Søg
Close this search box.

Sådan fik søen sit navn

Der kom langt over 100 forslag til navn på regnvandsbassin B244N

 

Regnarkivet, Vandarkivet, Vandfaldet, Dammen, Skødstrup Natursø, Kærlighedssøen, Mortens Kær, Skødsø, Skødstrup Søpark, Billabong. Langt over 100 forslag med mere eller mindre fantasifulde navne skulle dommerkomiteen tage stilling til, da den mødtes for at finde ud af, hvad den store regnvandssø i Skødstrup skulle hedde.

Der var kun enighed om een ting: Det skulle være noget med Skødstrup. Derfor blev forslag hvori indgik andre lokaliteter som Løgten eller Aastrup forkastet.

Og så kunne dommerne også enes om, at det ikke var en engsø, selv om mange forslagstillere havde peget på navnet Skødstrup Engsø.

Dommerkomiteen bestod af Jørn Lai og Asger Jensen fra Egnsarkivet og Steen Hermansen, Torben Taustrup og Jette Westphal fra Fællesrådet. Den fik forelagt fem A4 sider med forslag.

Pytten, Vandpytten, Drypsøen, Styrtsøen vidner om, at folk er bevidste om, hvad hensigten med regnvandsbassinet er: At optage de store nedbørsmængder, der forventes at ramme Skødstrup i de kommende år.

Men skulle betegnelsen sø, dam eller vandhul indgå i navnet?

Definitionen på et vandhul er et lille hul med stillestående vand. I betragtning af, at der er kørt 1300 lastvognlæs jord væk, kan man ikke kalde det et lille hul.

Damme er små lavvandede vandhuller. Kunstige damme er for eksempel regnvandsdamme, men regnvandsbassin B244N er opstået ved, at der er fjernet 34.000 kubikmeter jord, og så er vi ovre i betegnelsen sø, idet en sø består af et stort rumfang ferskvand.

Skøde Sø, Skødstrup Minisø, Skøløsøen, Skødstrup Sø, Skødstrup Damsø, Skødstrup Sydsøen – dommerkomiteen faldt ikke for nogen af disse navne.

Forslagstillerne havde benyttet sig af muligheden for at benytte et opslag på Facebook-gruppen 8541 Skødstrup Løgten eller af at sende emails til Fællesrådets næstformand. Det første forslag kom samme søndag som bladet blev omdelt.

Søndag 30. oktober afslørede fungerende rådmand Camilla Fabricius så, hvad navnet var blevet. Ikke Loch Ness, Loch Skødstrupness, Løgstrup Sø, Løvesøen eller Vandhullet ved motorvejen, men slet og ret Skødstrup Søndersø.

Da dommerkimiteen fandt ud af, at to personer havde foreslået det navn, besluttede man at præmiere dem begge. Den ene, Claus Legarth Jensen, blev pålagt tavshed og inviteret til åbningen, hvor han fik overrakt sin præmie, mens den anden vinder, Asger Overgaard, var bortrejst og fik sin præmie senere.

Fungerende rådmand Camilla Fabricius afslørede søens navn og navnet på de to vindere.

Af Jette Westphal. næstformand i Skødstrup Fællesråd

Relaterede artikler

Skødstrup Kirke Indgangsdør mod nord og dør til tårnet
Historie

Kirkens ukendte rum

Når man kommer op til kirken fra parkeringspladsen, er det første, man når til, den store blå dør i tårnet. Normalt fortsætter kirkegængerne videre om til våbenhuset i kirkens sydside og går den vej ind. Gangbesværede, og bruden ved bryllupper, får dog lov at bruge den store, blå dør. Men hvad gemmer der sig så bag den lille, blå dør, som Erik Søndergård her er ved at låse op? Svaret kommer i denne artikel.

Arkæologerne ved Moesgaard Museum har gjort mange helt unikke fund i Skødstrup fra Jernalderen. Fundene daterer sig fra 250 f. Kr. til 250 e. Kr. og består af en komplet rækkelandsby, offermoser der indeholdt våben, hunde, et lig af en ung kvinde som var blevet ofret, smykker, lerkar m.m., gravpladser og bopladser.
Egnsarkiv

Historisk område indvies til foråret

Arkæologerne ved Moesgaard Museum har gjort mange helt unikke fund i Skødstrup fra Jernalderen. Fundene daterer sig fra 250 f.kr. til 250 e.kr. og består af en komplet rækkelandsby, offermoser der indeholdt våben, hunde, et lig af en ung kvinde som var blevet ofret, smykker, lerkar m.m., gravpladser og bopladser.