Søg
Close this search box.

Rådmand: Ikke behov for ny skole i 8541

Der bygges mange boliger i Løgten-Skødstrup nu og de kommende år, og på vore villaveje er der masser af førskolebørn, der glæder sig til at komme i skole. Alligevel vil der inden for den næste tiårs periode ikke blive bygget en ny skole i vores område.
Det siger rådmand for børn og unge, Thomas Medom (SF) til lokalbladet 8541:
”Der er slet ikke noget i befolkningsprognosen og elevtalsprognosen, der sagligt lægger op til en ny skole eller udvidelse af den nuværende skole. Det kan godt være, at der kan være behov for en enkelt ny klasse eller to, men ikke mere,” siger rådmanden.
Til gengæld vil Aarhus Kommune sætte penge af til at forbedre indeklimaet på en række skoler, herunder Skødstrup Skole.
I juni kom det frem, at Børn og Unge har fem nye skoler på ønskesedlen for de kommende ti år, men Skødstrup var ikke en af dem. Det har undret mange i lokalområdet, da Skødstrup er et af kommunens fire vækstområder, og på længere sigt – altså efter 10-års perioden – kan 8541 vokse til hele 16.000 borgere.
Alligevel siger prognoserne, at elevtallet i Skødstrup ser ud til at holde sig stabilt eller kun let stigende. Det skyldes, at tidligere prognoser har overvurderet befolkningstilvæksten. Overvurderingen har især gjort sig gældende for de mindste børn.
Tyder ikke på behov
Thomas Medom svarer på vores spørgsmål om, hvordan det hænger sammen med, at Skødstrup-Løgten er byvækstområde, og at der bygges mange nye boliger:
”Det er borgmesterens afdeling, der udarbejder prognoserne, og her tyder det altså ikke på et aktuelt behov. Men det er klart, at hvis byrådet aktivt gør noget, der skaber yderligere vækst, så stiller sagen sig anderledes. Så skal der sættes penge af til en udvidelse eller ny skole. Med den størrelse, som Skødstrup Skole allerede har, er det nok ikke en udbygning, der skal til,” siger rådmanden.
Der er klasselokaler
Skoleleder Henrik Kallestrup kender naturligvis også den mere afdæmpede elevtalsprognose, og han siger til 8541-bladet, at ifølge den kan størstedelen af skoledistriktets børn være i det nuværende antal klasser. Der er 1240 børn på skolen nu, og det svagt stigende elevtal vil højst udløse en enkelt eller to nye klasser.
”Vi har klasselokaler på skolen, som i dag bruges til andre, men relevante formål. Dem vil vi i givet fald kunne bruge,” siger skolelederen.
Ønsker en snak med rådmand
Skolebestyrelsen har ikke haft den mere afdæmpede prognose på dagsordenen, siger formanden Jeanette Baagø til bladet. Men personligt mener hun, den rejser nogle spørgsmål.
”Indskolingen har mange klasser, og hvis det fortsætter, og elevtallet stiger, skal vi have set på det. Det kan ikke være anderledes. Vi har længe snakket om skolens størrelse og om, at udearealerne ikke er tilstrækkelige. Dem skal vi, uanset elevtallet, have drøftet, og det vil vi meget gerne have en snak med rådmanden om. Og også om budgetstyringsmodellen, som vi fortsat ikke er tilfredse med,” siger Jeanette Baagø.
Til det sidste siger Thomas Medom, at han kommer gerne, hvis skolebestyrelsen inviterer ham.

Af Birger Agergaard Foto Thomas Nykrog

 Læs mere i 8541 -dit lokale blad (august 2020)

Relaterede artikler

Skoleleder på Skødstrup Skole Søren Skalhøj Pedersen
Børn og unge

På morgentur med skolelederen

For lidt over et år siden blev Søren Skalkhøj Petersen ansat som ny leder på Skødstrup skole. Efter en årrække at haft ansvaret på en langt mindre skole. ”8541” tegner et portræt af skolelederen, der sagtens kan mærke, at han nu står i spidsen for Danmarks største skole samlet på en matrikel.

Van Gok Band foran skolen
Skole og institutioner

Gamle elever og lærere fester

Er du fuldvoksen og trådte dine barnesko på Skødstrup Skole? Eller var du lærer dengang?
Så kan du deltage i en fest for gamle elever og lærere. Den foregår lørdag 29. juni i Hornslet-Hallen.

Det undersøges for tiden, hvor i området der kan placeres en ny afdeling af Skødstrup Skole. De muligheder vil man ikke udtale sig om i øjeblikket.
Børn og unge

Håb om skoleudvidelse i Skødstrup

Af Birger Agergaard Foto Thomas Nykrog Der er nu begrundet håb om, at der kan opføres en ny afdeling til Skødstrup Skole. Skolen har været