomme.
Byggeri og bolig

Historien fortsætter

Vi har i 8541 troligt beskrevet den lange historie fra Kiwi-markedet på Grenåvej lukkede i 2016, til den nye Rema1000 slog dørene op samme sted i 2023. Så troede vi, at historien var slut. Men det er den ikke.